דבר יועצת הנשיא להוגנות מגדרית - פרופ' אסנת עקירב

בתפיסת עולמי, אני מאמינה בריצה למרחקים ארוכים וביצירת תשתיות. יצירה והטמעה של מודעות להוגנות מגדרית היא מטרה הדורשת אורך נשימה, התמדה ונחישות וזוהי ריצה שתייצר בסופו של דבר תשתית משמעותית שתשנה אורח חיים של א.נשים.
סימון דה בובואר פילוסופית בת המאה העשרים כתבה בספרה המין השני “אישה אינה נולדת אישה – היא נעשית אישה”. בכך ייצרה נקודת מפנה בחשיבה כשטענה שנשיות וגבריות אינן תכונות מולדות, אלא זהויות וסדרת התנהלויות נרכשות שנוצרות מתוך הקשר תרבותי, כלכלי והיסטורי.
בסוף סיפרה אומרת דה בובאר כי החברה צריכה לעבור שינוי מהותי בתחום המוסרי, החברתי, התרבותי והכלכלי בכדי שלנשים יהיה המקום הראוי בחברה.
אמירותיה של דה בובואר הביאו לא מעט מדינות מערביות – ויחד איתן את העולם האקדמי – להבנה כי פער מגדרי משמעו אי מימוש פוטנציאל של הון אנושי נדיר ויקר.
בה בעת מתחזקת באקדמיה ההכרה כי קידום הוגנות מגדרית הינו אינטרס חברתי וכלכלי מן המעלה הראשונה, אתגר עימו יש להתמודד באופן מערכתי.
בישראל, השיח אודות שוויון והוגנות מגדרית בכלל ובאקדמיה בפרט החל להתבסס יותר ויותר בשנים האחרונות תחילה באוניברסיטאות ובהמשך במכללות. לתהליך זה תרמה הקמת המועצה הלאומית הישראלית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה (שהוקמה ע”פ החלטת ממשלה 2660 מיום 12.7.2000).  מועצה שנועדה, בין היתר, להוות גורם ממלכתי מתכלל ומתאם לעניין קידום נשים במדע ובטכנולוגיה.
אני רואה את התוכנית להוגנות מגדרית באקדמית גליל מערבי כמהווה נידבך במהלך עולמי וארצי זה לקידום נשים באקדמיה ובכך למימוש פוטנציאל ההון האנושי הטמון בהן.
אני רואה את היחידה להוגנות מגדרית משתלבת היטב  בחזונה ההולך ומתממש של המכללה האקדמית גליל מערבי להיות מהמוסדות המובילים בצפון ישראל להקניית השכלה אקדמית רחבה ואיכותית במגוון תחומים, ולהוות נקודת מפגש שתאפשר ללומדים.ות בה ולחוקרים.ות שלה להכיר את הפסיפס החברתי-תרבותי שמאפיין את אזור הגליל המערבי וללמוד באווירה של סובלנות וכבוד הדדי. תוך צעידה מתמדת לבניה של הוגנות ואיזון מגדרי בכל התחומים ובכל הדרגים, במטרה להיות המכללה הטובה ביותר עבור נשים עם רף גבוה של קידום נשים והוגנות מגדרית.
התוכנית להוגנות מגדרית של המכללה האקדמית גליל מערבי מציגה מהלך אסטרטגי אשר שם לנגד עיניו שתי מטרות: האחת, הגברת המודעות והטמעת המושג הוגנות מגדרית בקרב כלל חברי.ות. הסגל המנהלתי והאקדמי. השנייה, עלייה בשיעור חברות הסגל האקדמי הבכיר ועלייה בשיעור חברות הסגל האקדמי הזוטר.
שתי המטרות הינן השלב הראשון בדרך אשר בסופה נבסס את תפיסת השוויון וההוגנות המגדרית כדרך חיים.
פרופ’ אסנת עקירב
יועצת הנשיא להוגנות מגדרית

החזון שלנו הוא: גיוון ואיזון מגדרי שיובילו למצויינות בהוראה ובמחקר

               אודות
אודות
               פעילויות ואירועים של היחידה
פעילויות ואירועים של היחידה
               זכויות ונהלים
זכויות ונהלים
               כתיבה שיוויונית וניטרלית- מגדרית
כתיבה שיוויונית וניטרלית- מגדרית
               מחקרים
מחקרים
               נתונים ודוחות מהארץ ומהעולם
נתונים ודוחות מהארץ ומהעולם
               פעולות לקידום הוגנות מגדרית בארגונים
פעולות לקידום הוגנות מגדרית בארגונים
               צור קשר
צור קשר

חברי.ות הועדה להוגנות מגדרית:

התוכנית להוגנות מגדרית – מטרות:

מטרה מספר 1 : הגברת המודעות והטמעת המושג הוגנות מגדרית
מטרה מספר 2 :  הוגנות בשיעור הנשים חברות הסגל האקדמי הבכיר (פרופסור חבר, פרופסור מן המניין) והוגנות בשיעור הנשים חברות הסגל האקדמי הזוטר (דרגות מרצה, מרצה בכירה), ללא הבדל דיסציפלינה.

קישורים שימושיים:

פעילויות ואירועים של היחידה

זכויות, תקנונים ונהלים

הנוהל למניעת הטרדה מינית, תקנון אקדמי – מזכירות אקדמית, תקנון זכויות היריון ולידה לסטודנטיות.

צור קשר

פרופ’ אסנת עקירב, יועצת הנשיא להוגנות מגדרית | [email protected]