היל"ה

אודות היחידה
המכללה רואה בהוראה תחום מרכזי ושואפת לשיפורו באופן מקצועי ורציף. מטרת היחידה הוא קידום ההוראה של סגל ההוראה כולו- מרצים בתקן ומרצים מן החוץ. תחום ההוראה הוא פרופסיה הנמצאת בהתפתחות מתמדת ומושפעת מן השינויים התרבותיים והטכנולוגים בחברה, בשל כך יש צורך בלמידה ובמתן כלים להוראה איכותית למרצים, תוך התייחסות לשונות, ייחודיות ויצירתיות של כל אחד. הפעילויות מושתתות על ההכרה בחופש המקצועי והאקדמי של המרצה וחירותו לעשות שימוש במגוון שיטות הוראה על פי הבנתו ומתוך מחויבותו העמוקה לקידום הלמידה של הסטודנטים.
היחידה פועלת מתוקף מינוי הנשיא והנהלת המכללה בברכתם ובעידודם.
היחידה תעסוק בהטמעה של מגמות חדשות בשיטות הוראה, בטיפוח מיומנויות הוראה באמצעות סדנאות, ימי עיון וייעוץ אישי לסגל האקדמי. כמו כן, היחידה תעסוק בפיתוח ההיבטים הפדגוגיים של שילוב טכנולוגיות חדשות בהוראה ובעידוד לשימוש
באמצעים שונים לטובת שיפור ההוראה תוך יצירת שפה משותפת המתבססת על גישות מתקדמות להוראה.
חברי הוועדה:
  • ד”ר ערן זיידיס- יו”ר הוועדה
  • ד”ר חגית תורג’מן
  • ד”ר אריה הרשקוביץ
  • ד”ר כרמית גל
  • פרופ’ יהודה פלד

השתלמויות וימי עיון

המרכז לקידום ופיתוח ההוראה והלמידה יוזם ומארגן מגוון השתלמויות קצרות ומתמשכות לציבור המרצים.לקראת תחילתה של כל שנה אקדמית יתקיים במכללה יום עיון לפתיחת שנה לכלל ציבור המרצים והעובדים במכללה, במסגרתו יתקיימו הרצאות וסדנאות.
בתחילת שנה זו, עם פתיחת פעילותינו התקיימה הרצאה של ד”ר יוסי בר מאוניברסיטת חיפה, שעסקה בשיעור הראשון ובניהול כיתה. בהמשך התקיימו 4 סדנאות.  במהלך שנת הלימודים ובחופשות שבין הסמסטרים מתקיימות השתלמויות בנושאים שונים, חלקן מיועדות לכלל המרצים וחלקן מועברות במסגרת מחלקתית או מסגרת ייעודית אחרת. מטרת ההשתלמויות היא לענות על צרכי המרצים בעקבות הכנסת תכניות לימודים חדשות ושיטות הוראה וטכנולוגיות חדשות, ולשם העשרה והתפתחות אישית של המרצים.
אנו מזמינים את כל המרצים במכללה, חברי סגל ומרצים מן החוץ, המורים המלמדים במכינות ובלימודי חוץ, להשתתף בפעילויות היחידה.
לקראת תחילת שנת הלימודים האקדמית תשע”ה, הלמ”ס מפרסם נתונים אודות ההשכלה הגבוהה בישראל – היכנסו לקריאה
פעילויות מתוכננות
  • הרצאות וימי עיון המציגים גישות חדשות בהוראה
  • סדנאות קצרות למרצים על ידי אנשי מקצוע – במטרה לשפר, לחדש, ולפתח את השיח המקצועי בין חברי הסגל
  • ייעוץ וליווי פדגוגי למרצים חדשים ולכלל המרצים לקבלת משוב ומתן במה להתייעצות
  • מיסוד נוהלי קליטת והכשרת מרצים חדשים מטרות התכנית היא להכיר למרצים החדשים את אנשי ונוהלי המכללה ותרבותה כדי להקל את השתלבותם ואת תחושת השייכות של המרצים החדשים למכללה על מנת להגביר פעילותם בה- וכמו כן, להטמיע את “שפת ההוראה” כפי שתתגבש במהלך פעילות היחידה.
  • בקרה והערכה לאיכות ההוראה, קביעת קריטריונים והתאמתם לרוח המכללה ויעדיה