תקצירי מאמרים שהתפרסמו בעיתונים מקצועיים

מוטיבציה לקריאה בגן-חובה וכיתה א’

פרופ’ ורד וקנין-נוסבאום,  ד”ר עינת נבו,  ופרופ’ לינדה גמברל 
המחקר בחן הבדלי גיל והיבטים התפתחותיים, הקשורים במוטיבציה המוקדמת של ילדים לקרוא. מאה ותשעה עשר ילדים, דוברי עברית, הלומדים בגני-חובה וכיתות א’ הוערכו במדדי מוטיבציה לקריאה בתחילת ובסוף שנת הלימודים. הממצאים הצביעו על כך, שהמוטיבציה לקריאה היתה גבוהה יותר אצל ילדים בכיתה א’ בהשוואה לילדים בגן-חובה. בנוסף, המוטיבציה לקריאה עלתה במהלך השנה עבור ילדי גן-חובה, אבל לא עבור ילדי כיתה א’. בהתייחסות לשלושת מרכיביה השונים של המוטיבציה לקריאה (התפיסה העצמית כקורא, הערכת הקריאה וקריאה בקול), נמצא, כי התפיסה העצמית כקורא היתה המרכיב שהציג את הציון הגבוה ביותר עבור ילדי כיתה א’ בתחילת השנה והיא נשארה ללא שינוי במהלך השנה. בקרב ילדי גן-חובה, התפיסה העצמית כקורא הציגה את הציון הנמוך ביותר בתחילת השנה, והיא השתפרה בצורה משמעותית במהלך השנה.
נראה, כי העלייה במוטיבציה לקריאה במהלך גן-חובה מושפעת הן מהצפייה של הילדים לעלות לכיתה א’ ולהתחיל ללמוד לקרוא והן מהעובדה שהפעילויות שהם עושים בגן מאפשרות, מעודדות ומצמיחות את אמונתם ביכולותיהם. המחקר מצא, כי המוטיבציה לקריאה משתנה ומתפתחת במהלך גן-חובה ומגיעה להתבססות בכיתה א’. בשל יחסי הגומלין בין מוטיבציה לקריאה והישגי קריאה יש חשיבות להתייחס למרכיביה של המוטיבציה לקריאה כבר בגן-חובה, לפני שהילד מתחיל את לימודי הקריאה הפורמליים, על מנת להעלות את המוטיבציה שלו לקריאה ואת תרגול הקריאה בהמשך.
למאמר המלא:

שימוש בקריאת ספרים אינטראקטיבית לקידום יכולות שפה ומושגי דפוס בקרב ילדים בגן חובה

ד”ר עינת נבו ופרופ’ ורד וקנין-נוסבאום

המחקר הנוכחי בחן את מידת היעילות של תכנית התערבות קצרה, העושה שימוש בקריאת ספרים אינטראקטיבית בקידום יכולות שפה ומושגי דפוס. שלושים ילדים דוברי עברית, הלומדים בגן-חובה, ומציגים יכולות מגוונות בתחום ניצני האוריינות השתתפו במחקר. לאחר תכנית ההתערבות, קבוצת המחקר הראתה יתרון מובהק על קבוצת הביקורת במרבית המדדים, כולל אוצר מילים, מורפולוגיה, מודעות פונולוגית ומושגי דפוס. בנוסף, מוטיבציה לקריאה לפני תכנית ההתערבות נמצאה כמנבאת את ההישגים במדדי השפה ומושגי הדפוס הללו לאחר תכנית ההתערבות. תוצאות המחקר מצביעות על כך, שתכנית התערבות קצרה, העושה שימוש בספרים ופעילויות משחקיות הנילוות אליהם, יכולה להוביל לעלייה ביכולות השפה ומושגי הדפוס של ילדים בגן-חובה. בנוסף, למוטיבציה לקריאה יש תפקיד חשוב בהתפתחות של יכולות השפה והאוריינות של הילדים.
למאמר המלא:

תכנית התערבות לקריאת ספרים משותפת ואינטראקטיבית לילדים בגן טרום-חובה וחובה

פרופ’ ורד וקנין-נוסבאום וד”ר עינת נבו
המחקר בדק את יעילותה של תכנית התערבות לקריאת ספרים משותפת ואינטראקטיבית, במטרה לפתח מיומנויות אורייניות. התכנית הועברה לילדים דוברי עברית בגן טרום-חובה ובגן חובה, על ידי הגננות שלהם. הישגיהם של הילדים שהשתתפו בתכנית ההתערבות, היו גבוהים יותר בצורה משמעותית בתחומי השפה ומושגי הדפוס, בהשוואה לילדים באותם גילים, שהיוו את קבוצת הביקורת. בנוסף, אצל ילדי גן חובה מקבוצת ההתערבות נמצא שיפור משמעותי במוטיבציה לקריאה בהשוואה לילדים בקבוצת הביקורת. התוצאות מצביעות על כך שתכניות התערבות העושות שימוש בסיפורים ופעילויות תומכות, יכולות לשפר את מיומנויות השפה ומושגי הדפוס של ילדים צעירים. בנוסף, חשוב שמוטיבציה לקריאה תהיה חלק מכל תכנית התערבות שמטרתה לשפר מיומנויות אורייניות.
למאמר המלא: