התמחות בבריאות ורווחה

ראשת החוג: ד”ר חגית תורג’מן 

מסלול לימודי רווחה ובריאות בחוג לסוציולוגיה, ממזג את העבודה המורכבת של החברה עם המגזר הציבורי והפרטי החיוניים לבריאות ורווחת האזרחים במדינה. התמחות זו מיועדת למי ששואף להוביל לשינוי בבריאות הציבור באופן כללי ובחייהם של אנשים מקבוצות חברתיות שונות באופן ממוקד יותר. כסטודנטים, תוכלו להעמיק בניתוח סוגיות חברתיות מרכזיות בעולם הבריאות ולחקור כיצד גורמים חברתיים כגון מעמד, תרבות ומגדר משפיעים על הרווחה. תוכלו להשיג הבנה מעמיקה של מבנה מערכת הבריאות, הדינמיקה של מדיניות הבריאות, והגורמים החברתיים המשפיעים על הבריאות. עם סיום הלימודים תהיו מצוידים בידע שיאפשר לכם לקדם תהליכים של שוויון בעולם הרווחה והבריאות, תוכלו לתרום לפיתוח מדיניות, או להוביל יוזמות בריאות קהילתיות חדשניות שמקדמות את הבריאות וההרווחה הציבורית.

הצטרפו אלינו והפכו להיות מי שמכוון את החברה לעבר עתיד בריא ומכיל יותר

מטרת התכנית:

להקנות ללומדים ידע ומיומנות שיאפשרו להם להבין באופן מעמיק תהליכים ארגוניים וחברתיים בעולם הרווחה והבריאות ובתוך כך לפתח קריירה מצליחה בארגוני רווחה ובריאות, להתקדם בעבודתם בארגונים שונים לתפקידי מפתח, להעניק שירות טוב יותר ולסיים את הלימודים עם הכשרה מתאימה לקראת השתלבות בלימודי המשך בתחומים של בריאות ורווחה כגון סיעוד, ניהול מערכות בריאות, עבודה סוציאלית, גרונטולוגיה ועוד.

קהל היעד

ההתמחות מתאימה לכל מי שמעוניין להבין לעומק את הגורמים התרבותיים והחברתיים המשפיעים על עולם הבריאות וברווחה, ואשר שואף להוביל לשינוי ושיפור שירותי הבריאות והרווחה בחברה:

  1. צעירים שתחום הבריאות והרווחה מעניין אותם – צעירים בראשית דרכים המקצועית אשר רואים את הקריירה העתידית שלהם בעבודה באחד מהארגוני הבריאות או הרווחה באזור.
  2. עובדים סמך מקצועיים בארגוני בריאות ורווחה – עובדי קופות חולים, בתי חולים, מוסדות בריאות הנפש, עובדי בתי אבות – המעוניינים בקידום מקצועי תוך העמקת ההבנה שלהם את הגורמים המשפיעים על עולם הבריאות והיכרות מעמיקה עם סוגיות של פערים ואי שוויון בבריאות.
  3. אנשי מקצוע מתחום הבריאות והרווחה – עובדי בריאות הציבור, אחים ואחיות, עובדים סוציאליים ואחרים המבקשים להעמיק את ההבנה שלהם של ההקשר החברתי והתהליכים הארגוניים של העולם בו הם עובדים כדי לשפר אותו ולקדם תהליכים שוויוניים של בריאות ורווחה לקהילה שלהם.
  4. עובדים במגזר הציבורי ובארגונים נותני שירות – הזקוקים לבסיס איתן בהיבטים הסוציולוגיים של הבריאות, הרווחה ותהליכים ארגוניים במגזר הציבורי כדי לעצב מדיניות יעילה.
  5. עובדי עמותות וארגונים ללא מטרות רווח – עובדי עמותות בתחום של רווחה ובריאות הנותנים מגוון שירותי לאוכלוסיות בסיכון ומבקשים להבין באופן שיטתי וברור את המבנה החברתי הרחב המשפיע על בריאות הציבור ואת העולם החברתי של קהלי היעד שלהם על מנת לתת שירות טוב יותר ולצמצם פערים חברתיים.