תיאור הקורסים הנלמדים בחוג לשימור

אנגלית למשמרים

English for Conservation Studies
The primary goal is to prepare students for reading academic journals and texts on conservation studies and such related fields as archeology, history, art, architecture and classics. A secondary aim is to prepare students for oral discussions and academic writing, e.g. short summaries of academic texts and e-mail correspondence on academic subjects. Generally, the intention is to raise linguistic awareness of English as it is used for academic purposes.

ארכיטקטורה בארץ ישראל משלהי המאה ה-19 ועד המנדט הבריטי

היכרות עם הארכיטקטורה בארץ ישראל מאז המאה ה– 19.
הבנת התופעות המיוחדות לארכיטקטורה בארץ ישראל  והקשר שלה לארכיטקטורה בעולם.
דיון בסוגיות הבאות: זהות ארכיטקטונית, כיבוש, היאחזות, קולוניאליזם; ה”מקור” הארכיטקטוני וגלגוליו; השפעות מקומיות על ה”מקור”;  הגיאוגרפיה הקדושה של ארץ ישראל; ה”אנומאליות” של ארץ הקודש.

ארץ ישראל בתקופה העות’מאנית ( 1517- 1918)

הקורס יעסוק בפני השלטון והחברה בארץ ישראל מעת כיבושה בידי העות’מאנים בראשית המאה ה-16 ועד סיום התקופה העות’מאנית בשלהי מלחמת העולם הראשונה. דגש מיוחד יושם על מקומו של הגליל בתוך ארץ ישראל. הקורס ייפתח בסקירה כללית על האימפריה העות’מאנית ומוסדותיה בתקופת שיאה ובתקופת היחלשותה. לאחר מכן תיבחן ההשתקפות של התהליכים המרכזיים שעברו על האימפריה ומוסדותיה בארץ ישראל. יידונו סדרי המנהל והממשל במאה ה-16, ההתערערות של סדרים אלה במאות הבאות, והשתלבותם של גורמים מקומיים במערכת השלטונית. תשומת לב מיוחדת תינתן לתקופותיהם של דאהר אל-עומר וג’זאר פאשא במאה ה-18. בהמשך יידונו התמורות שחלו בחיי הארץ במאה ה-19: נוכחותם הגוברת של גורמי חוץ ותחילת המודרניזציה.

בנייה ירוקה באתרי שימור ובמבנים היסטוריים

מטרת הקורס הינה הקניית ידע טכני והבנת הנושאים המורכבים של מערכות השירות בבנייה עכשווית.

בעיות הנדסיות בשימור: סיבות ההרס ושיטות טיפול

רקע כללי וניתוח מהות השימור ההנדסי, בעיותיו וכיווני הפתרונות לכל סוגי המבנים.

כשלים הנדסיים של מבני אדמה, בנייה יבשה, ומבני קמרונות וקשתות.
כשלים במבנים עם חומרי מליטה שונים.
דרישות מקדימות לצרכי הטיפול הנכון במבנים עתיקים.
שיטות הטיפול השימורי – הנדסי והטכנולוגיות השונות.

בעיות שימור ופתרונן – חפצים ואתרים

הקורס יעסוק בבעיות השימור העיקריות האופייניות לחפצים ואתרים שהם הבסיס לחומרים של המורשת התרבותית. יילמדו גורמי הבלייה וסוגי הנזקים המופיעים בחפצים, מבנים ואתרים ויידונו הדרכים המקובלות האפשריות למניעה וטיפול שימורי. הקורס ייתן זווית ראייה כוללת מרמת החפץ המוזיאלי, דרך מבנה היסטורי לשימור ועד אתר או מכלול אתרים היסטוריים ארכיאולוגיים. הנושאים יוצגו על ידי ניתוח מספר מקרי מבחן ודיון במסקנות העולות מהם.

מקורותיה והתפתחותה של הארכיטקטורה המודרנית

הקניית בקיאות והבנה בהתפתחות הארכיטקטורה במאה ה-20.
מעקב אחרי גלגוליהם של רעיונות ארכיטקטוניים במשך המאה ה-20.
הבנת  הערכים הארכיטקטוניים של יצירות המופת בנות התקופה בתחום הארכיטקטורה ובינוי העיר.

הדרכה ביבליוגרפית ושיטות מחקר

דרכי איתור וניתוח של מקורות במדעי הרוח. הקניית שיטת חיפוש בספרייה ובמאגרי מידע במדעי הרוח הקניית מיומנות בכתיבה מדעית במדעי הרוח הקניית שליטה בעקרונות כללי הציטוט הביבליוגרפי במדעי הרוח (MLA)

היבטי  התיירות בשימור

מטרת הקורס הינה להקנות ידע יישומי בסיסי בתיירות (חקר שוק, תכנון, הקמה, הכשרה, תפעול, שיווק) – בזיקה לשימור משאבים חומריים ובלתי חומריים, האדרתם וניצולם על פי עקרונות של ממשק בר-קיימא. הכרת גישות ושיטות עבודה, מקורות מידע, מתכונים, אמות מבחן, צרכים, העדפות, מגמות, היקפים, מאפיינים, רגישויות, סיכונים פוטנציאלים, קישורים לתחומים אחרים ועוד.

היבטים כלכליים בשימור

מטרת הקורס הינה להקנות ידע יישומי בסיסי בכלכלת שימור, בדגש מיוחד על היבטים תיירותיים של שימור: הכרת שיטות איסוף נתונים, מחקרי שוק, ניתוח נתונים, יחסי היצע וביקוש, ערכי משאבים פיזיים ווירטואליים, עריכת תחזיות ואומדנים במגוון רחב של תחומים הרלוונטיים לשימור ולתיירות, חישוב תפוסות ותפוקות ליחידות של המוצרים התיירותיים, שימוש בנוסחאות כלכליות, עריכת בדיקות התכנות ותועלת/עלות, ניתוחי רגישות ו-S.W.O.T.; הכנת תכניות עסקיות, הכנת תיקים למקבלי החלטות, הגשת תיקים לבנקים, לקרנות ולמשקיעים לגיוס הון, הכנת תקציב שנתי ותכנית שיווק, הכנת מצגות כלכליות ובניית מיומנויות בהצגת ניתוחים, פרוגרמות ותקציבים בדיונים בנושאים כלכליים בתחומי השימור והתיירות; הקניית יכולות להבנה, בדיקה וביקורת של מסמכים כלכליים, יכולות לגיבוש עקרונות כלכליים של התקשרויות עסקיות; הבנת התרחיש הכלכלי ברמת מרכז רווח, מכלול של מרכזי רווח ואיזור שלם עם מירקם של משאבים לשימור ולתיירות, לרבות שיתוף פעולה בין אתרים, תמחור, בניית חבילות, הסדרי עמלות, תמריצים, ניהול בתנאי תחרות, יעילות בניהול כוח אדם ושירותי תמך.

היבטים חברתיים של השימור

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנט חשיפה לתחומי מדעי החברה, בדגש על התייחסות לנושאי התכנון הפיסי בכלל ולשימור בפרט. הכרת מושגי יסוד, תהליכים ותפיסות שונות במדעי ההתנהגות כפי שבאו לידי ביטוי במחקרים ובספרות המקצועית. כמו כן, הכרת התהליכים שהתרחשו בישראל במסגרת פרויקט שיקום השכונות והניסיון שהצטבר על רקע פרויקט זה. לימוד הכלים הקיימים במסגרת תהליכי שיתוף ציבור וההקשר הסוציולוגי לתחום השימור בפרט.

המוזיאונים ושימור המורשת

הבנת התפתחות המוזיאונים לסוגיהם בימינו. דיון בתרומתם של המוזיאונים המודרניים לתרבות האנושית. השפעת הטכנולוגיות המודרניות על המוזיאון והמבקר – בליווי הדגמות. מהממצא הארכיאולוגי, אל המוצג בתערוכה: תפקידו של המוזיאון בשימור הידע והמורשת בימינו.

ערי נמל ומורשת הימית העתיקה

הקורס דן באופיין, פעילותן ומעמדן ההיסטורי של ערי הנמל המרכזיות בים התיכון ובארץ ישראל בתקופה היוונית-רומית. מטרת הקורס היא לעסוק במבנה העירוני של ערי הנמל, בתפקידן כמרכזי פולחן, ספנות וסחר ימי. בהקשר הרחב, יוקדש הדיון לאופיין של הערים כמוקדי המפגשים בין מעצמות ימיות ותרבויות עתיקות.

ערים ימיות והמורשת הימית החדשה

הקורס דן באופיין, פעילותן ומעמדן ההיסטורי של ערי הנמל בים התיכון ובארץ ישראל בעידן החדש ובימינו. מטרת הקורס היא להתמקד בתפקידן של ערי הנמל כמרכזים עירוניים, ספנותיים וכלכליים. תרומתם של נמלי ישראל וזיקתם לחוף, לעיור ולשימור חזית הים העתיקה והמודרנית. השיעור יכלול סיור באחת מערי החוף.

התמודדות עם חסמים בפני שימור – דוגמת עכו

תהליך שימור מורשת כולל באופן עקרוני מרכיבים מוחשיים ובלתי מוחשיים. תהליך זה הינו מורכב, וארוך וכרוך לרוב בהשקעות משאבים ניכרים. גורמים מפריעים ומעכבים הקרויים “חסמים” עומדים בפני מימוש תהליך השימור. בתהליך זה מעורבים בעלי עמדות ואינטרסים שונים. בין בעלי האינטרסים והעמדות נוצרים קונפליקטים, חסמים או הסדרים וקואליציות. חלק מהחסמים הם פנימיים וקשורים בחברה או בקהילה; אחרים קשורים במוסדות וגופים שיש להם נגיעה וקשר לתהליך השימור. מטרת הקורס היא לעמוד על תהליך השימור המוחשי והבלתי מוחשי ולחשוף בפני הסטודנטים את מגוון בעלי האינטרסים והעמדות.  השיעור יעמוד על סוגי החסמים העומדים בדרכו של תהליך השימור ויציע כלים ומנגנונים להתמודדות עם החסמים. יובאו רעיונות להסרת החסמים הן לקראת והן בעת תהליך השימור עצמו. הקורס יכלול הדגמה והתנסות מעשית במבנים בעיר עכו ובאזור עכו העוברים תהליך שימור בתקופה זאת.
התרבות הקלאסית ומורשתה: יוון ורומי.
השיעור עוסק בתחומי הדעת ובערכי היסוד של העולם היווני-רומי ומשמעותם האוניברסאלית. הקורס מתמקד בערכים הרוחניים ובמאפיינים החומריים של התקופה הקלאסית. דגש מיוחד מושם על תרומת יוון ורומי להתפתחות העיר והמורשת הבנויה של העולם הים תיכוני.
*ציון עובר בקורס 70

חומרים וטכנולוגיות במורשת הבנויה של המאה ה-20

מטרת הקורס הינה הקניית ידע לסטודנטים בטכנולוגיות בנייה עכשוויות ובסוגי חומרים עכשוויים.

חופי ישראל: שימור מול פיתוח

הקורס עוסק ביחסי הגומלין בין גורמי השימור לבין צרכי הפיתוח בחופי ישראל כיום. מצד אחד, החוף מהווה יחידה נופית בעלת משאבי טבע, מורשת היסטורית ושרידים ארכיאולוגיים ברמות שונות. מצד שני, החוף הוא אזור נדל”ן צפוף העובר תהליכי פיתוח ותיירות מואצים. מטרת הקורס היא לדון באתגרי השימור של המורשת הבנויה בחופים, מה נעשה עד היום? כיצד והאם ניתן לקיים את האיזון בין שימור האתרים והסביבה החופית והימית לבין צרכי הפיתוח?

חיזוק מבנים לשימור

מטרת הקורס הינה הקניית ידע בסיסי בחישובים ובשיטות תכנון של חיזוקים למבני שימור.
תחיקת הבנייה.

טכנולוגיות וחומרים באתרי עתיקות

מטרת הקורס הינה לימוד רזי טכנולוגית הבנייה ההיסטורית, עם דגש על העת העתיקה.

טכנולוגיות וחומרים באתרי עתיקות ובמבנים היסטוריים (2)

מטרת הקורס הינה לימוד רזי טכנולוגיית הבנייה ההיסטורית במאה וחמישים השנים האחרונות, מאז מחצית המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20.

טכנולוגיות וחומרים תואמי שימור

מטרת הקורס הינה בחירת טכנולוגיות מתאימות מבחינה שימורית לטיפול במבנים עתיקים והיסטוריים.
זיקה בין פתרונות הנדסיים וצרכים עכשוויים במסגרת אפשרויות השימור.
הזיקה בין פתרונות טכנולוגיים לא-הנדסיים וצרכים עכשוויים במסגרת אפשרויות השימור ובהתאם לדרישות המזמין.
חלופות לפתרונות שכולם נכונים, אך היישום, העלות או התוצאה שלהם

שיטות מדעיות בשימור- מעבדה א’

הקורס עוסק ביחסי הגומלין בין כימיה כמדע לבין צרכי השימור הפיזי. כימיה כמדע בסיסי וניסויי מהווה ממשק חשוב בעבודת המשמרים בפועל, ונותנת פיתרונות לשימור הן של הפריטים הארכיאולוגיים והן של המבנים. הקורס מיועד להקנות הבנת העקרונות של מדע הכימיה תוך כדי התנסות מעשית במעבדה בחומרים ובתהליכים הרלוונטיים לשימור המבנים והממצאים הארכיאולוגיים וההיסטוריים. הקורס הינו ייחודי ומיועד לסטודנטים ללא רקע בכימיה או בהנדסה. הקורס משלב את ההסברים בתחום עקרונות הכימיה עם התגליות והחידושים הרלוונטיים בתחום הארכיאולוגיה וההיסטוריה.

חומרים ושיטות בשימור אבן וטיח- מעבדה ב’

הקורס מהווה בסיס ללימוד תהליכים של שימור פיסי בחומרים שונים. הוא מיועד להקנות לסטודנטים הבנה של שיטות מדעיות לקביעת מבנה החומר של הממצא הארכיאולוגי ומלמד את תהליכי הטיפול בחומרים  של שרידים ארכיאולוגיים ומבנים היסטוריים. הקורס משלב ידע תיאורטי עם התנסות בביצוע תהליכי השימור בפועל ומקנה לסטודנטים ידע אשר ניתן ליישום בהתמחותם באפיון ושימור פריטים ארכיאולוגיים ושרידי מבנים.

לה קורבוזייה ואדריכלים בולטים במאה העשרים

מטרת הקורס היא לימוד תופעת היווצרות והתפתחות של תיאוריות חדשות של אדריכלים בולטים(כגון לה קורבוזייה, ולטר גרופיוס, מיס ואן דר רוהה ואחרים) במאה ה- 20. הקורס שם דגש על התפשטות התיאוריות ברחבי העולם באמצעות יחסי הגומלין בין האדריכלים מארצות שונות.

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל (א’)

מטרת הקורס הינה להקנות היכרות בסיסית עם מדע הארכיאולוגיה ועם המאפיינים המרכזיים של התרבות החומרית בתקופות השונות בתולדות ארץ-ישראל, מאז התקופות הפרהיסטוריות ועד התקופה הפרסית.
*ציון עובר בקורס 70

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל (ב’)

מטרת הקורס הינה להקנות היכרות בסיסית עם המאפיינים המרכזיים של התרבות החומרית בתקופות השונות בתולדות ארץ-ישראל, מאז התקופה ההלניסטית ועד התקופה העות’מאנית. דגש מיוחד יינתן על תרבותה החומרית של עכו וסביבתה בתקופות הנדונות, על בסיס החפירות והמחקרים הארכיאולוגיים המעודכנים.
*ציון עובר בקורס 70

מבוא לגיאולוגיה

השיעור יקנה ידע בסיסי בהבנת מבנה כדור הארץ והתהליכים הגיאולוגיים המשפיעים על התפתחות הנוף ומעצבים אותו. ההתמקדות תהיה בתהליכים המתרחשים בכדור הארץ שהם בעלי השלכה לתחומי השימור כגון: שינויי אקלים ברביעון, שינויי מפלס- ים, סיכונים טקטוניים (רעידות אדמה) ותהליכים סדימנטולוגיים (בלייה פיזיקאלית, כימית וביולוגית).

מבוא לשימור – תיאוריות, ערכים ואתגרים

הקורס עוסק בתולדות השימור, בהתפתחות תורת השימור והתיאוריות לגביה, ובסיבות העיקריות – החברתיות והתרבותיות – לשימור אתרים ומבנים. כמו כן דן השיעור באמנות הבינלאומיות בתחום השימור ובתרומתן להתפתחות התחום בימינו. מטרת הקורס הינה להקנות הבנה לסיבות וליעדי השימור, בהקשר ערכי תרבות ושימור המורשת.
*ציון עובר בקורס 70

מושגי יסוד בארכיאולוגיה ובשימור בעת חפירה

הקורס הינו שיעור מעשי המורכב מסדנאות וסיורים באתרים בשטח וכן מהתנסות במעבדה. הסטודנטים ילמדו ויבצעו תהליך עבודה מלא של שימור שיכלול את השלבים הבאים: מחקר מקדים ותיעוד של האובייקט, הכנת תכנית שימור לאובייקט, ביצוע עבודת ייצוב וטיפול שימורי, ולבסוף, הגשת דו”ח שימור מסכם. במהלך הקורס יידונו תהליכי העבודה המקובלים במקצוע השימור: כיצד ניגשים לביצוע עבודה, מהן בעיות השימור האפשריות ומהן דרכי הטיפול המעשיות? המטרה המרכזית של הסדנא הינה התנסות מעשית בעבודת השימור בשל החשיבות הרבה של ההיבט המעשי להבנת התיאוריה והתהליכים בשימור.

סדנא בשימור אתרים ומבנים

מטרת הקורס היא לערוך הכרות בסיסית עם סוגיות השימור הארכיאולוגי בארץ ובעולם, תוך התמקדות בשימור אתרים ומבנים. הקורס יאפשר בדיקה של מספר מקרי מבחן בעכו.

סוגיות בשימור אורבני

מטרת הקורס הינה להקנות ידע בסיסי בסוגיות תיאורטיות, כלכליות ויישומיות בשימור האורבני. השיעור ידון באמצעים העומדים בפני רשויות עירוניות ובפני הציבור בהתמודדות עם הוצאה לפועל של פרויקטים העוסקים בשימור בהקשר העירוני.

סטטיקה ותרת הבנייה למשמרים

מטרת הקורס הינה הקנית ידע בסטטיקת מבנים למשמרים, כולל מערכות פיסיקליות והכרת שלד הבניין המגדיר את יציבות המבנים. הקורס  יעסוק גם בנושא יציבות מבנים עתיקים.

סמינריון לפרויקט גמר:

בלייה ופתלוגיה במבנים לשימור – פרויקט גמר
הסמינריון נועד לדון לעומק בהיבטים התיאורטיים והמעשיים בשימור אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים שנלמדו בשתי השנים הראשונות. הוא מהווה שילוב מסכם (סינתזה) של ארבעה תחומי היסוד שנלמדו: ההיסטוריה, האדריכלות, הארכיאולוגיה והאמנות בצירוף הסדנאות והשיעורים המעשיים בהם התנסו הסטודנטים בפועל.הסמינריון ידון בסוגיות מגוונות כגון: השרידים והמורשת, היבטי הניהול והתחזוקה, היבטי תיירות ושיתופי פעולה בינלאומיים.
* דרישות קדם: מסיימי שנה ב’ שעמדו בכל חובות השיעורים והסדנאות.

סקר פיסי של מצבי הבלייה במבנים לשימור

פרויקט הגמר מהווה השתלמות מעשית מסכמת ללימודי התואר הראשון. הוא מאפשר לסטודנט להתנסות, במבנה או באתר, בתהליך השימור על בסיס התיאוריות והסדנאות שלמד עליהן. הליווי לפרויקט הגמר נעשה על ידי צוות מנחים מתחומי הלימוד השונים (היסטוריה, אדריכלות, שימור) ובסיוע משמרים מקצועיים.
*דרישות קדם: השתתפות בשיעורי החובה בשימור ובסדנא אחת לפחות.

עכו: ארכיאולוגיה, מבנים והתפתחות עירונית

התקופות הצלבנית, הממלוכית, העות’מאנית, המנדטורית והישראלית מייצגות שינויים דרמטיים בתולדותיה של עכו. מחד היוותה עכו בתקופות אלה מרכז דתי-שלטוני, מוקד עלייה לרגל, בסיס צבאי, ונמל מרכזי. מאידך הפכה לעיר פריפריאלית רב-תרבותית. המקורות ההיסטוריים והשרידים הארכיאולוגיים המתייחסים לעכו רבים ומגוונים ובעזרתם ניתן לשחזר את תולדותיה, ולעיתים את מבניה החשובים. מטרת השיעור היא לבחון את התפתחותה העירונית של עכו מתקופת הברונזה התיכונה  ועד להקמת מדינת ישראל. נסקור מבנים ומכלולים ארכיטקטוניים שונים בעכו ונראה כיצד הטביעו השלטון הנוצרי, המוסלמי, המנדטורי והישראלי את חותמם  עליהם.

תולדות הארכיטקטורה של ימי-הביניים

הבנת הארכיטקטורה והאמנות של ימי הביניים כאקט ותוצר של אמונה.
הכרת התהליכים והתהפוכות שעברו על אירופה בימי הביניים וביטויים בארכיטקטורה ובאמנות.
הבנת הפרוגראמה הכנסייתית.
הכרת הטיפולוגיות של המבנים והחללים וגלגוליהן של כנסיות ימי הביניים.

תולדות הארכיטקטורה בעת העתיקה

הקניית בקיאות והבנה בהתפתחות הארכיטקטורה בעת העתיקה.
מעקב אחרי גלגוליהם של רעיונות ארכיטקטוניים בתקופה העתיקה.
הבנת  הערכים הארכיטקטוניים של יצירות המופת בתקופה בתחום הארכיטקטורה ובינוי העיר.

תולדות הארכיטקטורה במאות ה-17 עד ה-19

הקניית בקיאות והבנה בהתפתחות הארכיטקטורה במאות 17, 18 ו-19.
מעקב אחרי גלגוליהם של רעיונות ארכיטקטוניים במשך התקופה.
הבנת הערכים הארכיטקטוניים של יצירות המופת בנות התקופה בתחום הארכיטקטורה ובינוי העיר.

תולדות הארכיטקטורה מן הרנסאנס ועד הבארוק

הקניית בקיאות והבנה בהתפתחות הארכיטקטורה מתקופת הרנסאנס ועד הבארוק.
מעקב אחרי גלגוליהם של רעיונות ארכיטקטוניים בני התקופה.
הבנת  הערכים הארכיטקטוניים של יצירות המופת בנות התקופה בתחום הארכיטקטורה ובינוי העיר.

תורת הבנייה למשמרים

מטרת הקורס הינה הקניית ידע המתקשר להבנת המבנה, מבחינת מהותו, תוכנו, וחלקיו וכיצד המבנה מתמודד עם סביבתו הפיסית ועם יציבותו.

תיעוד מבנים ואתרים היסטוריים וארכיאולוגיים

מטרת הקורס המרכזית הינה הבנת השיטות והעקרונות לתיעוד מבנים ואתרים, כחלק מתהליך השימור. הקורס נועד להוות המשך ופיתוח לשיעורים התחומיים בהיסטוריה, אדריכלות , ארכיאולוגיה ואמנות ולהוסיף את נדבך תיעוד המבנים והאתרים. המשתתפים יכוונו לבחור אתרים ומבנים בעלי מגוון היבטים המתייחסים לתחומי היסוד שלמדו. ההיכרות המעשית עם שיטות התיעוד תאפשר לעמוד על המאפיינים של תיעוד מבנים ואתרים מתקופות שונות ועל הייחודיות של האתרים בישראל. הדגש יושם על אתרים ומבנים בעכו ובסביבתה.

ריכארד קופמן, תכנון ערים והתיישבות ציונית

הקניית בקיאות והבנה בהתפתחות העיצוב העירוני בישראל, כפרי ועירוני; מעקב אחרי גלגוליהם של רעיונות העיצוב העירוני לאורך התקופות וריכארד קאופמן; הבנה של יצירות המופת בתחום האדריכלות והעיצוב העירוני של קאופמן, תכנון כפרי בארץ, התיישבות קואופרטיבית, קיבוצים ומושבים, שימור מורשת קאופמן.

חשיבה עתידנית באדריכלות ובעיצוב עירוני, פרקים נבחרים

לימוד טקסטים תיאורטיים ותקדימים אדריכליים בסוגיית אדריכלות וקידמה:
חשיבה עתידנית באדריכלות ובעיצוב עירוני. תפיסות קידמה וחדשנות בעבודות של אדריכלים נבחרים.
חשיפת תמורות ומגמות עכשוויות, בתיאוריה ובפרקטיקה אדריכלית ועירונית ברחבי העולם.

עבודת שדה בשימור מלווה בחפירה

במהלך ימי השתתפות בעבודות השימור, יסיירו הסטודנטים יחד עם מרצה הקורס במהלך שעות השימור ואחריהן  בעתיקות קיסריה תוך התמקדות בתכנים שונים ובינהם: תולדות קיסריה ותכוניתה העירונית, שיטות בנייה ואדריכלות ציבורית וצבאית, מתקני שעשועים מן התקופה הרומית, תרבות הרחצה בעולם הרומי והביזנטי.