חברי רשות המחקר בשנה"ל תשפ"ד הם:

 • פרופ’ רונן יצחק- ראש רשות המחקר
 • פרופ’ נסים בן דוד
 • פרופ’ ויקטור אוקסמן
 • פרופ’ ורד וקנין נוסבאום
 • פרופ’ מוחמד סואעד
 • פרופ’ יעל קשת

 

חברי ועדת האתיקה במחקר בשנה”ל תשפ”ד הם:

 • ד”ר עוז גוטרמן – יו”ר הוועדה
 • פרופ’ יעל קשת
 • פרופ’ דב לרנר
 • ד”ר מירי שריד
 • פרופ’ יהודה פלד
 • ד”ר אריה רשף
 • ד”ר אפרת גיל

המחקר במדעי הרוח – מגמות חדשות:

א. המחקר בארכיונים

1. חלק ניכר מהארכיונים בעולם הפכו דיגיטלים לכן יש ללמוד את דרכי החיפוש בארכיונים וללמוד להשתמש באופן יעיל בטכנולוגיות.

2. הדבר נכון גם לגבי הארכיונים בישראל אם כי במידה מוגבלת.

3. לגבי ישראל מומלץ להשתמש באתר הבא: http://www.a-z.digital/

ב. רשתות לסיוע לחוקרים במדעי הרוח

הרשתות מסייעות לחוקרים להכיר קרנות מחקר, אפשרויות פרסום, כנסים מדעיים ועוד

1. רשת מדעי הרוח (ישראל)

2. מערך הרשתות H[humanities]- net