המזרח התיכון (חציון)

מעמד האישה: 127.-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: – –
בעלות על חשבון בנק – 0.723
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.312
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.321
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.779
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר –       2.043
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים –        46.300
מעמד האישה בכלכלה – 0.404-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.017
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.055
מסיימי השכלה יסודית – 0.975
מסיימי השכלה תיכונית – 0.990
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.110
מעמד האישה בהשכלה – 0.525-
אפליית נשים במשפחה – 0.825
אפליית נשים בכלכלה – 0.432
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.616
אפליה וקיפוח נשים – 0.148
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.190
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.136
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 14.250
HCI Human Capital Index  – 1.065
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 0.002

איחוד האמירויות

מעמד האישה: 1.152        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 6/25
בעלות על חשבון בנק – 0.824
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.424
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.561
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.875
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 3.529
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 56.300
מעמד האישה בכלכלה – 2.423
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 0.964
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.072
מסיימי השכלה יסודית – 0.970
מסיימי השכלה תיכונית – 0.940
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.990
מעמד האישה בהשכלה – 0.194
אפליית נשים במשפחה – 0.870
אפליית נשים בכלכלה – 0.280
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.616
אפליה וקיפוח נשים – 0.643
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.290
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מיניסטריאליים – 0.200
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 14.600
HCI Human Capital Index  – 1.041
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 1.349

איראן

מעמד האישה: 0.524        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 16/25
בעלות על חשבון בנק – 0.949
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.318
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.243
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.949
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 2.043
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 31.300
מעמד האישה בכלכלה – 1.245-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 0.992
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.064
מסיימי השכלה יסודית – 1.050
מסיימי השכלה תיכונית – 1.000
מסיימי השכלה על תיכונית – 0.910
מעמד האישה בהשכלה – 0.224
אפליית נשים במשפחה – 0.899
אפליית נשים בכלכלה – 0.225
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.751
אפליה וקיפוח נשים – 0.214
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.063
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מיניסטריאליים – 0.070
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 17.300
HCI Human Capital Index  – 1.061
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 1.287-

אלג’יריה

מעמד האישה: 0.113        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 11/25
בעלות על חשבון בנק – 0.520
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.412
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.218
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.774
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 2.135
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 57.500
מעמד האישה בכלכלה – 0.467-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.061
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.048
מסיימי השכלה יסודית – 0.620
מסיימי השכלה תיכונית – 1.040
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.670
מעמד האישה בהשכלה – 0.525-
אפליית נשים במשפחה – 0.800
אפליית נשים בכלכלה – 0.410
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.610
אפליה וקיפוח נשים – 0.282
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.348
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.179
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 9.900
HCI Human Capital Index  – 1.082
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 1.163

אפגניסטן

מעמד האישה: 2.463-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 22/25
בעלות על חשבון בנק – 0.320
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.815
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.292
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 1.154
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 1.356
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 38.100
מעמד האישה בכלכלה – 0.558
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 0.711
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 0.978
מסיימי השכלה יסודית – 0.680
מסיימי השכלה תיכונית – 0.570
מסיימי השכלה על תיכונית – 0.280
מעמד האישה בהשכלה – 10.851-
אפליית נשים במשפחה – 0.813
אפליית נשים בכלכלה – 0.456
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.381
אפליה וקיפוח נשים – 0.955
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.383
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.107
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 7.000
 – HCI Human Capital Index0.895
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 0.515-

בחריין

מעמד האישה: 1.219        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 5/25
בעלות על חשבון בנק – 0.874
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים -1.375
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.516
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 1.185
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 16.000
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 46.300
מעמד האישה בכלכלה – 4.336
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.031
הישגים בלימודים  – (PIZA, TIMSS, PIRLS) – 1.085
מסיימי השכלה יסודית – 1.020
מסיימי השכלה תיכונית – 1.010
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.870
מעמד האישה בהשכלה – 2.005
אפליית נשים במשפחה – 0.921
אפליית נשים בכלכלה – 0.183
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.795
אפליה וקיפוח נשים – 0.148
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.081
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.045
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר –     14.250
HCI Human Capital Index  – 1.098
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 1.614 –

הרשות הפלסטינית

מעמד האישה: 0.871-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 18/25
בעלות על חשבון בנק – 0.462
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.313
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.256
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.779
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 1.813
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 26.300
מעמד האישה בכלכלה – 3.848-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.050
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.063
מסיימי השכלה יסודית – 1.000
מסיימי השכלה תיכונית – 1.100
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.590
מעמד האישה בהשכלה – 1.874
אפליית נשים במשפחה – 0.892
אפליית נשים בכלכלה – 0.649
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.594
אפליה וקיפוח נשים – 1.510-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.148
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.136
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 15.800
HCI Human Capital Index – 1.094
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 0.002

יוון

מעמד האישה: 2.855        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 2/25
בעלות על חשבון בנק – 0.978
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים -0.495
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.740
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.766
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 1.712
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 97.500
מעמד האישה בכלכלה – 5.958
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.000
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.039
מסיימי השכלה יסודית – 0.990
מסיימי השכלה תיכונית – 0.930
מסיימי השכלה על תיכונית – 0.990
מעמד האישה בהשכלה – 1.138 –
אפליית נשים במשפחה – 0.451
אפליית נשים בכלכלה – 0.333
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.166
אפליה וקיפוח נשים – 4.504
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.224
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.125
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 29.800
HCI Human Capital Index – 1.066
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 2.097

ירדן

מעמד האישה: 2.486-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 23/25
בעלות על חשבון בנק – 0.472
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.239
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.227
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.197
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 1.591
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 40.600
מעמד האישה בכלכלה – 5.066-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.046
הישגים בלימודים  – (PIZA, TIMSS, PIRLS) – 1.071
מסיימי השכלה יסודית – Missing
מסיימי השכלה תיכונית – 1.040
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.070
מעמד האישה בהשכלה – 3.236-
אפליית נשים במשפחה – 0.869
אפליית נשים בכלכלה – 0.434
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.631
אפליה וקיפוח נשים – 0.310-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.182
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.160
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 1.000
HCI Human Capital Index – 1.098
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 1.333-

ישראל

מעמד האישה: 3.457        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 1/25
בעלות על חשבון בנק – 1.020
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.274
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.872
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.609
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 1.000
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 77.500
מעמד האישה בכלכלה – 4.732
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.022
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.056
מסיימי השכלה יסודית – 1.010
מסיימי השכלה תיכונית – 1.020
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.400
מעמד האישה בהשכלה – 0.671
אפליית נשים במשפחה – 0.468
אפליית נשים בכלכלה – 0.283
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.384
אפליה וקיפוח נשים – 3.745
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.379
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מיניסטריאליים – 0.200
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 34.100
HCI Human Capital Index  – 1.085
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 4.678

כווית

מעמד האישה: 0.127-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 13/25
בעלות על חשבון בנק – 0.882
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.857
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.565
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.286
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 4.667
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 32.500
מעמד האישה בכלכלה – 0.404-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.078
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.078
מסיימי השכלה יסודית – 1.040
מסיימי השכלה תיכונית – 1.080
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.860
מעמד האישה בהשכלה – 2.904
אפליית נשים במשפחה – 0.758
אפליית נשים בכלכלה – 0.803
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.975
אפליה וקיפוח נשים – 3.375-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.032
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מיניסטריאליים – 0.272
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 13.900
HCI Human Capital Index – 1.114
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 0.366

לבנון

מעמד האישה: 1.015-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 19/25
בעלות על חשבון בנק – .580
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.154
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.321
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.368
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 1.922
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 52.500
מעמד האישה בכלכלה – 3.476-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 0.972
הישגים בלימודים  – (PIZA, TIMSS, PIRLS) – 1.028
מסיימי השכלה יסודית – 0.910
מסיימי השכלה תיכונית – 1.000
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.160
מעמד האישה בהשכלה – 1.545-
אפליית נשים במשפחה – 0.825
אפליית נשים בכלכלה – 0.451
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.621
אפליה וקיפוח נשים – 0.134-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.032
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.462
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 8.400
HCI Human Capital Index – 1.000
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 1.094

לוב

מעמד האישה: 0.661        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 9/25
בעלות על חשבון בנק – 0.843
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.462
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.518
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.623
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 1.594
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 50.000
מעמד האישה בכלכלה – 0.081
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.017
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.055
מסיימי השכלה יסודית – 0.960
מסיימי השכלה תיכונית – 1.180
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.110
מעמד האישה בהשכלה – 1.249
אפליית נשים במשפחה – 0.408
אפליית נשים בכלכלה – 0.591
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.603
אפליה וקיפוח נשים – 1.316
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.190
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.136
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 14.250
 – HCI Human Capital Index1.065
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 0.002 –

מצרים

מעמד האישה: 0.079-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 12/25
בעלות על חשבון בנק – 0.698
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.180
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.312
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 1.133
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 3.242
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 45.000
מעמד האישה בכלכלה – 0.200
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.018
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –       1.071
מסיימי השכלה יסודית – 1.000
מסיימי השכלה תיכונית – 0.980
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.020
מעמד האישה בהשכלה – 0.469
אפליית נשים במשפחה – 0.786
אפליית נשים בכלכלה – 0.646
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.814
אפליה וקיפוח נשים – 1.906-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.175
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.319
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 7.100
HCI Human Capital Index – 1.080
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 0.922

מרוקו

מעמד האישה: 0.668        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 8/25
בעלות על חשבון בנק – 0.405
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.281
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.306
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 1.291
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 1.224
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 75.600
מעמד האישה בכלכלה – 1.434
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.019
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.031
מסיימי השכלה יסודית – 0.950
מסיימי השכלה תיכונית – 0.850
מסיימי השכלה על תיכונית – 0.930
מעמד האישה בהשכלה – 1.945-
אפליית נשים במשפחה – 0.734
אפליית נשים בכלכלה – 0.378
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.593
אפליה וקיפוח נשים – 0.887
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.258
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.188
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 25.000
HCI Human Capital Index – 1.045
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 2.296

סודן

מעמד האישה: 0.663-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 17/25
בעלות על חשבון בנק – 0.494
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים -0.268
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.427
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 1.274
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 2.267
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 29.400
מעמד האישה בכלכלה – 1.637-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 0.958
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.049
מסיימי השכלה יסודית – 0.920
מסיימי השכלה תיכונית – 0.990
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.060
מעמד האישה בהשכלה – 1.173 –
אפליית נשים במשפחה – 0.899
אפליית נשים בכלכלה – 0.816
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.655
אפליה וקיפוח נשים – 2.780-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.439
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.250
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 14.250
HCI Human Capital Index – 1.041
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 2.937

סוריה

מעמד האישה: 3.090-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 24/25
בעלות על חשבון בנק – 0.732
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים -0.231
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.193
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.400
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 3.525
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 36.900
מעמד האישה בכלכלה – 4.045-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.017
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.055
מסיימי השכלה יסודית – 0.970
מסיימי השכלה תיכונית – 1.000
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.190
מעמד האישה בהשכלה – 0.107
אפליית נשים במשפחה – 0.861
אפליית נשים בכלכלה – 0.591
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.999
אפליה וקיפוח נשים – 2.793 –
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.152
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.153
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 9.000
HCI Human Capital Index – Missing
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 5.627-

עומאן

מעמד האישה: 0.466-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 15/25
בעלות על חשבון בנק – 0.759
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.538
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.343
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 1.184
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 11.273
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 38.800
מעמד האישה בכלכלה – 0.623
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.032
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.098
מסיימי השכלה יסודית – 1.030
מסיימי השכלה תיכונית – 0.940
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.820
מעמד האישה בהשכלה – 1.937
אפליית נשים במשפחה – 0.865
אפליית נשים בכלכלה – 0.591
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.999
אפליה וקיפוח נשים – 2.814-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.012
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.125
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 11.100
HCI Human Capital Index – 1.121
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 1.610-

עיראק

מעמד האישה: 0.434-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 14/25
בעלות על חשבון בנק – 0.756
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.250
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.159
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.400
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 3.050
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 45.000
מעמד האישה בכלכלה – 2.023-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.075
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.067
מסיימי השכלה יסודית – 0.840
מסיימי השכלה תיכונית – 0.750
מסיימי השכלה על תיכונית – 0.600
מעמד האישה בהשכלה – 1.604-
אפליית נשים במשפחה – 0.875
אפליית נשים בכלכלה – 0.344
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.515
אפליה וקיפוח נשים – 0.689
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.339
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.047
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 21.800
HCI Human Capital Index  – 1.073
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 1.203

ערב הסעודית

מעמד האישה: 1.475-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 20/25
בעלות על חשבון בנק – 0.723
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.095
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.283
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.259
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 8.333
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 70.600
מעמד האישה בכלכלה – 1.877-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 0.992
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.086
מסיימי השכלה יסודית – 0.980
מסיימי השכלה תיכונית – 0.770
מסיימי השכלה על תיכונית –  1.000
מעמד האישה בהשכלה –  0.930-
אפליית נשים במשפחה – 0.890
אפליית נשים בכלכלה – 0.407
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.814
אפליה וקיפוח נשים – 1.068-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.248
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.000
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 5.800
HCI Human Capital Index – 1.063
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 2.025-

פקיסטן

מעמד האישה: 1.951-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 21/25
בעלות על חשבון בנק – 0.202
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים -0.059
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.272
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 1.337
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 1.262
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 49.400
מעמד האישה בכלכלה – 1.368-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 0.870
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.025
מסיימי השכלה יסודית – 0.850
מסיימי השכלה תיכונית – 0.810
מסיימי השכלה על תיכונית – 0.870
מעמד האישה בהשכלה – 4.665-
אפליית נשים במשפחה – 0.798
אפליית נשים בכלכלה – 0.601
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.531
אפליה וקיפוח נשים – 0.464-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.259
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.136
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 2.900
HCI Human Capital Index – 0.976
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 1.308-

קפריסין

מעמד האישה: 2.314        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 3/25
בעלות על חשבון בנק – 0.898
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 1.000
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.597
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 1.000
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 40.000
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 32.500
מעמד האישה בכלכלה – 1.973-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.024
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.108
מסיימי השכלה יסודית – 0.990
מסיימי השכלה תיכונית – 1.170
מסיימי השכלה על תיכונית – 7.370
מעמד האישה בהשכלה – 7.755
אפליית נשים במשפחה – 0.920
אפליית נשים בכלכלה – 0.591
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.999
אפליה וקיפוח נשים – 3.102-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.109
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.076
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 14.900
HCI Human Capital Index  – 1.098
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 0.998-

תוניס

מעמד האישה: 1.044        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 7/25
בעלות על חשבון בנק – 0.621
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.373
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.341
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 0.573
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 1.645
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 70.000
מעמד האישה בכלכלה – 0.484
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 1.120
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.013
מסיימי השכלה יסודית – 0.970
מסיימי השכלה תיכונית – 1.110
מסיימי השכלה על תיכונית – 1.710
מעמד האישה בהשכלה – 1.160
אפליית נשים במשפחה – 0.799
אפליית נשים בכלכלה – 0.350
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.528
אפליה וקיפוח נשים – 0.995
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.456
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.074
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 14.800
HCI Human Capital Index – 1.085
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 1.537

תורכיה

מעמד האישה: 1.394        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 4/25
בעלות על חשבון בנק – 0.654
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.220
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.468
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 1.066
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 1.316
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 82.500
מעמד האישה בכלכלה – 2.691
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 0.992
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.019
מסיימי השכלה יסודית – 0.990
מסיימי השכלה תיכונית – 0.970
מסיימי השכלה על תיכונית – 0.870
מעמד האישה בהשכלה – 1.655-
אפליית נשים במשפחה – 0.332
אפליית נשים בכלכלה – 0.366
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.200
אפליה וקיפוח נשים – 4.786
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – .171
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.134
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 15.000
HCI Human Capital Index  – 1.028
מעורבות נשים בקבלת החלטות – 0.246-

תימן

מעמד האישה: 3.975-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 25/25
בעלות על חשבון בנק – 0.147
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים – 0.312
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ – 0.081
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר – 1.353
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה – אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר – 2.059
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים – 26.900
מעמד האישה בכלכלה – 4.359-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה – 0.841
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) –  – 1.004
מסיימי השכלה יסודית – 0.870
מסיימי השכלה תיכונית – 0.730
מסיימי השכלה על תיכונית – 0.440
מעמד האישה בהשכלה – 6.432-
אפליית נשים במשפחה – 0.897
אפליית נשים בכלכלה – 0.432
אפליית נשים בזכויות אזרח – 0.758
אפליה וקיפוח נשים – 1.003-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה – 0.000
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים – 0.067
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר – 2.100
HCI Human Capital Index – 0.971
מעורבות נשים בקבלת החלטו
ת – 4.106-