תוכניות עידוד למצוינות

במכללה מופעלות 3 תכניות ייעודיות למצוינות אשר מעניקות סביבה תומכת לסטודנטים להשבחת הישגיהם האקדמיים תוך עידוד לסיים לימודיהם בהצטיינות והמשך לימודים לתואר שני:
  • העצמת נשים בחוג לכלכלה וניהולמיועד לסטודנטיות בשנה א’ במסלול כלכלה וניהול.התכנית תעניק סביבה תומכת לסטודנטיות להשבחת הישיהן האקדמיים, תוך עידוד למצוינות ושאיפה להבאת הסטודנטיות המשתתפות בתכנית לסיום לימודיהן בהצטיינות.
  • מצוינות אקדמית בכל מסלולי הלימודמיועד לסטודנטים בשנה ב’ , לתוכנית ייבחרו 20% מהסטודנטים בעלי הציונים הגבוהים ביותר.התכנית תעניק סביבה תומכת לסטודנטים להשבחת הישגיהם האקדמיים, תוך עידוד למצוינות מבחינה חברתית ו/או אקדמית.
  • מצטיינים הממשיכים ללימודי תואר שנימיועד לסטודנטים בשנה ג’ , לתוכנית ייבחרו 20% מהסטודנטים בעלי הציונים הגבוהים ביותר.