תואר ראשון בקרימינולוגיה

ראש החוג:פרופ’ יעקב ראובןקרימינולוגיה היא דיסציפלינה מדעית העוסקת בתיאור והסבר של סטייה חברתית, עבריינות ופשיעה. זאת, במתכונת המאירה תופעות אלה ממגוון של היבטים (כגון סוציולוגיים, פסיכולוגיים, ביולוגיים, חינוכיים, ומשפטיים) ומנסה לשלב ביניהם. במסגרת לימודי הקרמינולוגיה תזכו ללמוד עם טובי המרצים ולהתנסות במגוון רחב של פרויקטים אשר יעזרו לפתח את יכולותיכם המקצועיות ולאפשר לכם הצצה לאפשרויות התעסוקה העומדות בפניכם בסיום התואר.  תואר זה מוצע במתכונת חד חוגית ודו חוגית. אתם מוזמנים לקרוא עוד ולבחור את התוכנית שמתאימה במיוחד בשבילכם.
השנה נפתחה התמחות חדשה בפשיעת סייבר.

התמחות בפשיעת סייבר*
התמחות בפשיעת סייבר*
התנסות מעשית
התנסות מעשית
סיורים
סיורים
מהי קרימינולוגיה?
מהי קרימינולוגיה?
המכון לחקר ילדים ונוער בסיכון
המכון לחקר ילדים ונוער בסיכון
המכון לבטיחות במשפט הפלילי
המכון לבטיחות במשפט הפלילי

מהי קרימינולוגיה?

קרימינולוגיה היא תורת הפשע, עניינה הוא הבנת מעשים והתנהגויות המוגדרים מבחינה חברתית, משפטית או קלינית כסוטים ולהם אופי של פגיעה.
הקרימינולוגיה כוללת היבטים שונים של התייחסות לעניין הפשיעה: משפטיים, חברתיים, פסיכיאטרים ופסיכולוגיים.
מטרת הקרימינולוגיה היא לחקור ולהבין את ההתנהגות הסוטה, מהם הגורמים המובילים לעבריינות וכיצד ניתן להתמודד עם ההתנהגות העבריינית בהיבט משפטי, ענישתי וטיפולי.

הלימודים בחוג ללימוד קרימינולוגיה לתואר B.A אמורים לאפשר רכישה של מספר נכסים אקדמיים בעלי ערך רב:

 •  ידע על התופעות הנדונות
 • יכולת להפקה עצמאית של ידע רלבנטי מתוך מאגרי מידע עדכניים;
 • חינוך, הדרכה, שיקום וסיוע לפרטים הנמנים על אוכלוסיות וקהילות שבהן עוסק הידע הנדון.
 • יכולת לשימוש יעיל בידע כזה בהקשרים יישומיים – מדובר בנוער חוסה, נערות במצוקה, מתמכרים לסמים, עבריינים בתקופות שונות של ‘קריירה’ (כגון חשודים, נאשמים, אסירים ואסירים משוחררים) ובני אדם נורמטיביים המעורבים בסטייה חברתית משני צידי המתרס.

תוכנית הלימודים לתואר בקרימינולוגיה (B.A) כוללת בתוכה קורסי חובה האמורים להקנות ידע בסיסי, קורסי בחירה האמורים להתאים לתחומי העניין של הסטודנט/ית וסמינריונים שבמסגרתם מתבצעת חקירה ועשייה בפועל בתחומי ידע ספציפיים.

במסגרת הלימודים ניתן להשתתף בפרויקט המאפשר התנסות והשתלמות בבתי כלא, במוסדות פסיכיאטריים, במוסדות העוסקים בסיוע לילדים ונוער בסיכון, ובמרכזי עבודה עם נפגעי התמכרויות. זאת, עם הפנים לתקופה שאחרי קבלת התואר.      

הסגל האקדמי של החוג ללימודי קרימינולוגיה כולל בתוכו שילוב ייחודי של התמחויות רלבנטיות, מחקריות ויישומיות והוא מייעד עצמו להענקת שירות לימודי מעולה המדגיש את הסטודנט/ית כפרט ומשתדל לסייע לחיפוש ולמציאת דרך אישית לחומר הנלמד.

על פי גישה זו נבנית תוכנית הלימודים בכל קורס וכפועל יוצא ממנה ישנה הזמנה מתמדת להיפגש עם כל מרצה בכל עניין הקשור לחומר הנלמד.

מה לומדים בתואר בקרימינולוגיה?

במסגרת לימודי קרימינולוגיה מוצגות בפני הסטודנטים שאלות היסוד של הקרימינולוגיה, ברמת המיקרו והמאקרו.
מטרת תוכנית הלימודים הינה הקניית מושגים בסיסיים בתחומים השונים של הקרימינולוגיה, חשיפת הסטודנטים להתנסות ראשונית בתחום והגדלת הסיכויים להשתלב בלימודים של תארים מתקדמים בתחום הקרימינולוגיה. ייחודה של מחלקתנו הינו בגישה יחידנית-התנסותית ללמידה.
גישה זו כוללת ביצוע מחקר אמפירי והתנסות ביישום הידע הנלמד, הן בסמינרים והן בפרקטיקום.
על פי הדוגמא המוצלחת המתקיימת כיום בחוג, קיימת תקשורת אישית של המרצים עם הסטודנטים מעבר לשיעורים ולשעות הקבלה בכדי לסייע לסטודנטים ולקדם אותם באופן אישי.
להוויה לימודית זו נודעת משמעות אקדמית-חברתית חשובה ביותר,  על רקע התחרות והניכור אשר מאפיינים חלק מתוכניות הקרימינולוגיה בארץ.
מבין הקורסים המוצעים ישנם קורסי חובה שכל סטודנט מחוייב להשתתף בהם וכן קורסי בחירה הנבחרים על ידי הסטודנט על סמך תחומי העניין שלו.

תואר ראשון בקרימינולוגיה עם התמחות בפשיעת סייבר*

רקע

מהפיכת הטכנולוגיה שהתרחשה בעשורים האחרונים הביאה איתה, בין היתר, להתפתחותן של צורות פשיעה חדשניות שברובן מתרחשות במרחב הדיגיטלי. העבריינים החדשים, זיהו את הפוטנציאל הגלום בעולם המחשבים ושינו את אופן ביצוע העבירות שלהם כך שהמחשב הוא כלי הנשק שלהם ובאמצעותו הם מנצלים טכנולוגיות חדשות, מתאימים את ההתקפות שלהם למרחב המקוון ומשתפים פעולה זה עם זה בדרכים שהחברה לא ידעה בעבר.

מאפייני הטכנולוגיה המאפשרים פשיעה מדאיגים ממשלות, גופים מסחריים, גופים כלכליים ואנשים פרטיים ומהווים אתגר לרשויות האכיפה בשנים האחרונות. אתגר ההתמודדות עם פשיעת הסייבר מעסיק אנשי מחשבים שכישוריהם הטכנולוגיים מאפשרים להם לזהות מתקפות סייבר ואליהם מצטרפים הקרימינולוגים שמרכז התמחותם הוא הבנת הגורם האנושי בעולם הפשיעה בכלל ופשיעת הסייבר בפרט.

תפקידם של קרימינולוגים של המאה ה-21 להכיר מקרוב את סוגי הפשיעה החדשים לצד הטכנולוגיות המאפשרות אותם, להבין את האפשרויות שהן יוצרות עבור פושעים ולסייע לחברה לגבש מדיניות בתחום אבטחת מידע (Cybersecurity) ותוכניות התערבות מבוססות ראיות שיסייעו למאבק בפשעי סייבר בהיבטים של מניעה, אכיפה וטיפול.

הבנת הגורם האנושי שבפשיעת הסייבר היא מרכז ההתמחות של הדור החדש של הקרימינולוגים. תוכנית ההתמחות בפשיעת סייבר מפגישה את הסטודנטים עם ידע תיאורטי בתחום של פשיעה סייבר ואבטחת מידע, מקנה כלים למחקר וניתוח מתקפות סייבר ואירועי פשיעה במרחב המקוון וכוללת התנסות מעשית ייחודית של המתמחים עם עולם הפשיעה של המחר.

*ההתמחות לא תצוין בתעודת התואר.

בין הקורסים הנלמדים בהתמחות פשיעת סייבר

 • מבוא לפשיעת סייבר
 • פשיעה ואבטחת סייבר מבוסס ראיות – Evidence-Based Cybersecurity
 • סוגיות נבחרות בחקיקה ומשפט של פשיעת סייבר
 • מציאות וירטואלית או וירטואליות אמיתית: קורבנות במרחב הסייבר
 • עברייני מין במרחב הסייבר
 • סוגיות של אתיקה ופרטיות בפשיעת סייבר – אתגרים ופתרונות
 • בריונות וקורבנות במרחב הפיסי והמקוון

מה מקבלים במסגרת הלימודית במסלול ההתמחות?

 • ידע רחב ומעמיק בתחומי הפשיעה במרחב המקוון ובסוגיות של אבטחת מידע
 • יכולת זיהוי, ניתוח ובניית אסטרטגיות התערבות בתחום פשיעת הסייבר ואבטחת מידע
 • כלים יישומיים בתחום ניתוח הגורם האנושי בפשיעת סייבר, מתקפות סייבר ואבטחת מידע
 • התנסות מעשית עם מערך הסייבר במגזר הפרטי והציבורי

 

יועצים לענייני סטודנטים

סטודנטים יקרים,

כיועצת לענייני סטודנטים תפקידי להיות לכם אוזן קשבת בכל שנות הלימודים שלכם בחוג לקרימינולוגיה.

מוזמנים לפנות אליי בכל תהייה או בקשה, התלבטות או כל דבר אחר.

אשמח לסייע לכם ולהפנות אתכם במידת הצורך לגורמים הרלוונטיים.

ד”ר ורד תמיר

[email protected]
04-9015225

הצטרפו אלינו ללימודי תואר ראשון בקרימינולוגיה

ילדים ונוער בסיכון צריכים היום מומחים בקרימינולוגיה יותר מתמיד

נגן וידא

סגל החוג לקרימינולוגיה

ד"ר לימור יהודה, מרצה בחוג לקרימינולוגיה מציגה בהרצאתה בסגנון טד את הפנים הרבות של הקרימינולוגיה.

קבלו הצצה מרתקת לעולם הקרימינולוגיה...

נגן וידא

כתבות מעניינות בנושא קרימינולוגיה

מה עושים עם תואר ראשון בקרימינולוגיה?

מקומות עבודה פוטנציאלים: 

 • משרות פתיחה: מדריכים, רכזים ומלווים
 • מרכזים לטיפול בנשים נפגעות אלימות ו/או פגיעות מיניות
 • מרכזים לטיפול בילדים נפגעי אלימות ו/או פגיעות מיניות
 • ארגונים המסייעים לאסירים לשעבר
 • ארגונים המטפלים במכורים לסמים
 • משרות הדרושות תואר אקדמי במדעי החברה
 • שירות בתי הסוהר ושירותי מבחן
 • עבודה עם ילדים ונוער במצוקה במסגרות כגון הוסטלים, מתנסים, פנימיות ומחלקות עירוניות לטיפול בנוער.
 • משטרה וכוחות הביטחון– עבודה במגוון רחב של תפקידים כגון: חוקרים, שוטרי סיור, חבלנים ועוד.
 • עבודה בתחום בריאות הנפש כחונכים, מלווים ומטפלים במסגרות קהילתיות או אישפוזיות.

כיווני התפתחויות עתידיים ואפשרויות לפיתוח קריירה:

 • מחקר והתפתחות כאנשי אקדמיה
 • רכישת מקצוע כקרימינולוג קליני
 • התפתחות בתפקידי מפתח במשטרת ישראל, במכוני מחקר ובמשרד המשפטים
 • התקדמות לתפקידי ניהול
 • תארים מתקדמים- סטודנטים רבים המשיכו ללימודי תואר שני במגוון תחומים החל כמובן מקרימינולוגיה על מסלוליה השונים באוניברסיטאות השונות ועד למסלולי המשך בתחום החינוך, השיקום והקהילה.

תארי המשך לדוגמא:

 • תואר שני בקרימינולוגיה קלינית- תוכנית הלימודים מהווה הכשרה אקדמית (יחידה מסוגה בארץ) לקראת התמחות כקרימינולוג קליני והשתלבות מקצועית בתחומי בריאות הנפש, הרווחה, האכיפה והענישה. התכנית מיועדת להעניק תשתית של ידע בסיסי בתחומי האבחון והבדיקה הקלינית, פסיכופתולוגיה, גישות מרכזיות בפסיכותרפיה, סוגיות קרימינולוגיות ופורנסיות, מתודולוגיה ונושאים ייחודיים, תוך מיזוג גישות רפואיות פסיכיאטריות, גישות פסיכולוגיות וגישות רלבנטיות אחרות.לאחר סיום הלימודים במסלול זה ישנה אפשרות להמשך לימודים באחד מבתי הספר לפסיכותרפיה, לאחר סיום בית הספר לפסיכותרפיה ישנה הרשאה לעסוק בטיפול אינדוודואלי, זוגי או אחר בהתאם לתחום ההתמחות – גם לאוכלוסיה שאיננה פורנסית.
 • תואר שני בקרימינולוגיה חברתית –שיקומית. מסלול לימודים זה מכשיר את הסטודנטים לפעילויות הנוגעות לטיפול חברתי (סוציותיראפיה), לייעוץ, שיקום והכוונה של אוכלוסיות הנמצאות בסיכון לסטייה ולעבריינות, נושרים ממסגרות פורמליות, נפגעי סמים בבתי סוהר, עבריינים ומשפחותיהם ואסירים משוחררים.
 • תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה: התמחות בקרימינולוגיה וחוק. תוכנית הלימודים הינה בעלת דגש מחקרי. מגמה זו מיועדת להקנות ידע עיוני ומחקרי נרחב בתחום הקרימינולוגיה. הכרות והתעמקות בסוגיות מתחומי הסטייה, הפשיעה, עבריינות נוער, מערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט. ההתמקדות הינה בהקשר של החברה הישראלית תוך שימת דגש על פרספקטיבה השוואתית לחברות ולתרבויות אחרות.
 • תואר שני בקרימינולוגיה.  הלימודים מתמקדים בתיאוריות ובמדיניות הקשורות לעבריינות ופיקוח חברתי. בלימודי המוסמך שתי מגמות – מגמה עיונית מחקרית, ומגמת התמחות במערכת אכיפת החוק ומדיניות תיקון (Criminal Justice) . מגמת ה-Criminal Justice מיועדת, בעיקרה, לאנשי מקצוע מסוכנויות שונות של מערכת אכיפת החוק.
 • לימודי תעודה בצדק מאחה (גישור בפלילים). לפי תפישת הצדק המאחה מוצע לצדדים בסכסוך תהליך הידברות בניהול ובהנחיית מגשר מקצועי, אשר ייעודו איחוי הפגיעות ותיקון הנזקים בתחום החומרי, החברתי והרגשי.  מטרת התכנית היא להכשיר אנשי מקצוע, שיהיו אמונים על הידע התיאורטי והפרקטי בתחומי הצדק המאחה. במסגרת התכנית יושם דגש על תהליכי גישור כלליים ותהליכי גישור תרבותיים ייחודיים לקבוצות התרבות החיות בארץ כגון “דין תורה” (יהודים) וסולחה (ערבים).
 • התכנית ליישוב סכסוכים וגישור ע”ש אוונס. תוכנית רב תחומית שמטרתה חשיפת הסטודנטים לגישות דיסיפלינאריות שונות בתחום, כגון גישות פסיכולוגיות, תרבותיות, כלכליות ופוליטיות. בנוסף יוכלו הסטודנטים להעניק את הידע שלהם בתחומים ספציפיים כגון סכסוכים בקהילה או סכסוכים פוליטיים. התוכניות בנויה כך שמסיימה יהיו זכאים לשתי תעודות: תעודת מוסמך במדיניות ציבורית – חקר סכסוכים ויישובם ותעודת סיום קורס גישור.
 • לימודי תעודה בפרופילאות. מטרת לימודי התעודה היא להכשיר ולהסמיך אקדמאים מתחומים שונים ואנשי שטח בעלי ניסיון באכיפת חוק בפרופילאות, אשר יוכלו להשתלב בעבודה אופרטיבית ביחידות חקירה ולחימה בפשיעה. במהלך הלימודים יוקנו ידע ודרכי לימוד וחקירה שיאפשרו את אפיון העבריין, צמצום מספר החשודים האפשריים ומיקוד כיווני החקירה. על ידי כך ניתן יהיה לצמצם את זמן גילוי העבריין.
 • תואר שני במשפטים לבוגרי מדעי החברה. התוכנית מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של משפט וחברה ועוד, תוך הקפדה על שילוב הביטים מעשיים. מטרת התוכנית היא להרחיב ולהעמיק את השכלת התלמידים בתחומי המשפט ולתת להם כלים עדכניים להתמודד עם המציאות המשפטית בת ימינו.

בואו להכיר את החוג לקרימינולוגיה

נגן וידא

קורסים נלמדים במסגרת התואר

שנה א

 • תיאוריות בקרימינולוגיה
 • מבוא לפסיכולוגיה
 • מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
 • דרכי הענישה הפלילית

שנה ב

 • מבוא לסוציולוגיה א’+ב’
 • נערות במצוקה
 • סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב
 • פסיכולוגיה חברתית א’+ב’

שנה ג

 • ויקטימולוגיה א’+ב’
 • סטייה חברתית א’+ב’
 • מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות
 • חברה ישראלית א’+ב’
 • קורסי בחירה

יצירת קשר עם רכזת החוג קרימינולוגיה

שם שעות קבלה בניין טלפון פנייה באמצעות תחנת מידע אישית
אדוה פנטליס יום א’ עד יום ה’ 10:00-12:00; 14:00-15:00 בניין מספר 4 – קומה 1 04-9015211 להשארת פנייה לחצו כאן
יום א’ 15:00-17:00