.M.A באוריינות וחדשנות בחינוך

ראשת התכנית: ד”ר מיכל רווה
התואר השני באוריינות וחדשנות מתמקד במיומנויות הלמידה הבסיסיות הכוללת בעיקר את תחומי הלשון (שפה, קריאה וכתיבה) תוך שימוש בדרכי הוראה חדשניות ובכלים חדשניים וטכנולוגיים. במהלך הלימודים תלמדו להכיר, ליישם, ולחקור דרכים לטיפוח אוריינות לשונית וכמותית תוך שילוב דרכי הוראה חדשניות בסביבות חינוכיות מגוונות בקרב ילדי הגן ותלמידי ביה”ס היסודי וחט”ב. הכשרה זו תתבצע בדרכי הוראה חדשניות אשר יאפשרו לכם להכיר ולפתח כישורים של המאה ה – 21 ובעתיד ליישם דרכי הוראה אלה כאנשי חינוך.

אלו כלים ומיומנויות אני ארכוש בתואר השני באוריינות וחדשנות בחינוך?

הכלים שירכשו הסטודנטים בתוכנית יאפשרו להם לעצב את ההוראה שלהם באופן מיטבי ועדכני, תוך שימוש בדרכים חדשניות ויצירתיות וכלים טכנולוגיים לטיפוח אוריינות (כמו משחוק, למידה מבוססת פתרון בעיות, אמצעי מציאות מדומה ועוד). במסגרת ההתנסות המעשית (עבודת גמר וקורסים המשלבים התערבות בקהילה) ירכשו הסטודנטים כלים לתכנון, ביצוע והערכה של מחקר או פרויקט קהילתי חינוכי קצר מועד.

מה מקבלים במסגרת הלימודים בתכנית?

 •          ידע אורייני עדכני בתחום השפה (הדבורה והכתובה) ובתחום החשיבה הכמותית.
 •          הכשרה בתכנון, יישום והערכה של תוכניות טיפוח אוריינות במסגרות חינוכיות .
 •          כלים טכנולוגיים חדשניים ללימוד כישורי שפה וחשיבה כמותית.
 •          ידע והיכרות עם תוכניות לטיפוח אוריינות בארץ ובעולם.
 •          התנסות בפרויקטים לטיפוח אוריינות במערכות חינוך.
 •          התנסות מחקרית במסגרת עבודת הגמר.
 •          בסיס מצוין למחקר בתחום וללימודי המשך.

מה עושים עם תואר שני באוריינות וחדשנות בחינוך?

אופק תעסוקתי: להוביל תוכניות טיפוח אוריינות במסגרות חינוכיות מגוונות שיתרמו לצמצום פערים אורייניים בחברה.
אופק אקדמי: לימודי המשך ומחקר בתחום האוריינות וחדשנות בחינוך.

תועלות:

ניסיון מעשי והיכרות עם השטח – בעבודת הגמר ובקורסים המשלבים פרויקטים בקהילה.רכישת כלים חדשניים ויצירתיים להובלת שינוי במערכת החינוךרכישת ידע תיאורטי מעמיק שניתן ליישם בהדרכות מורים, גננות והורים.
 • יוזמים ומובילים תוכניות טיפוח אוריינות במסגרות חינוכיות ובקהילה.
 • משדרגים את ההוראה בכלים מגוונים וחדשניים.
 • תורמים לצמצום הפערים האורייניים בחברה.
 • משתלבים בלימודי המשך ובמחקר.

דוגמאות לקורסים הנלמדים בתוכנית:

 • אתגרים ייחודיים של אוריינות בישראל.
 • תכנון תוכניות התערבות אורייניות.
 • בין שפה לקריאה.
 • הנעה ללמידה בסביבות אורייניות.
 • ללמוד אחרת: משחק, אמצעים דיגיטליים ולמידה.
 • טיפוח אוריינות בחינוך אלטרנטיבי.
 • ייצוגים דינאמיים ממוחשבים להבניית מושגים.
 • טיפוח שפה ככלי לקידום קריאה.
הלימודים בתוכנית מעניקים תואר שני: מוסמך M.A. באוריינות וחדשנות בחינוך
.
משך הלימודים הם שנתיים (שני סמסטרים בכל שנה) ומרוכזים ביום לימודים אחד על מנת לאפשר לאנשי חינוך עובדים להגיע ביום החופשי שלהם ללימודי התואר השני.

התכנית ללא תזה

קורסים נלמדים במסגרת התואר

קורסי חובה

 • אתגרים ייחודים של אוריינות בישראל
 • בין שפה לקריאה
 • ייצוגים לשוניים כתומכים בכישורים מרחביים
 • ייצוגים דינאמיים ממוחשבים להבניית מושגים מתמטיים
 • סמינריון – טיפוח שפה ככלי לקידום קריאה בסביבות חינוכיות מגוונות

קורסי בחירה

 • ללמוד אחרת: משחק אמצעים דיגיטליים ולמידה
 • הוראת גאומטריה משולבת אומנות
 • אתגרים אוריינים בחברה הערבית
 • אוריינות ושפה בקהילה
 • טיפוח אוריינות בחינוך אלטרנטיבי

קורסי מתודולוגיה

 • שיטות מחקר איכותניות
 • סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותיות מתקדמות
 • תכנון תוכניות התערבות אורייניות

יצירת קשר עם רכזות . M.A באוריינות וחדשנות בחינוך

שם שעות קבלה בניין טלפון פנייה באמצעות תחנת מידע אישית
אופק ביטון (החלפה לחל”ד) יום א’ עד יום ה’ 10:00-12:00; 14:00-15:00 בניין מדעים – קומה 3 04-9015385 להשארת פנייה לחצו כאן
יום ב’ 15:00-17:00

סגל .M.A באוריינות וחדשנות בחינוך