.M.A בקרימינולוגיה - התמחות בפשיעה ואכיפת חוק

התכנית לתואר שני בקרימינולוגיה מציעה לימודים הכוללים ידע עיוני, כלים יישומיים והתנסות מעשית בשטח המקצועי ובמחקר. הידע, ההבנה והכלים שתרכשו במסגרת התוכנית יקנו לכם היכרות מעמיקה עם המציאות העבריינית בחברה הישראלית, הבנת תהליכי אכיפת החוק, היכרות עם כלים למניעה ושיקום עבריינים וכפועל יוצא מזה גם יכולת בניתוח ותכנון מדיניות אכיפה, ובניית תוכניות מניעה והתערבויות לצמצום ממדי הפשיעה בחברה. התוכנית תסייע לכם להשתלב בתפקידי אכיפת חוק , הדרכה, שיקום, ניהול ומחקר בתחום.
ראשת התכנית: ד”ר חגית תורג’מן
הלימודים בתוכנית מעניקים תואר שני: מוסמך בקרימינולוגיה.
במסגרת התוכנית ירכשו הסטודנטים ידע תיאורטי, מחקרי, מעשי וכן כלים שיסייעו להם בעבודה עם אוכלוסיות בסיכון הן בהיבטים של אכיפה והן בהיבטים של שיקום וטיפול.
הלימודים מרוכזים ביום לימודים אחד על מנת לאפשר לסטודנטים לשלב לימודים עם התנסות מעשית ועבודה בתחום. הלימודים יתפרשו על  פני שנתיים, שני סמסטרים בכל שנה ובסה”כ ארבעה סמסטרים.

 

מה כוללת התכנית?

במסגרת התוכנית ילמדו הסטודנטים קורסים בתחומים מגוונים כגון “אלימות ופשעי שנאה”, “שיטור ומערכת אכיפת החוק”, “קורבנות ופחד מפשיעה”, “בטיחות במשפט ומניעת הרשעות שווא”, “פשע מאורגן”, “לגליזציה והתמכרות לחומרים”, “התהוות הפשיעה במהלך החיים” ועוד.
בנוסף, התוכנית כוללת שני סמינריונים (אחד בכל שנה) ועבודת גמר שתלווה בהנחיה אישית של הסטודנטים על ידי מרצים בכירים בחוג.

מה מקבלים במסגרת הלימודים בתכנית?

  • ידע רחב ומיומנויות מתקדמים בתחומים כמו :
                   * הבנת ההתנהגות העבריינית                                                       * היכרות מעמיקה עם עבודת מערכות אכיפת חוק
                   * היכרות וכלים לבניית והערכה של תכניות מניעה/שיקום מבוססות ראיות.
  • יכולת חשיבה והתבוננות ביקורתית על מנגנוני הטיפול בעבריינים.
  • יכולת מחקרית שמהווה בסיס לבנייה, עיצוב והערכה של תכניות התערבות למניעה וטיפול בפשיעה ועבריינות.
  • היכרות והתנסות עם כלים יישומיים בתחום העבודה עם אוכלוסיות בסיכון.
  • התנסות מעשית והיכרות השטח המקצועי.
  • התנסות מחקרית במסגרת עבודת הגמר.

 פרקטיקום

במסגרת הלימודים יתאפשר לסטודנטים לשלב התנסות מעשית (פרקטיקום). הסטודנטים יוכלו להתנסות בעבודה עם אוכלוסיות בסיכון הן בהיבטים של אכיפה וחוק והן בהיבטים של שיקום ובכך יעשירו את עולם הידע והכלים הנלמדים במרחב האקדמי ויבססו את הזהות המקצועית שלהם.  כחלק מהחיבור המתבקש של הלימודים לעבודת השטח, החוג לקרימינולוגיה מקיים קשרים רציפים עם מגוון מוסדות כגון משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, הרשות לשיקום האסיר, מוסדות לנוער בסיכון, מוסדות לנגמלים מסמים, מקלטים לנשים שעוסקות בזנות, מוסדות לטיפול בפגועי נפש ועוד. הפרקטיקום יתבצע לפי בחירה והתאמה של מקום ההתנסות לתחומי העניין ושאיפות ההתמקצעות של הסטודנט.