מיני האקתון - בנושא פיתוח ובניית מיזמים חינוכיים בשדה החינוכי והקהילתי

בהשתתפות סטודנטים מהחוג לחינוך בקורס יזמות חינוכית