תואר ראשון בניהול עם התמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש*

ראש ההתמחות: ד”ר עוז גוטרמן

רקע:

התמחות במשאבי אנוש במסגרת ההתמחות בלימודי תואר ראשון ניהול בעשורים האחרונים חלות תמורות משמעותיות בעולם יחסי העבודה , בניהול בכלל ובניהול המשאב האנושי בפרט. מציאות של שוק גלובאלי דינמי , החשוף לשינויים כלכליים, חברתיים, טכנולוגיים, פוליטיים ואחרים יצרה אתגר ניהולי מורכב המתמקד בהלימה בין הארגון ויכולותיו לבין הסביבה המשתנה. ארגונים המתאימים את מערכותיהם בקצב ובכיוון הנדרש, שורדים.אתגר זה מחייב צורת ניהול שונה המדגישה את הצורך בחשיבה אסטרטגית פרו-אקטיבית ושימוש מושכל במשאבי הארגון לשם הכנת הארגון להתמודדות עם השינויים.קיימת חשיבות רבה להגביר את סיכויי הצלחתו של הון אנושי נתון, בכל ארגון ובכל תחום, על ידי ניהולו הנכון. פתיחת אשכול ההתמחות בניהול ההון האנושי תעמיד אוכלוסייה בעלת יכולת גבוהה להצליח בהקמה, ניהול, צמיחה, ליווי מקצועי והתווית מדיניות לגבי ניהול ההון האנושי בישראל בכלל ובאזור הגליל בפרט. תשמש מוקד ידע אקדמי בתחום ניהול ההון האנושי ותהווה פלטפורמה לשיתוף פעולה עם גורמים העוסקים בתחום ניהול ההון האנושי.הסטודנטים יתנסו בפרקטיקום בהתמחות ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש.

בין הקורסים הנלמדים בהתמחות משאבי אנוש:

 • ניהול משאבי אנוש
 • יסודות ההתנהגות הארגונית מיקרו
 • יסודות ההתנהגות הארגונית מאקרו
 • מבוא לפסיכולוגיה חברתית
 • מבוא לחקר ביצועים
 • שיטות מחקר למנהלים
 • ניהול משאבי אנוש הגישה האסטרטגית
 • תרבות ארגונית ככלי ניהולי
 • תכנון ומדידה של המשאב האנושי בארגון
 • ניהול משאבי אנוש בארגון גלובלי
 • מנהל ציבורי
 • קבלת החלטות
 • אתיקה ניהולית ואחריות חברתית

*ההתמחות לא תצוין בתעודת התואר.

מה עושים עם תואר במשאבי אנוש?

מקומות עבודה פוטנציאליים:

 • רכזי גיוס והשמה בחברות כוח אדם והשמה
 • מכוני אבחון כמאבחנים, תפקידי הדרכה
 • תפקידי הדרכה, ניהול פרויקטים, רכזי גיוס ורכזי משאבי אנוש בחברות וארגונים
 • משרות המצריכות תואר ראשון במדעי החברה
 • למשלבים לימודים עם מסלול כלכלה ומנהל עסקים: בקרת תקציב במחלקת משאבי אנוש
 • חברות ממשלתיות ומגזר שלישי

כיווני התפתחויות עתידיים ואפשרויות לפיתוח קריירה:

 • תארים מתקדמים
 • מחקר והתפתחות כאנשי אקדמיה
 • ניהול משאבי אנוש: בכיר, סמנכ”ל משאבי אנוש
 • פתיחת עסק במגוון נושאים כגון ייעוץ ארגוני