תואר ראשון בניהול עם התמחות בבנקאות ומימון נדל"ן*

ראש ההתמחות:  פרופ’ גיל כהן
רקע:
תואר ראשון בניהול עם התמחות ייחודית המשלבת ידע מקצועי במימון, בנקאות עם ידע מתחום הנדל”ן. בתחום המימון ילמד הסטודנט על התפקידים השונים ודרכי פעולה של מנהלי כספים בארגונים, ייחשף לעולם ההשקעות בשוקי ההון העולמיים באמצעות חדר העסקאות המקצועי המצוי בקמפוס.בתחום הבנקאות ילמד הסטודנט כיצד פועלת מערכת הבנקאות בישראל, מה השיקולים ושיטות העבודה בהקצאת אשראי ליחידים, חברות ועוד.בתחום הנדל”ן ילמד על אסטרטגיות בניהול פרויקטים של נדל”ן, כיצד מעריכים שווי של פרויקטים כאלו וכיצד השקעה בנדל”ן מהווה חלק מאלטרנטיבות ההשקעה הקיימות. השילוב בין מימון, בנקאות ונדל”ן נותנות לבוגר יתרון וראייה רחבה של העולם הפיננסי והראלי המאפשר השתלבות בעבודה בתחומים אלו בעתיד וכן ללמוד לקראת תארים מתקדמים.

בין הקורסים הנלמדים בבנקאות ומימון נדל”ן:

מבוא להשקעות, כלכלה עירונית, אופציות ונגזרים פיננסיים, מבוא לבנקאות , מבוא לייזום והשקעות בנדל”ן, חדר עסקאות ועוד.
*ההתמחות לא תצוין בתעודת התואר.