מנהלי חשבונות סוג 1+2

קורס הנהלת חשבונות בפיקוח משרד העבודה

רקע:

בכל ארגון, בכל הסקטורים במשק – מנהלי החשבונות הם פונקציה משמעותית, חשובה ונדרשת.

קהל היעד לקורס הנהלת חשבונות:

  • המבקשים לרכוש מקצוע נדרש.
  • בעלי 12 שנות לימוד לפחות.

מטרות הקורס להנהלת חשבונות סוג 1+2:

הכשרת מנהלי חשבונות מקצועיים.

בין נושאי הלימוד בקורס הנהלת חשבונות סוג 1+2:

  • חשבונאות פיננסית – מבוא להנהלת חשבונות, התהליך החשבונאי השוטף, מס ערך מוסף, קניות ומכירות טובין, משכורות, נלוות וניכויים, מלאי, תיאום, קופה קטנה, רכוש קבוע, רכוש מופשט והוצאות נדחות, שותפויות, עסקה משותפת, משגור, עסקאות במט”ח וטיפול בהפרשי שער, חשבונות המפעל התעשייתי, מוסדות ללא כוונת רווח, רשויות מקומיות, קבלנים, שיטת פחת ומכירת רכוש קבוע, עריכת דו”חות כספיים והצגתם בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, התקינה והחשבונאות.
  • תורת המסחר והמשק, סוגי התאגדויות – מושגי יסוד בכלכלה: ידיעה כללית, מושגי יסוד בבנקאות ובביטוח, שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי, מערכת המיסים בישראל.
  • חישובים מסחריים – חישובי רווח והפסד, חישובי הנחות, חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער, יחס ופרופורציה, ניכיון שטרות ושיקים לפירעון עתידי.
  • חשבונאות מעשית ממוחשבת – חשבונאות מעשית ממוחשבת – מתווה לתרגיל מסכם.

מבנה קורס הנהלת חשבונות 1+2:

316 שעות אקדמיות, פעמיים בשבוע אחה”צ.

תעודה:

הבוגרים שיעמדו בדרישות הקורס ובבחינות הממשלתיות בהצלחה, יהיו זכאים לקבלת תעודה מטעם משרד העבודה.
מנהלי חשבונות סוג 1+2(בסיסי + מתקדם)
הקורס להנהלת חשבונות סוג 1+2 מוכר לתשלום באמצעות פיקדון לחיילים משוחררים ויוצאי שנתיים שירות לאומי
אפשרות למימון מלא / חלקי ע”י המדינה לזכאים על פי תכנית ואוצ’רים.

*כפוף לשינויים בהתאם לשיקולי היחידה ללימודי חוץ, המכללה האקדמית גליל מערבי.

יצירת קשר עם היחידה ללימודי חוץ