מכינה קצרה במתמטיקה 3 יח"ל

המכינה הקצרה במתמטיקה מיועדת למועמדים שהתקבלו למכללה עם תנאי השלמה במתמטיקה בהיקף של 3 יח”ל.

מועד פתיחה: פעמיים בשנה לקראת פתיחת לימודים אקדמיים

משך המכינה: 7 שבועות

היקף שעות: 70

ציון עובר: 80

מכינה קצרה במתמטיקה 4 יח"ל

המכינה הקצרה במתמטיקה מיועדת למועמדים שהתקבלו למכללה עם תנאי השלמה במתמטיקה בהיקף של 4 יח”ל.

מועד פתיחה: פעמיים בשנה לקראת פתיחת לימודים אקדמיים

משך המכינה: 7 שבועות

היקף שעות: 100

ציון עובר: 70

מכינה קצרה / ארוכה בהבעה עברית/ הכנה למבחן יע"ל

הנטרה: הכנה ללימודים אקדמיים למי שלא עומד בתנאי הקבלה בהבעה עברית במסלול הרב-תחומי.

  • משך המכינה: כ- 6 שבועות, סה”כ 60 שעות או כ-10 שבועות, סה”כ 120 שעות.
  • תכנית הלימודים: הבנת הנקרא, כתיבה אקדמית, הכנה לבחינה בהבעה עברית.
  • מועד המכינה: ינואר / יולי / אוגוסט