אודות המרכז לחקר ילדים ונוער בסיכון

בישראל חיים היום מעל 2 מיליון ילדים ובני נוער ומתוכם כ-330,000 אלף ילדים ונוער מוגדרים כמצויים במצבי סיכון (הם מהווים כ-16% מכלל הילדים בני 0-17 הגדלים בארץ). בקצה רצף הסיכון נמצאים הנערים העבריינים. כ-15,000 מבני הנוער החיים בישראל הופנו בשנה האחרונה לשירות המבחן לנוער בגין מעורבות בהתנהגות פלילית. העבירות השכיחות ביותר בקרבם הן עבירות אלימות, רכוש וצריכה מוגברת של אלכוהול וסמים.

המטרות שעומדות בליבו של מרכז המחקר:

 1. יצירת בסיס נתונים מקיף שיעקוב לאורך זמן וימפה באופן שוטף את ההיקף, המאפיינים, גורמי הסיכון והמיגון של ילדים ונוער הנמצאים על רצף הסיכון (בהיבטים ביולוגיים, פסיכולוגיים, משפחתיים, חברתיים משפטיים).
 2. העמקת ההבנה והידע בנוגע להתנהגות עבריינית והתנהגות סוטה בקרב צעירים בחברה.
 3.  מיפוי והערכת תכניות מניעה, טיפול ושיקום המיועדות לילדים, נוער וצעירים בסיכון.

כיום מתנהלים במרכז המחקר מספר מחקרים:

 1. טיפול באמצעות השטח (Wilderness Therapy) – מחקר הערכה

תכנית טיפול באמצעות השטח (Wilderness therapy) פועלת במטרה לשקם בני נוער בסיכון. התכנית מבוססת על פעילויות אתגר המתקיימות במדבר הישראלי שנתפס כשטח מאיים. המחקר הנוכחי הוא מחקר הערכה מקיף שעקב אחר התהליך הטיפולי שבתכנית ההתערבות ותוצאותיו מנקודת מבט רטרוספקטיבית.
*המחקר נערך במימון האפוטרופוס הכללי עבור משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 1. מדיניות הטיפול בצעירים בסיכון ומצוקה בישראל

המחקר הנוכחי מתמקד בתקופת הבגרות הצעירה (גילאי 18-24) וממפה את המאפיינים האישיים, המשפחתיים והתרבותיים המשפיעים על התנהגותם של צעירים בסיכון בישראל. מכלול הידע אליו שואף המחקר יסייע בקביעה וחידוד של יעדים בכל הנוגע להשתלבותם של צעירים בסיכון בחברה.
*המחקר נערך עבור השרות למתבגרים צעירות וצעירים באגף התקון במשרד הרווחה.
 1. הזנחת ילדים על ידי משפחותיהם – מחקר הערכה מעצב

הזנחת ילדים מוגדרת לרוב ככישלון של הורה או מטפל העיקרי להכיר בצרכיו הבסיסיים של הילד בתחומים הפיזיים, הרגשיים, הרפואיים או החינוכיים וכישלון להבטיח את ביטחונו בתוך ו/או מחוץ לבית. המחקר הנוכחי בוחן לעומק את סוגיית הזנחת ילדים ובני נוער בישראל ומלווה בעיצוב תכניות התערבות חדשות בהיבט אקולוגי ותוך התייחסות לתופעה בארבעה מעגלי קיימות: פרט, משפחה, קהילה וחברה.
 1. הבדלים מגדריים בגורמי הסיכון והבלימה לעבריינות וסטייה בקרב בני נוער

המחקר הנוכחי בוחן הבדלים בגורמי הסיכון והבלימה המתקיימים בין בני נוער בנים ובנות הנמצאים עם רצף הסיכון. המחקר מתמקד באוכלוסיית נערים ונערות הנמצאים במעונות חסות הנוער וממפה לעומק את הבדלי המגדר, כלי האבחון העומדים לרשות המוסדות ודרכי ההתמודדות שלהם עם הנערים והנערות לאור ההבדלים הקיימים.
* המחקר נערך עבור חסות הנוער במשרד הרווחה
 1. זוגיות ואלימות בקרב בני נוער וצעירים בסיכון בצל הסכסוך היהודי ערבי בישראל

המחקר הנוכחי בוחן מערכות יחסים רומנטיות בין בני נוער יהודים וערבים בישראל. סוגיה זו בעלת רגישות תרבותית גבוהה בישראל ומאפיינת במידה רבה קבוצות סיכון כגון נערות במצוקה וצעירים בעלי קושי השתלבות בחיים הנורמטיביים.

חברי מרכז המחקר

 • בראש המרכז עומדים: ד”ר חגית תורג’מן מהחוג לקרימינולוגיה וד”ר ראובן יעקב מרצה מהחוג לקרימינולוגיה ומלימודי תעודה לעבודה עם ילדים ונוער בסיכון.
 • חברי המרכז: ד”ר לימור יהודה, ד”ר בני ביילי.
 • רכזת המרכז: גב’ מיכל פרטוק.
 • עוזרי מחקר: סטודנטים שנה ב’ וג’ מהחוג לקרימינולוגיה ומתכנית הלימודים העוסקת בטיפול בילדים ונוער בסיכון.
חוקרים ועוזרי מחקר המתעניינים בתחום מוזמנים ליצור קשר באמצעות כתובת המייל: [email protected] או בטלפון: 04-9015207.