אודות מדור שכר לימוד

סטודנט יקר,
המכללה האקדמית גליל מערבי הנה מלכ”ר ופועלת כגוף ציבורי מתוקצב, שכר הלימוד  לתואר ראשון זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות.
המכללה האקדמית גליל מערבי הוכרה כמוסד להשכלה גבוהה באזור סיוע, לצורך זכאות להשתתפות בשכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה, בהתאם לתקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה תשע”א 2011).
המכללה האקדמית גליל מערבי מוכרת כמוסד שתלמידיו זכאים ליהנות מן הפיקדון האישי עפ”י חוק קליטת חיילים משוחררים.
בדפים אלו מובאים לידיעתכם לוח תעריפי תשלום לשנת הלימודים הנוכחית ומידע חיוני לשנה זו.
הסכומים המופיעים באתר הם אלו אשר ידועים לנו נכון למועד זה. שינויים, באם יהיו, יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה. במקביל, מחובתכם לעיין בנהלי שכר לימוד שבאתר המכללה בתחילת כל שנה.
אנו מאחלים לך הצלחה מלאה בלימודים ובמבחנים!
בברכה,
סיגל ניסן,
מנהלת מדור שכר לימוד.

שעות פעילות וקבלת קהל מדור שכר לימוד

קבלת קהל: קבלת קהל  בימים א’ –ד’ בין השעות 9:00 עד 16:00, יום ה’ מ 9:00 עד 15:30

מענה טלפוני:
מספר טלפון: 04-9015191
דוא”ל : [email protected]
פניות מדור שכר לימוד:
סטודנטים פעילים המבקשים לפנות למדור שכר לימוד יבצעו זאת באמצעות כניסה לאיזור המידע האישי  – בקשות וערעורים – פניה למדור שכר לימוד.
צוות המדור: 
  • סיגל ניסן – מנהלת מדור שכר לימוד.
  • נורית אנג’ל – רכזת שכר לימוד.
  • מיכל דוד – רכזת שכר לימוד.
  • צליל ברנס – רכזת שכר לימוד

טפסים ונהלים חטיבה אקדמית

הערה

לתשומת ליבכם, הסכומים המופיעים באתר הם אלו אשר ידועים לנו נכון למועד זה.

שינויים, באם יהיו, יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה.