שלום בר-קיימא, תלוי לא מעט, בקדמה הכלכלית והחברתית של המדינות שביניהן הוא נרקם! המכון לכלכלה, חברה ושלום במזרח התיכון, מאמץ גישה עכשווית, לפיה הפוטנציאל לשלום אזורי במזרח התיכון קשור באופן הדוק לתהליכים של התפתחות כלכלית וחברתית, יותר מאשר למהלכים צבאיים ו/או פוליטיים. גישה מחקרית זאת, מביאה את המכון להתמקד במחקריו בתנאים הכלכליים והחברתיים המקדמים תהליכי שלום בין מדינות ובין קבוצות חברתיות במזרח התיכון.
הניסיון ההיסטורי מלמד כי גורמים כמו יצירת הזדמנויות תעסוקתיות, ביעור הבערות ופיתוח מערכות חינוך, בניית מוסדות חוקתיים, עידודה של חברה אזרחית, ביעור שחיתות ומלחמה בפשע, קידום נשים ועוד הם חלק מהתהליכים שמסמנים פתיחות לקדמה ובשלות לשלום. המכון שם לעצמו כמטרה לקדם ידע תיאורטי ואמפירי בתחום של חקר השלום במזרח התיכון ולייצר במה שתאפשר שיתופי פעולה מולטי-דיסציפלינריים בתחום. פעילות אקדמית זו, תאפשר למכון לייצר שיח ציבורי בונה בתחום של קידום תהליכי שלום ולהציע לקובעי מדיניות בישראל ובאזור כולו כיווני מחשבה ופעולה לעידוד תהליכי שלום אזורי.

המכון בתקשורת

תאריך האייטם קישור
17/03/21 ישראל היום, דו”ח: “ישראל ראשונה במדד העוצמה במזה”ת” https://www.israelhayom.co.il/article/862051
14/01/21 Israeldefense:נורמליזציה בייבי: מחקר בוחן- מי בשל להסכמים עם ישראל, פרופ’ נסים בן דוד https://www.israeldefense.co.il/he/node/47731
10/11/2020 מקור ראשון: מאזן הכוחות הכלכלי של ישראל במזרח התיכון עלול להשתנות לרעה https://www.makorrishon.co.il/opinion/281179/