קורס חשבי שכר

רקע:

חשבי השכר בארגונים נדרשים לידע רב ומעמיק ליישם את עקרונות מס הכנסה, ביטוח לאומי, דיני עבודה לצורך החישוב המדויק והמהימן של השכר.

קהל היעד:

מנהלי חשבונות, חשבים, מנהלי משאבי אנוש, רכזי כוח אדם, ובעלי זיקה לתחומי השכר.

מטרות הקורס:

הכנת הסטודנטים לבחינת ההסמכה מטעם לשכת רו”ח בישראל. הענקת ידע מקצועי רלוונטי לבעלי תפקידים בארגונים, מנהלים, מנהלי משאבי אנוש.
הכנה לבחינה עיונית ארצית מטעם לשכת רואי חשבון שמתקיימת בירושלים.

בין נושאי הלימוד:

• דיני מס הכנסה.
• ביטוח לאומי.
• דיני עבודה.
תוכנה מעשית.

מבנה הקורס:

150 שעות אקדמיות, פעם בשבוע.

תעודה:

הבוגרים שיעמדו בדרישות הקורס יקבלו תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ ולימודי המשך של המכללה האקדמית גליל מערבי. לעוברים בהצלחה את בחינות לשכת
רו”ח תינתן תעודה מטעם לשכת רו”ח.
הכנה לבחינות לשכת רואי חשבון

*כפוף לשינויים בהתאם לשיקולי היחידה ללימודי חוץ, המכללה האקדמית גליל מערבי.

יצירת קשר עם היחידה ללימודי חוץ