המזרח התיכון (חציון)

עוצמה חברתית: 0.74        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: – –
אחוז הגרים בערים הגדולות – 17.940
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.3
נטל על כוח העבודה – 52.4
מדד ג’יני לאי שוויון – 35.8
תוחלת חיים – 76.3
שעורי פריון – 2.58
תמותת תינוקות – 13
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 102.1
מס’ שנות לימוד חובה – 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 18.15
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 7.75
הישגים לימודיים -407

איחוד האמירויות

עוצמה חברתית: 0.28        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 7/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 28.996
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.2
נטל על כוח העבודה – 19.2
מדד ג’יני לאי שוויון – 32.5
תוחלת חיים – 77.3
שעורי פריון – 1.36
תמותת תינוקות – 6
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 223.8
מס’ שנות לימוד חובה – 6
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 32.1
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 10.7
הישגים לימודיים – 451

איראן

עוצמה חברתית: 0.14 –       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 14/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 10.934
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.3
נטל על כוח העבודה – 45.6
מדד ג’יני לאי שוויון – 44.5
תוחלת חיים – 76.3
שעורי פריון – 2.09
תמותת תינוקות -13
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 102
מס’ שנות לימוד חובה – 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 23.2
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 15.8
הישגים לימודיים – 432

אלג’יריה

עוצמה חברתית: 0.17 –       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 16/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 7.031
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.5
נטל על כוח העבודה – 60.1
מדד ג’יני לאי שוויון -35.3
תוחלת חיים – 76.59
שעורי פריון – 3.05
תמותת תינוקות – 21
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 102.1
מס’ שנות לימוד חובה – 10
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 14.5
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 6.8
הישגים לימודיים – 374

אפגניסטן

עוצמה חברתית: 1.65 –        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 24/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 13.389
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 20
נטל על כוח העבודה – 80.1
מדד ג’יני לאי שוויון – 35.8
תוחלת חיים – 64.2
שעורי פריון – 3.85
תמותת תינוקות – 52
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 105.4
מס’ שנות לימוד חובה – 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 5.7
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 5.5
הישגים לימודיים – 355

בחריין

עוצמה חברתית: 0.38        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 5/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 35.286
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.2
נטל על כוח העבודה – 26.5
מדד ג’יני לאי שוויון – 35.8
תוחלת חיים – 77.1
שעורי פריון – 1.89
תמותת תינוקות – 6
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 183.1
מס’ שנות לימוד חובה – 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 30.6
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 9.1
הישגים לימודיים -452

הרשות הפלסטינית

עוצמה חברתית: 0.18 –       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 17/20
אחוז הגרים בערים הגדולות – 13.59
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 1
נטל על כח העבודה – 71.2
מדד ג’יני לאי שוויון – 34.5
תוחלת חיים – 73.8
שעורי פריון – 3.36
תמותת תינוקות – 17
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 102.9
מס’ שנות לימוד חובה – 10
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 18.15
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 7.75
הישגים לימודיים -412

יוון

עוצמה חברתית: 0.83        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 3/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 29.433
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.9
נטל על כח העבודה – 56.1
מדד ג’יני לאי שוויון – 36.7
תוחלת חיים – 81.98
שעורי פריון – 1.3
תמותת תינוקות – 3
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 96.4
מס’ שנות לימוד חובה – 10
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 26.8
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 24.9
הישגים לימודיים – 474

ירדן

עוצמה חברתית: 0.15 –       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 15/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 20.872
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.1
נטל על כח העבודה – 58.2
מדד ג’יני לאי שוויון – 39.7
תוחלת חיים – 74.3
שעורי פריון – 2.58
תמותת תינוקות – 15
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 102.6
מס’ שנות לימוד חובה – 10
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 25.2
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 5.6
הישגים לימודיים – 409

ישראל

עוצמה חברתית: 1.08        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 1/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 45.253
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.2
נטל על כח העבודה – 67.3
מדד ג’יני לאי שוויון – 42.8
תוחלת חיים – 82.7
שעורי פריון – 2.93
תמותת תינוקות – 3
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 99.1
מס’ שנות לימוד חובה – 15
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 34.3
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 28.6
הישגים לימודיים – 503

כווית

עוצמה חברתית: 0.23        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 10/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 72.557
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.1
נטל על כח העבודה – 32.4
מדד ג’יני לאי שוויון – 35.8
תוחלת חיים – 75.3
שעורי פריון – 2.03
תמותת תינוקות – 7
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 157.9
מס’ שנות לימוד חובה – 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 18.3
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 5.5
הישגים לימודיים -383

לבנון

עוצמה חברתית: 0.46        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 4/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 35.107
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.2
נטל על כח העבודה – 48.4
מדד ג’יני לאי שוויון – 31.8
תוחלת חיים – 78.8
שעורי פריון – 2.58
תמותת תינוקות – 9
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 101.4
מס’ שנות לימוד חובה – 10
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 18.15
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 7.75
הישגים לימודיים -405

לוב

עוצמה חברתית: 0.11 –       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 13/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 17.129
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 5
נטל על כח העבודה – 47.7
מדד ג’יני לאי שוויון –  35.8
תוחלת חיים – 72.7
שעורי פריון – 2.11
תמותת תינוקות – 11
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 101.9
מס’ שנות לימוד חובה – 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 18
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 11.3
הישגים לימודיים -407

מצרים

עוצמה חברתית: 0.01 –       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 12/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 20.405
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 3.8
נטל על כח העבודה – 64.6
מדד ג’יני לאי שוויון – 31.8
תוחלת חיים – 71.74
שעורי פריון – 3.13
תמותת תינוקות – 16
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 102.1
מס’ שנות לימוד חובה – 12
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 24.2
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 6.8
הישגים לימודיים – 356

מרוקו

עוצמה חברתית: 0.39 –       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 20/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 10.442
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 1
נטל על כח העבודה – 52.4
מדד ג’יני לאי שוויון – 40.9
תוחלת חיים – 76.3
שעורי פריון – 2.42
תמותת תינוקות – 20
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 98.5
מס’ שנות לימוד חובה – 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 9.2
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 6.3
הישגים לימודיים – 367

סודן

עוצמה חברתית: 1.85 –        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 25/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 13.262
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 12.7
נטל על כח העבודה – 76.9
מדד ג’יני לאי שוויון – 46
תוחלת חיים – 64.9
שעורי פריון – 4.15
תמותת תינוקות – 43
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 99.8
מס’ שנות לימוד חובה – 8
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 3.9
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 1.8
הישגים לימודיים – 380

סוריה

עוצמה חברתית: 0.36 –       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 19/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 13.788
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 1.7
נטל על כח העבודה – 55.4
מדד ג’יני לאי שוויון – 35.8
תוחלת חיים – 71.3
שעורי פריון – 2.64
תמותת תינוקות – 16
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 100.2
מס’ שנות לימוד חובה – 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 15.6
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 4.1
הישגים לימודיים – 407

עומאן

עוצמה חברתית: 0.26        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 8/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 30.183
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.3
נטל על כח העבודה – 33.3
מדד ג’יני לאי שוויון – 35.8
תוחלת חיים – 77.5
שעורי פריון – 2.6
תמותת תינוקות – 7
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 194.1
מס’ שנות לימוד חובה – 10
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 18.15
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 7.75
הישגים לימודיים -424

עיראק

עוצמה חברתית: 0.67 –       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 21/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 17.742
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 2.5
נטל על כח העבודה – 69.9
מדד ג’יני לאי שוויון – 29.5
תוחלת חיים – 70.3
שעורי פריון – 3.45
תמותת תינוקות – 24
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 102.5
מס’ שנות לימוד חובה – 6
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 14.3
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 9.5
הישגים לימודיים – 363

ערב הסעודית

עוצמה חברתית: 0.20 –       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 18/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 20.633
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.2
נטל על כח העבודה – 39.3
מדד ג’יני לאי שוויון – 45.9
תוחלת חיים – 74.9
שעורי פריון – 2.17
תמותת תינוקות – 6
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 137.1
מס’ שנות לימוד חובה – 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 24
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 9.2
הישגים לימודיים – 407

פקיסטן

עוצמה חברתית: 1.00 –       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 22/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 7.2686
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 3.9
נטל על כח העבודה – 64.4
מדד ג’יני לאי שוויון -30.7
תוחלת חיים – 67.02
שעורי פריון – 3.24
תמותת תינוקות – 61
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 106
מס’ שנות לימוד חובה – 12
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 16.6
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 5.5
הישגים לימודיים -339

קטאר

עוצמה חברתית: 0.35        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 6/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 25.281
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.2
נטל על כח העבודה – 18.1
מדד ג’יני לאי שוויון – 35.8
תוחלת חיים – 79.9
שעורי פריון – 1.78
תמותת תינוקות – 6
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 302.4
מס’ שנות לימוד חובה – 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 22.3
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 12.6
הישגים לימודיים -423

קפריסין

עוצמה חברתית: 0.87        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 2/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 17.74
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.1
נטל על כח העבודה – 44.9
מדד ג’יני לאי שוויון – 34.8
תוחלת חיים – 80.7
שעורי פריון – 1.3
תמותת תינוקות – 5
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 99.9
מס’ שנות לימוד חובה – 10
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 34.6
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 24.4
הישגים לימודיים -502

תוניס

עוצמה חברתית: 0.10        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 11/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 19.904
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.2
נטל על כח העבודה – 49.6
מדד ג’יני לאי שוויון – 32.8
תוחלת חיים – 76.4
שעורי פריון – 2.1
תמותת תינוקות – 13
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 98.4
מס’ שנות לימוד חובה – 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 13.1
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 8.4
הישגים לימודיים – 384

תורכיה

עוצמה חברתית: 0.25        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 9/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 17.94
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 0.1
נטל על כוח העבודה – 49.1
מדד ג’יני לאי שוויון – 41.9
תוחלת חיים – 77.3
שעורי פריון – 1.99
תמותת תינוקות – 9
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 97.5
מס’ שנות לימוד חובה – 12
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 17
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 7.1
הישגים לימודיים -459

תימן

עוצמה חברתית: 1.49 –       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 23/25
אחוז הגרים בערים הגדולות – 9.856
עוני – משתכרים מתחת ל-1.9$ – 18.8
נטל על כוח העבודה – 71.7
מדד ג’יני לאי שוויון – 37.9
תוחלת חיים – 66.1
שעורי פריון – 3.43
תמותת תינוקות – 43
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 101.5
מס’ שנות לימוד חובה – 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 7.5
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 1.7
הישגים לימודיים – 321