קורס ניהול פרויקטים

רקע:

נדמה כי לכל אחד הזדמן לנהל פרויקטים, אם במסגרת חייו הפרטיים ואם במסגרת עבודתו. פרויקט, קטן כגדול, דורש לשלב כישורים רבים, על מנת להביאו לסיום תוך שמירה על תקציבו ואיכותו, תוך שמירה על לוחות הזמנים ושביעות רצון כלל בעלי העניין בו . לכן, הכשרה מתאימה, לניהול פרויקט נדרשת מבעוד מועד .לשם ניהול פרויקט מוצלח נדרש לפעול תחת מתודולוגיה סדורה, בכלים ייעודיים, אשר יכולים להיות מותאמים בין הפרויקטים או הארגונים השונים. יש לתת ביטוי לסוג הפרויקט, כגון פיתוח, הנדסה, יצור, שירות, אחזקה ועוד. יש להתייחס למגזר ולסקטור בו מנוהל הפרויקט, לגודלו והיקפו ולמשך ביצועו.
מנהלי פרויקטים זקוקים לאיזון בין כישורים טכניים, כישורים בינאישיים וכישורים תפיסתיים. הם נדרשים לבצע את עבודתם באמצעות צוותי הפרויקט ובאמצעות בעלי עניין אחרים. הינם משמשים כמנוע הצמיחה של הארגון ולכן חשוב שיהיו בידם הכישורים והכלים הנדרשים להצלחת הפרויקט .

קהל היעד :

מנהלי פרויקטים בפועל אשר לא עברו הכשרה, מנהלי פרויקטים מיועדים (מתחום הפיתוח, הנדסה, יצור, שירות ועוד), בעלי תפקידים במחלקות האיכות, רכש, לוגיסטיקה, מערכות מידע, כספים, מכירות, תפעול ועוד .

מטרות הקורס :

להקנות למנהל הפרויקט את הידע והכלים הנדרשים לניהול יעיל ומוצלח של הפרויקט, תוך עמידה ביעדים שהוגדרו ועל ידי מתן מענה לכלל בעלי העניין בפרויקט .הקורס כולל תרגולים אשר יבוצעו במהלכו השוטף, ע”י עבודה פרטנית ובקבוצות .

בין נושאי לימוד :

תהליך התנעת פרויקט, בניית תוכנית עבודה וניהולה, לוחות זמנים וניהולם, בנית תקציב ובקרה, ניהול משאבים: כוח אדם, רכש וקבלנים, מבנה ארגוני של הפרויקט ומפת תקשורת, חוזים והתקשרויות: מיפוי מסמכי הפרויקט, אישור הזמנה, אחריות, ביטוח, תקנים, היתרים, דרישות מיוחדות, ניהול בעלי עניין: לקוח, מנהלים, קבלנים וספקים, צוותים, מפקחים, עובדים וכו’. ניהול סיכונים, תיעוד ניהול תצורה ושינויים כולל עצי מוצר – הקמה, שינויים, ניהול וכו’. ניהול הרכש והתקשרויות: חוזים, מפרטים, הצעות מחיר, בחירת ספק, שת”פ אסטרטגי וכו’. ניהול האיכות, בטיחות, איכות הסביבה: בנית תוכניות, תקנים, מפקחים, בדיקות וציוד.
חלקי :(Integrated logistics support) -ILS הדרכה, הפעלה ראשונה, חוברות ומפרטים, תחזוקה ושירות, חלקי חילוף וכו’. תהליך סגירת פרויקט: טכנית, פיננסית, מערכתית, ניהולית ועוד.

 

מבנה הקורס:

85 שעות אקדמיות, פעם בשבוע.

תעודה:

הבוגרים שיעמדו בדרישות הקורס יהיו זכאים לקבלת תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ והמשך של המכללה האקדמית גליל מערבי.

*כפוף לשינויים בהתאם לשיקולי היחידה ללימודי חוץ, המכללה האקדמית גליל מערבי.

יצירת קשר עם היחידה ללימודי חוץ