התאמות לסטודנטים וסטודנטיות עם לקויות ומגבלות

התאמות (מה שמוכר כ”הקלות”) מטרתן לסייע לסטודנטים וסטודנטיות עם לקויות ומוגבלות להיבחן באופן שיאפשר להם להצליח כמו יתר הסטודנטים והסטודנטיות ולאפשר לסטודנט ולסטודנטית שווין הזדמנויות, תוך שמירה על הרמה האקדמית.

מי זכאי?

סטודנטים וסטודנטיות עם מגבלה רפואית/נפשית/חושית/פיזית (כפוף למסמכים רפואיים ובהתאם לשיקול הדעת של ועדת התאמות)

מה נדרש לעשות?

וועדות לקבלת התאמות על רקע נגישות יתקיימו בתאריכים הבאים:

3/3/24

28/5/24

7/8/24

את טפסי הבקשה לוועדה יש להגיש עד שבוע לפני תאריך הוועדה בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.

סטודנטים וסטודנטיות אשר זקוקים להתאמות בדרכי היבחנות מוזמנים/ות לפנות לדקנט הסטודנטים

במייל: [email protected] או בטלפון: 04-9015274