פירוט הזכויות לסטודנטיות בהריון ולאחר הלידה

נוהל התאמות לסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, שמירת הריון, הריון, חופשת לידה/אימוץ או קבלת ילד למשמורת/אומנה

בהתאם לכללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), תשע”ב-2012. ההתאמות הן באחריות רכזת הריון ולידה בדקנט.

“אירוע מזכה” –  

 • א. שמירת הריון
 • ב. נסיבות אחרות הקשורות בהריון
 • ג. נסיעה לחו”ל למטרת אימוץ
 • ד. לידה
 • ה. אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה
 • ו. טיפולי פוריות, או הפריה חוץ גופית.

היעדרות משיעורים:

 • א. סטודנטית זכאית להיעדר בשל טיפולי פוריות או היריון מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס.
 • ב. סטודנטית לאחר לידה, סטודנט/ית לאחר אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה יהיו זכאים לחופשת לידה בת שישה שבועות או להעדרות מ 30% מהשיעורים למשך 15 שבועות מיום הלידה/קבלת האימוץ/משמורת/אומנה.
 • ג. סטודנטית לאחר לידה, סטודנט/ית לאחר אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, יהיו זכאים להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות בעבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.

מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית:

 • המכללה תאפשר לסטודנט/ית שנעדרו בשל “אירוע מזכה” מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית להשלים את שהחסיר או שתפטור אותו משתתפותו, או תאפשר את השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר בתיאום עם המרצה.

קורס חוזר/הארכת לימודים:

 • א. סטודנט/ית הנעדרים בשל “אירוע מזכה”, רשאי/ת לבקש קורס חוזר ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן/נה בו.
 • ב. סטודנט/ית שנעדרו בשל “אירוע מזכה” בתקופת הלימודים, זכאי/ת להקפיא את לימודיו/ה ולהאריך את הלימודים בשני סמסטרים נוספים, מבלי שיחוייבו בשכר לימוד נוסף.

מטלות :

סטודנט/ית שנעדר/ה בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יוכלו להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המרצה, בתוך 7 שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות בהתאם להחלטת המרצה.

 

בחינות :

 • א. סטודנט/ית שנעדר/ה מבחינה בשל “אירוע מזכה”, רשא/ית להיבחן במועד חריג במסגרת המועדים המקובלים במכללה בתיאום עם מדור בחינות בסמוך ככל הניתן לסמסטר בו למד/ה את הקורס, מבלי שתיפגע זכאותו/ה ל2 מועדי בחינות.
 • ב. סטודנטית לאחר לידה שנעדרה מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, ה לאחר אימוץ או קבלת ילד למשמורת זכאי/ת להיבחן במועד חריג בכפוף להצגת אישור ההתאמות בפני הועדה למועדים מיוחדים.
 • ג. סטודנט/ית שנעדר/ה בשל אירוע מזכה מבחינה בקורס חובה, זכאי/ת ללמוד בסטאטוס ‘על תנאי’ בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה בהתאם לזכאותו/ה לפי כללים אלה.
 • ד. סטודנטית בהיריון / שמירת הריון זכאית לתוספת זמן של 25% בבחינה.
 • ה. סטודנטית בהיריון / שמירת הריון רשאית לצאת לשירותים במהלך כל הבחינה. ללא ההגבלות החלות על סטודנטים אחרים בהצגת אישור התאמות.

 

 1. בני זוג של סטודנט/ית שנעדרו בשל אירוע מזכה
 • א. בן או בת זוג של סטודנט/ית שנעדר/ה בשל “אירוע מזכה” שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים.
 • ב. סטודנט שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה של בת זוג, ,  יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במוסד, מבלי שתיפגע זכותו ל 2 מועדים.

חניה

סטודנטית זכאית לקבל תוו חניה החל מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה, ובהצגת אישור רפואי.

כרטיסי צילום

“סטודנטית זכאית” תהא זכאית לכרטיסי צילום בגין היעדרויותיה עד לתקרה של 20 צילומים עבור  הדפסת  חומר הלימודי שהפסידה, בעד כל יום לימודים שנעדרה.

 

חדרי הנקה ומשטחי החתלה

חדר ההנקה במכללה נמצא במתחם אגודת הסטודנטים. החדר  מצויד בכורסת הנקה נוחה, משטח החתלה, מקרר עם מקפיא וכיור.

בשעות עבודת מזכירת האגודה  ניתן להיכנס ללא תאום ולאחר שעות העבודה יש לתאם מראש קבלת והחזרת המפתח. הכל ייעשה בתיאום עם המזכירה.