Data Science*

ראש ההתמחות: ד”ר אבישי עייש

רקע:

בשנים האחרונות קיים גידול משמעותי בכמות הנתונים המיוצרת בעולם, יחד עם הגידול בנתונים, ישנה עלייה במגוון היישומים מבוססי הנתונים בתחומי הכלכלה והניהול. לאור זאת, יכולת ניתוח נתונים הינה חלק בלתי נפרד מהעבודה השותפת של כלכלנים ואנשי ניהול. תוכנית ה – Data science מכשירה את הבוגרים לתת פתרונות לאתגרים הכרוכים בעבודה עם כמויות גדולות ומגוונות של נתונים, ביצוע מחקרים להפקת תובנות עסקיות עבור הארגון (Business Intelligence), טיוב וסידור המידע המשמש למחקרים, והפעלת אלגוריתמים ומודלים שונים של כריית נתונים ו-Machine Learning על המידע שנאסף.

 

מטרת התוכנית

התוכנית ללימודי ניהול בהתמחות מדעי הנתונים הינה תוכנית מעשית המכינה את הבוגרים לעבודה בתעשייה בתפקידים כגון: כלכלנים, אנליסטים בחברות פיננסיות וחברות ציבוריות,  data scientists, data analysts. התוכנית בנויה מקורסים מעשיים ובסיום כל קורס הסטודנט יגיש פרויקט בהנחיית מרצה הקורס, כך שבסיום התוכנית לכל סטודנט יהיה תיק עבודות איכותי ואת כל הכלים הדרושים לצורך:

  • תכנות בשפות Python ו-R.
  • איסוף וניקוי הנתונים לצורך אנליזה.
  • שימוש במודלים אקונומטריים מתאימים עבור ניתוח נתוני פאנל ועבודה עם סדרות עתיות.
  • בניית פרויקטים של למידת מכונה (Machine Learning) ויישומן.
  • בניית פרויקטים של למידה עמוקה (Deep Learning) ויישומן.

*ההתמחות לא תצוין בתעודת התואר.