מכינת 30+

מכינה זו מיועדת לסטודנטים שהשלימו 12 שנות לימוד, ללא תעודת בגרות/בגרות חלקית/בגרות מלאה בממוצע נמוך והם בני 30 ומעלה.
סטודנטים המעוניינים להמשיך את לימודי התואר בתחומי מדעי החברה חינוך/קרימינולוגיה/סוציולוגיה/רב תחומי/שימור/תיאטרון ילמדו את המתמטיקה בהיקף של 3 יח”ל ובהיקף של 40 שעות.
סטודנטים המעוניינים להמשיך את לימודי התואר בתחומים הכמותיים ובמקצועות ניהול/כלכלה/ חשבונאות/לוגיסטיקה ילמדו את המתמטיקה בהיקף של 4 יח”ל ובהיקף של 100 שעות.

מועד פתיחה: אוקטובר, ינואר, מאי

משך המכינה: 4.5 חודשים

מקצועות נלמדים:

  • מתמטיקה 3/4 יח”ל
  • אנגלית
  • אוריינות אקדמית
  • משטר מדינת ישראל

מכינת 30+ מוסדי

מכינה זו מיועדת לסטודנטים שהשלימו 12 שנות לימוד, ללא תעודת בגרות/בגרות חלקית/בגרות מלאה בממוצע נמוך והם בני 30 ומעלה.
סטודנטים המעוניינים להמשיך את לימודי התואר בתחומי מדעי החברה חינוך/קרימינולוגיה/סוציולוגיה/רב תחומי/שימור/תיאטרון ילמדו את המתמטיקה בהיקף של 3 יח”ל ובהיקף של 40 שעות.
סטודנטים המעוניינים להמשיך את לימודי התואר בתחומים הכמותיים ובמקצועות ניהול/כלכלה/ חשבונאות/לוגיסטיקה ילמדו את המתמטיקה בהיקף של 4 יח”ל ובהיקף של 100 שעות.

מועד פתיחה: מרץ , אוגוסט

משך המכינה: 6 חודשים

מקצועות נלמדים:

  • מתמטיקה
  • אנגלית
  • אוריינות אקדמית
  • משטר מדינת ישראל

תינתן הנחה למוסדות שבהסדר