המזרח התיכון (חציון)

גלובליזציה: 0.00        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: – –
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 22.195
משך חינוך חובה – 9
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 77
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – 4.08
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 4.755
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – 40.91
מספר תיירים בשנת 2018 – 4150000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 0.4108
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 13.985
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 113.515
רישום פטנטים בשנת 2018 – 389.5
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 3154152
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 5590003
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – 73.98

איחוד האמירויות

גלובליזציה: 0.10 –        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 9/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – Missing
משך חינוך חובה – 6
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 16
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – 0.23
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 24.18
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – 68.48
מספר תיירים בשנת 2018 – 606,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 12.93%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – Missing
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 200.63
רישום פטנטים בשנת 2018 – 56
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 2,833,079
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 5,914,068
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – 99.15

איראן

גלובליזציה: 1.16        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 4/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – Missing
משך חינוך חובה – 9
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 127
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – 0.08
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 34.92
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – 23.84
מספר תיירים בשנת 2018 – 7,295,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 8.80%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – Missing
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 142.39
רישום פטנטים בשנת 2018 – 11908
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 9,013,663
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 21,550,514
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – 70

הרשות הפלסטינית

גלובליזציה: 0.50 –        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 11/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 23.64
משך חינוך חובה – 10
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 117
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 9.66
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – 59.74
מספר תיירים בשנת 2018 – 366,700
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 1.26%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 9.43
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 89.98
רישום פטנטים בשנת 2018 – Missing
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 693,323
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – Missing
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – Missing

יוון

גלובליזציה: 1.58        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 2/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 17.71
משך חינוך חובה – 10
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 79
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – 16.89
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 47.75
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – 37.2
מספר תיירים בשנת 2018 – 30,123,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 281.09%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 26.38
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 113.45
רישום פטנטים בשנת 2018 – 430
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 3,154,152
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 3,154,152
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – 75.67

ירדן

גלובליזציה: 0.68 –       דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 12/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסיה) – 99.9
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 7.31
משך חינוך חובה – 10
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 75
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – 0.69
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 3.52
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג ב 2019 – 50.38
מספר תיירים בשנת 2018 – 4,150,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 41.08%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 41.22
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 77
רישום פטנטים בשנת 2018 – 24
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 2,108,509
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 2,108,509
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – 66.79

ישראל

גלובליזציה: 0.47        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 5/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 38.99
משך חינוך חובה – 15
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 35
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – 1.85
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 35.68
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – 29.02
מספר תיירים בשנת 2018 – 4,121,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 45.52%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 7.34
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 126.77
רישום פטנטים בשנת 2018 – 1506
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 4,096,963
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 5,237,807
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – 86.79

לוב

גלובליזציה: 0.79 –        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 13/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 67
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 13.49
משך חינוך חובה – 9
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 186
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 23.95
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – 53.49
מספר תיירים בשנת 2018 – 12,289,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 33.69%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 0.34
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 91.48
רישום פטנטים בשנת 2018 – Missing
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 1,160,918
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 1,160,918
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – Missing

מרוקו

גלובליזציה: 0.11        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 7/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 36.69
משך חינוך חובה – 9
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 53
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – 8.19
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 5.63
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – 48.32
מספר תיירים בשנת 2018 – 2,301,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 46.25%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 22.02
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 127.95
רישום פטנטים בשנת 2018 – 187
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 3,716,093
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 7,941,338
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – Missing

סודן

גלובליזציה: 1.44 –        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 16/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 59.78
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 0.75
משך חינוך חובה – 8
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 171
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 0.32
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – 14.09
מספר תיירים בשנת 2018 – 5,070,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 29.70%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 20.88
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 77.11
רישום פטנטים בשנת 2018 – 349
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 5,677,921
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 5,677,921
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – 30.87

סוריה

גלובליזציה: 0.27        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 6/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 86
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 8.3
משך חינוך חובה – 9
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 176
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 16.66
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב-2019 –      Missing
מספר תיירים בשנת 2018 – 45,768,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 54.86%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 32.17
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 113.58
רישום פטנטים בשנת 2018 – 103
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 2,353,637
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 5,502,085
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – 34.25

עומאן

גלובליזציה: 0.19 –        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 10/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 33.12
משך חינוך חובה – 10
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 68
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 12.82
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – 42.52
מספר תיירים בשנת 2018 – 15,334,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 44.75%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 6.42
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 138.23
רישום פטנטים בשנת 2018 – Missing
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 1,501,635
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 1,501,635
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – Missing

עיראק

גלובליזציה: 0.92 –        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 14/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 99.9
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 4.49
משך חינוך חובה – 6
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 -172
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 7.04
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – 39.3
מספר תיירים בשנת 2018 – 892,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 2.27%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 2.16
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 95.04
רישום פטנטים בשנת 2018 – 653
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 6,974,439
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 9,877,181
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – Missing

ערב הסעודית

גלובליזציה: 0.10        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 10/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 49.06
משך חינוך חובה – 9
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 62
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 15.69
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – 26.13
מספר תיירים בשנת 2018 – 836,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 1.95%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 5.39
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 120.51
רישום פטנטים בשנת 2018 – 1078
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 7,070,665
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 16,282,472

אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – 5.72

קפריסין

גלובליזציה: 1.28        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 3/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 18.46
משך חינוך חובה – 10
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 54
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – 8.78
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 37.48
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – 71.52
מספר תיירים בשנת 2018 – 3,939,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 328.64%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 18.92
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 143.85
רישום פטנטים בשנת 2018 – 4
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – Missing
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – Missing
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – 86.06

תורכיה

גלובליזציה: 1.84        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 1/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 25.61
משך חינוך חובה – 12
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 33
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – 6.31
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 13.82
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – 29.78
מספר תיירים בשנת 2018 – 21,286,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 217.86%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 15.61
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 96.84
רישום פטנטים בשנת 2018 – 7156
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 14,967,667
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 30,836,753
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – 73.98

תימן

גלובליזציה: 1.26 –       דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 15/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) – 62
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 28.97
משך חינוך חובה – 9
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 – 187
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 – Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 4.28
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ”ג  ב 2019 – Missing
מספר תיירים בשנת 2018 – Missing
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – Missing
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 12.36
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 53.68
רישום פטנטים בשנת 2018 – Missing
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 2,874,373
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש – 2,874,373
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט – 26.72