רקע:

היוגה היא דרך התפתחות וריפוי עצמי הוליסטית שמקורה העתיק בהודו. תרגול הגוף ביוגה הוא חלק מיצירת איזונים בחשיבה, ברגש ובאורח החיים ואף משפיעה עליהם. משמעות המילה יוגה היא חיבור, איחוד או מיזוג. היוגה רואה את האדם כמכלול שלם וכחלק מהיקום סביבו. תרגול היוגה אינו  “מתקן” את הגוף, אלא מעודד את הכוחות המאזנים וכוחות הריפוי הטבעיים שלו.

בין נושאי הלימוד:

לימוד ותרגול אסאנות (תנוחות יוגה): עקרונות של יציבה ותנועה מודעת ונכונה, תנוחות עמידה, ישיבה ופיתולים, תנוחות כפיפה לפנים ולאחור, תנוחות שיווי משקל על הידיים, תנוחות הפוכות, ברכה לשמש, לימוד מערכות הגוף המשפיעות ומשפעות מתרגול יוגה, לימוד ותרגול פרנהימה  (תרגילי נשימה): עקרונות של נשימה טבעית ובריאה, נשימת אוגאי, נשימת קפאלאבטי, נשימת נשימת נאדי שודאנה (נשימת נחיריים מתחלפת) ועוד. לימוד ותרגול טכניקות הרפיה ריכוז ומדיטציה, לימוד יסודות בפילוסופיה של היוגה.

מבנה הקורס:

260 שעות אקדמיות, פעם בשבוע.

תעודה:

קבלת תעודה מותנית בנוכחות של לפחות 85% בשיעורים, בעמידה במבחנים ובהגשת עבודות.
הבוגרים שיעמדו בדרישות הקורס יקבלו תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ ולימודי המשך של המכללה האקדמית גליל מערבי.

*כפוף לשינויים בהתאם לשיקולי היחידה ללימודי חוץ, המכללה האקדמית גליל מערבי.

יצירת קשר עם היחידה ללימודי חוץ