ממונה על חופש המידע

יהודית יעקב, סמנכ”לית
ממונה על חופש המידע מטעם המכללה האקדמית גליל מערבי

אמנת שירות לסטודנט

טופס בקשה לקבלת מידע ותשלום

כתב התחייבות לתשלום אגרות

הודעת חופש המידע (אגרות), התשפ”ג – 2022

 

 

 

 

 

 

דיווח לשנת 2022

להורדת הקובץ לחצו כאן

דיווח לשנת 2021

להורדת הקובץ לחצו כאן

דיווח לשנת 2020

להורדת הקובץ לחץ כאן

דיווח שנתי לשנת 2019

להורדת הקובץ לחץ כאן