אודות המרכז לאוריינות

הקו המנחה את המכללה האקדמית גליל מערבי הוא ההכרה שכמכללה אקדמית אזורית, תפקידנו להפנות את פנינו בעת ובעונה אחת גם להוראת המקצועות האקדמיים בהם באה לידי ביטוי המומחיות הדיסציפלינרית של המורים, וגם לקהילה שבתוכה נמצאת המכללה – בערי הגליל וביישוביה, על כל צורותיהם. הכרתנו היא שחינוך אינו רק תיאוריות של החינוך. תיאוריות חינוכיות חייבות להתעמת ולהתאמת עם או מול המציאות של החינוך בקהילה.

העלאת רמת החינוך

בהשוואה למרבית המדינות המפותחות סובל החינוך בישראל מפער רחב במיוחד בין הישגי התלמידים המצטיינים והישגי התלמידים החלשים. פער זה קשור במאפיינים סוציו-אקונומיים, אתניים, ותרבותיים. מרבית התלמידים המתקשים נמצאים במגזר הערבי ובאוכלוסיות המעמד הסוציו-אקונומי הנמוך שבמגזר היהודי. חלקם של האוכלוסיות החלשות הללו בגליל המערבי הוא גדול במיוחד.
החינוך בגליל ניתן לשיפור על-ידי הוראה נכונה, איתור מוקדם של מתקשים בלמידה, הסברה להורים על תפקידם במניעת כישלון ילדיהם, וטיפוח פעילויות אוריינות המניחות את המסד לרכישת מיומנויות למידה יסודיות, החל מהגיל הרך.

השפעת האקדמיה על לימודי חינוך ותחום החינוך בישראל

לאקדמיה יכול להיות חלק חשוב בשיפור החינוך. עליה לברר את הסיבות לקשיים בלימודים והדרכים לטיפול בהם. מצוידים בידע הזה, יוכלו מורים באקדמיה להציג לסטודנטים בכיתות הלימודים שבמכללה את המחקר העוסק בדרכים לקידום הלמידה, ואת הכלים שיאפשרו להיענות לדרישות הנובעות מהצרכים של המתקשים בלמידה. בנוסף, בתפיסתנו, מכללה אזורית חייבת להתגייס לשיפור החינוך באזור בו היא נמצאת, תוך מגע ישיר עם בתי-הספר וגני-הילדים המקומיים, על-מנת לשפר את מיומנות המורים ועל-מנת לטפח סטודנטים בעלי יכולת ומחויבות לסייע לתלמידים מתקשים.
המחקר העכשווי בחינוך מצביע במיוחד על תרומת המשפחה, הבית, ומסגרות החינוך בגיל הרך להתפתחות האוריינית של הילדים. לפיכך, אנו רואים כחובתנו לטפח דרכים לסייע לבתי-הספר, לגננות, למורים, ולהורים, כדי שיהיו “מקדמי אוריינות” לילדיהם. אנו פועלים כדי לאפשר לסטודנטים להתנסות בקידום אוריינות ולממש את המחויבות האזרחית-חינוכית שלהם בסיוע לתלמידים מתקשים.
אנו צופים שהפעילות המקיפה והאינטנסיבית של החוג ללימודי חינוך תסייע לשיפור יכולת ההתמודדות של האוכלוסיות החלשות המצפות ממערכת החינוך, שתסייע לרכישת ידע וכישורים, תקל על תושבי הגליל המערבי להיענות לצרכי המשק בפיתוח החברה והתרבות.

כנסים

כנס לקויות למידה ומה שביניהן

כנס מתמטיקה כיצירה

International conferences

הכירו את המרכז לחינוך אורייני

נגן וידא

פרויקט סיוע למתקשי קריאה וכתיבה בעברית ובערבית בעיר עכו

ראשת הפרויקט: פרופ’ ורד וקנין-נוסבאום, ראשת החוג לחינוך וראשת המרכז לחינוך אורייני

על הפרוייקט:

משתתפים בפרויקט תלמידי כיתות ב’ אשר אותרו כמתקשים בקריאה ובכתיבה ושאינם מקבלים סיוע על מנת לשפר את הישגיהם בתחום זה. הסיוע נעשה באמצעות סטודנטים הלומדים בחוג לחינוך באשכול לליקויי למידה ובאשכול לאוריינות ומתנדבים לקיים פעילות קהילתית בבתי-הספר. צוות מקצועי המורכב ממורות ומאבחנות מלווה את הסטודנטים בעבודה אינדיבידואלית עם התלמידים המתקשים ברכישת הקריאה בבתי-ספר בעכו.

סיוע לתלמידים עולים חדשים בבתי ספר יסודיים בעכו

ראשת הפרויקט: פרופ’ ורד וקנין-נוסבאום, ראשת החוג לחינוך וראשת המרכז לחינוך אורייני

על הפרוייקט:

הפרויקט מתמקד באוכלוסייה הולכת וגדלה של ילדים עולים חדשים. אנו רואים כי הסיוע אורייני, פרטני, לפי תכנית ההוראה של המכללה האקדמית גליל מערבי מחזק את העקרונות של תכנית משרד החינוך ואף מוסיף התייחסות ממוקדת לילדי עולים עם חסך אורייני בשפה, ומשפר את הישגי התלמידים העולים בתחום אורייני בצורה משמעותית יותר, ובתחומי לימוד נוספים.

 

 

פיתוח חשיבה מתמטית בגני ילדים בעיר עכו

ראשת הפרויקט: ד”ר ענת קלמר, ראשת אשכול משחוק וחדשנות בחינוך

על הפרוייקט:

הפרויקט לפיתוח חשיבה מתמטית בגני ילדים פועל במטרה לקדם את החשיבה המתמטית והאוריינות המרחבית של ילדים בני 5-6 ולרפד את צעדיהם הראשונים עם כניסתם לכתה א’. במסגרת הפרויקט, הילדים מתנסים בפעילויות המשלבות מגוון אמצעי המחשה, קיפולי נייר וסיפורים מתמטיים, בדגש על פיתוח שיח. הפרויקט מופעל על ידי סטודנטיות במסגרת סמינריון ומגובה בהדרכה צמודה מבחינה אקדמית.

פיתוח חשיבה מתמטית בכיתות ב' בעיר עכו

ראשת הפרויקט: ד”ר ענת קלמר, ראשת אשכול משחוק וחדשנות בחינוך

על הפרוייקט:

פרויקט פיתוח חשיבה מתמטית בכיתות ב’, משלב דרך חווייתית ודינאמית להוראה ולמידה של מושגים בגיאומטריה. שילוב של טכנולוגיה (תוכנות ואנימציות ממוחשבות) עם קיפולי נייר, במטרה להבנות מושגים בסיסיים בגיאומטריה בשלבים הראשונים של הלמידה בבית הספר. ההוראה והלמידה מותאמות למיומנויות המאה ה-21 תוך הדגשת אוריינות חזותית ושילוב ייצוגים דינאמיים בעבודה קבוצתית.

פיתוח מודעות הורית לסביבה אוריינית

ראשת הפרויקט: גב’ יונה פליישר

על הפרוייקט:

בכל גן בו פועל הפרויקט מועברות סדנות להורים לילדים בתחומים אורייניים מגוונים. הסדנות להורים מועברות על ידי מומחיות בתחום ביחד עם סטודנטיות הלומדות באשכול אוריינות, שפה ומתמטיקה בחוג לחינוך באקדמית גליל מערבי. במקביל מועברות פעילויות חווייתיות מעשירות שפה בקרב הילדים בחדר מקביל. ההורים מוזמנים להצטרף למשחק לאחר סיום הסדנה ולהתרשם הלכה למעשה מהעשייה האוריינית.

פרוייקט "אח בוגר"

ראש הפרויקט: ד”ר רוני טוטיאן

 

על הפרוייקט:

סטודנטים הלומדים בחוג לחינוך, באשכול ייעוץ חינוכי, משמשים חונכים (אח בוגר) לתלמידים בבית הספר היסודי. מטרת החונכות היא להעצים תלמידים מבחינה רגשית – חברתית. הסטודנט החונך מעניק לילד קשר אישי, חום ותשומת לב ומהווה עבורו דמות חיובית לחיקוי. התכנית מתמקדת במספר נושאים, העלאת המודעות העצמית לתכונות החיוביות ולחזקות קיימות בחניכים, העלאת הערך העצמי, קבלת האחר והשונה, מערך כבוד לזולת, העלאת מוטיבציה לימודית, תקשורת בינאישית יעילה, גלישה בטוחה ברשת, העצמה רגשית –חברתית.

פרויקט טיפוח מיומנויות שפה, אוריינות וזיכרון בגן הילדים

ראשת הפרויקט: ד”ר עינת נבו ראשת החוג לחינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילתי.

 

על הפרוייקט:

מטרתו של הפרויקט הינה לקדם את היכולות השפתיות והמיומנויות האורייניות של ילדים טרם כניסתם לכיתה א’, על-מנת לבסס ולהעשיר את התשתית הלשונית שלהם. חשיפתם של ילדים למיומנויות אורייניות ראשוניות באמצעות תכנית מובנית והדרגתית נמצאה כמגנה על הילדים מפני כישלון בלמידת הקריאה וכיעילה במיוחד כאשר היא מתבצעת טרם התחלת הלימוד הפורמאלי בבית הספר.

פרויקט טיפוח שפה וקריאה בכיתות א' בעיר עכו

ראשת הפרויקט: ד”ר עינת נבו ראשת החוג לחינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילתי.

 

על הפרוייקט:

תכנית התערבות מוקדמת, המתמקדת בטיפוח יכולות השפה של ילדים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלמידה הפורמלית של הקריאה, עשויה להשפיע על יכולות הקריאה שלהם בכיתה א’ ועל המוטיבציה שלהם לקרוא. בפרויקט נעשה שימוש בסיפורים, משחקים ופעילות תנועתית שהסטודנטים מכינים במסגרת הכשרתם, שמטרתם לפתח יכולות שפה וקריאה בסביבה חינוכית מעודדת מוטיבציה באמצעות משחק ותנועה.

פרויקט הטמעת "מיומנויות ניהול אישיות והקשר שלהם לניהול בחינוך"

ראש הפרויקט: ד”ר חאתם עבד 

 

על הפרוייקט:

תהליך העבודה בפרויקט זה מבוסס על מודל ההכוונה העצמית בלמידה (SRL) Self-Regulation Learning. על פי מודל זה, הלומדים מכוונים את מחשבותיהם, הרגשותיהם ופעולותיהם על מנת להשיג את מטרות הלמידה שלהם. המודל מתייחס למאפיינים מטה-קוגניטיביים, מוטיבציוניים והתנהגותיים, המעידים על ההשתתפות הפעילה של הלומד בתהליך הלמידה.