הכנו עבורך מדריך קצר שיעזור לך לבחור את המלגה המתאימה

מלגות מוענקות על ידי מוסד הלימוד שבו לומד מקבל המלגה, לפי קריטריונים של מוסד זה, או על ידי גופים חיצוניים, לשם קידום תחומים החשובים להם.

קריטריונים לקבלת המלגות:

מלגות סיוע כלכלי  –מוענקות על בסיס מצבו הסוציו אקונומי של הסטודנט ומשפחתו, נ”ז, שירות צבאי/לאומי וכד’ (רשימת מסמכים להגשה מתפרסמת עם פתיחת המלגה לרישום)

ברוב המלגות נדרש  ביצוע שעות מעורבות חברתית בקהילה.

מלגות מעורבות חברתית – התאמת הסטודנט לתוכנית, זמינות, נכונות וכד’  על בסיס ראיון אישי.

מלגות עידוד הרשמה  חוגי –  מלגת עידוד החוגי ניתנת במסגרת החלטות הנהלת המכללה לקידום הרשמה לחוגים מסוימים אותם מבקשת המכללה לקדם  ובהתאם לקריטריונים של אותו חוג.

נוהל מלגות עידוד הרשמה לתואר ראשון (מרכזי צעירים וארגונים מוסדיים) המלגות תינתנה לארגונים שבהסכם מול המכללה ולפונים באמצעות מרכזי הצעירים ברשויות המקומיות

מלגת עידוד בני ובנות משפחה לתואר ראשון– נרשמים ונרשמות למכללה אשר יציגו תעודת זהות + ספח המעיד על הקשר המשפחתי. מח’ השיווק ימליצו על הזכאים.

לתקנון המלגות תשפד -לחץ כאן

 

מיסוי בישראל

סעיף 9(29), שנוסף לפקודת מס הכנסה בשנת 2010[1], מעניק פטור ממס הכנסה למלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר, ובלבד שלא ניתנת בעדה כל תמורה מצד הסטודנט או החוקר. חוזר מס’ 7/2011[2] מבאר סעיף זה ומפרט אותו.

למאגר המלגות המלא של התאחדות הסטודנטים לחצו כאן

חוברת מלגות של דקנט הסטודנטים | תשפ”ד

לצפייה בקול קורא למלגת הצטיינות במעורבות קהילתית, קרן עיבל גלעדי למצוינות The Eival Gilady Excellence Fund לחץ כאן

טיפים להגשה תקינה של המלגות
טיפים להגשה תקינה של המלגות
יצירת קשר
יצירת קשר
מלגות תשפ
מלגות תשפ"ד
מלגות סיוע כלכלי
מלגות סיוע כלכלי
מלגות עידוד
מלגות עידוד
עקרונות הצטיינות מכללתיים תשפ
עקרונות הצטיינות מכללתיים תשפ"ד תואר ראשון
עקרונות הצטיינות מכללתיים  תשפ
עקרונות הצטיינות מכללתיים תשפ"ד תואר שני
נהלי מלגות
נהלי מלגות

יצירת קשר

דרך הפורטל הסטודנט

לבחור “אפשרויות נוספות” – לבחור “בקשות וערעורים” – לבחור “אפשרויות הגשה “–לבחור “שירותי דיקנט” – לבחור “מלגות ”

פניה ישירה לצוות סיוע כלכלי ומעורבות חברתית בדיקנט

  • מרינה איצקוביץ ראש מדור סיוע לימודי וכלכלי [email protected]
  • מירית דנה רכזת מעורבות חברתית [email protected]
  • אושרת כהן מנהלת יחידת ספורט, רכזת בכירה לשיפור ההתמדה, סיוע כלכלי ומעורבות חברתית  [email protected]