M.A בקרימינולוגיה עם התמחות בילדים ונוער בסיכון

התכנית לתואר שני בקרימינולוגיה המשלבת התמחות בילדים ונוער בסיכון, מציעה לימודים הכוללים ידע העיוני, כלים יישומיים והתנסות מעשית בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון.

הידע, ההבנה והכלים שתרכשו במסגרת התוכנית יקנו לכם היכרות מעמיקה עם עולמם של דור העתיד, כלים לאבחון והערכת מצבי סיכון וסכנה בקרב הצעירים, היכרות והתנסות עם כלים למניעה וטיפול בילדים ונוער וכפועל יוצא מזה גם יכולת בניתוח ותכנון מדיניות אכיפה, יכולת בנייה ויכולת יישום של תוכניות מניעה והתערבויות לצמצום מצבי הסיכון. התוכנית תסייע לכם להשתלב בתפקידים של הדרכה, שיקום, וניהול מוסדות שעיקר התמחותם היא טיפול בילדים ונוער שהם עוברי חוק או נפגעי עבירה.
ראשת החוג: ד”ר חגית תורג’מן | ראש ההתמחות: פרופ’ ראובן יעקב
הלימודים בתוכנית מעניקים תואר שני: מוסמך בקרימינולוגיה עם התמחות בילדים ונוער בסיכון.
במסגרת התוכנית ירכשו הסטודנטים ידע תיאורטי, מחקרי, מעשי וכן כלים שיסייעו להם בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון בהיבטים של שיקום וטיפול לצד האכיפה.
הלימודים מרוכזים ביום לימודים אחד על מנת לאפשר לסטודנטים לשלב לימודים עם התנסות מעשית ועבודה בתחום. הלימודים יתפרשו על  פני שנתיים, שני סמסטרים בכל שנה ובסה”כ ארבעה סמסטרים.

 

מה כוללת התכנית לתואר שני בקרימינולוגיה עם התמחות ילדים ונוער בסיכון?

במסגרת התוכנית ילמדו הסטודנטים קורסים בתחומים מגוונים כגון “הערכה ואבחון של מסוכנות”, “הפרעות נפשיות והתנהגותיות בגיל ההתבגרות”, “אתיקה בהתערבות עם אוכלוסיות בסיכון”, “בני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה”, “עברייני מין וקורבנותיהם” ועוד .
בנוסף, התוכנית כוללת שני סמינריונים (אחד בכל שנה) ועבודת גמר שתלווה בהנחיה אישית של הסטודנטים על ידי מרצים בכירים בחוג.

 

מה מקבלים במסגרת הלימודים בתכנית?

  • ידע רחב ומיומנויות מתקדמים בתחומים כמו:
               * סיכון ומסוכנות בגיל הילדות וההתבגרות
               * היכרות מעמיקה עם עבודת מערכות אכיפת חוק לילדים ונוער
               * היכרות וכלים לבניית והערכה של תכניות התערבות בעבודה עם ילדים ונוער
  • יכולת חשיבה והתבוננות ביקורתית על מנגנוני הטיפול בדגש על עבודה עם צעירים.
  • יכולת מחקרית שמהווה בסיס לבנייה, עיצוב והערכה של תכניות התערבות למניעה וטיפול בילדים ונוער עוברי חוק ונפגעי עבירה.
  • כלים יישומיים בתחום ההדרכה והטיפול באוכלוסיות בסיכון בכלל ובילדים ונוער
  • התנסות מעשית והיכרות עם מערך השטח המקצועי .
  • התנסות מחקרית במסגרת עבודת הגמר.

פרקטיקום

במסגרת הלימודים הסטודנטים ישתלבו בהתנסות מעשית (פרקטיקום) ובכך יעשירו את עולם הידע והכלים הנלמדים במרחב האקדמי ויבססו את הזהות המקצועית שלהם.  ההתנסות המעשית תתבצע במקומות הרלוונטיים לתחום ההתמחות. דוגמאות למקומות התנסות: מעונות חסות הנוער (כפר הנוער נירים, מעון אחווה, נוף הרים), היחידה לקידום נוער בחיפה, הבית ברחוב חיים בחיפה, עמותת ידידים (פרויקט סיכויים) ועוד. ההתנסות של הסטודנטים כוללת בין היתר ליווי פרטני, הדרכות קבוצתיות וסיוע בניהול שוטף של המוסדות בהם הם מתנסים. הסטודנטים יקבלו ליווי צמוד להתנסות הן ממקומות ההתנסות עצמם והן במסגרת סדנה מלווה שנקראת ‘שיטות טיפול בנוער על רצף הסטייה והעבריינות’. הפרקטיקום יתבצע לפי התאמה של מקום ההתנסות לתחומי העניין ושאיפות ההתמקצעות של הסטודנט.