המזרח התיכון (חציון)

עוצמה כלכלית: 0.015        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון:
גודל האוכלוסייה – 11,378,416 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 1.0
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 26
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 5
תוצר לנפש – $ 6,949
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 125,838,371,540
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – 3%
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – 2.0%
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 17%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 71
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 23
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 71
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – 0.256

איחוד האמירויות

עוצמה כלכלית: 0.74        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 3/20
גודל האוכלוסייה – 9,770,529 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 1.4
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 14.7
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 1.2
תוצר לנפש – $ 41,420
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 404,700,030,657
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – 5.64%
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – Missing
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 13.3 %
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 93.55
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 52.48
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 16
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר –

איראן

עוצמה כלכלית: 0.23        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 8/20
גודל האוכלוסייה – 82,913,906 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 1.4
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 24.7
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 6.4
תוצר לנפש – $ 6,949
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 560,579,440,641
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – 2.31%
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – 2.05
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג  – 13.4%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 71.1
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 17.34
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 127
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – 0.316

דרום סודאן

עוצמה כלכלית:  0.17 –        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 16/20
גודל האוכלוסייה – 11,062,113 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 0.8
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 41.6
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 3.4
תוצר לנפש – $ 731
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 7,832,417,791
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – Missing
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – Missing
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – Missing
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – Missing
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – Missing
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – Missing
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – Missing

יוון

עוצמה כלכלית: 0.35        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 7/20
גודל האוכלוסייה – 10,716,332 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 0.2-
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 13.9
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 21.9
תוצר לנפש – $ 24,024
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 257,451,427,287
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – 2.57%
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – 3.03%
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 19.5%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 59.30
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 43.91
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 79
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – 0.256

ירדן

עוצמה כלכלית: 0.28-        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 18/20
גודל האוכלוסייה – 10,101,694 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 1.5
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 33.6
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 3.9
תוצר לנפש – $ 3,284
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 33,174,244,298
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – 4.68%
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – 4.63%
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 15.5%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 63.51
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 14.40
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 75
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – 0.473

ישראל

עוצמה כלכלית: 0.45        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 5/20
גודל האוכלוסייה – 9,053,300 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 1.9
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 27.9
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 12.2
תוצר לנפש – $ 35,293
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 319,521,522,325
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – 5.26%
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – % 4.42
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 23.0%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 68.47
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 59.69
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 35
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – 0.601

לבנון

עוצמה כלכלית: 0.04-        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 13/20
גודל האוכלוסייה – 6,855,713 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 0.1
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 25.6
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 7.3
תוצר לנפש – $ 5,858
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 40,162,398,115
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – 4.24%
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – Missing
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 15.2%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 71.28
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 22.87
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – Missing
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – 0.149

לוב

עוצמה כלכלית: 0.06 –        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 14/20
גודל האוכלוסייה – 6,777,452 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 1.5
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 28.1
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 4.5
תוצר לנפש – $ 8,122
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 55,047,620,625
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – Missing
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – 0.32%
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – Missing
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – Missing
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – Missing
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 186
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – Missing

מצרים

עוצמה כלכלית: 0.00        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 11/20
גודל האוכלוסייה – 100,388,073 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 2.0
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 33.8
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 5.3
תוצר לנפש – $ 3,009
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 302,051,885,827
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – 1.18%
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – Missing
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 8.4%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 70.88
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 22.08
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – Missing
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – 0.146

מרוקו

וצמה כלכלית: 0.03        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 10/20
גודל האוכלוסייה – 36,471,769 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – 1.2%
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 27.0
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 7.3
תוצר לנפש – $ 3,396
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 125,838,371,540
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – Missing
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – 2.09%
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 18.9%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – Missing
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – Missing
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 53
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – 0.546

סודאן

עוצמה כלכלית: 0.31 –        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 19/20
גודל האוכלוסייה – 42,813,238 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 2.4
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 40.2
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 3.6
תוצר לנפש – $ 1,724
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 73,813,672,963
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – 1.65%
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – 1.06%
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 5.9%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 68.13
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 29.11
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 171
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – Missing

סוריה

עוצמה כלכלית: 0.18 –        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 17/20
גודל האוכלוסייה – 17,070,135 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 1.0
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 31.1
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 4.7
תוצר לנפש – Missing
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – Missing
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – % 4.06
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – % 4.66
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – Missing
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 74.04
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 14.31
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 176
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – Missing

עומאן

עוצמה כלכלית: 0.74        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 3/20
גודל האוכלוסייה – 4,974,986 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 3.0
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 22.4
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 2.4
תוצר לנפש – $ 14,993
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 74,588,005,388
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – Missing
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – 1.81%
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 26.4%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – Missing
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – Missing
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 68
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – 0.224

עיראק

עוצמה כלכלית: 0.07 –       דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 15/20
גודל האוכלוסייה – 39,309,783 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 2.3
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 38.0
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 3.4
תוצר לנפש – $ 5,591
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 219,790,796,318
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – Missing
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – 2.13%
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 22.0%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – Missing
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – Missing
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 172
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – Missing

ערב הסעודית

עוצמה כלכלית: 0.70        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 4/20
גודל האוכלוסייה – 34,268,528 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 1.7
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 24.9
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 3.4
תוצר לנפש – $ 20,542
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 703,949,722,282
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – 7.98%
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – 1.82%
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 23.8%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 78.67
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 22.26
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 62
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – 3.035

קטר

עוצמה כלכלית: 0.90        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 1/20
גודל האוכלוסייה – 2,832,067 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 1.8
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 13.6
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 1.5
תוצר לנפש – $ 62,021
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 175,647,839,069
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – Missing
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – Missing
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 18.4%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – Missing
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – Missing
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – Missing
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – 0.910

קפריסין

עוצמה כלכלית: 0.39        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 6/20
גודל האוכלוסייה – 1,198,575 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 0.8
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 16.7
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 14.0
תוצר לנפש – $ 32,093
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 28,298,635,954
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – 1.63%
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – 2.62%
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 16.4%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 68.02
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 57.76
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 54
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – 0.172

תוניס

עוצמה כלכלית: 0.01 –        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 12/20
גודל האוכלוסייה – 11,694,719 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 1.1
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 24.2
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 8.6
תוצר לנפש – $ 4,405
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 51,515,299,707
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – 2.56%
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – 1.60%
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 20.6%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 69.15
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 23.59
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – Missing
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – 0.219

תורכיה

עוצמה כלכלית: 0.80        דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 2/20
גודל האוכלוסייה – 83,429,615 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 1.3
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 24.3
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 8.7
תוצר לנפש – $ 14,999
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 1,251,358,808,782
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – 2.72%
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – 0.94%
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – 15.7%
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 72.41
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 33.93
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 33
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – 0.243

תימן

עוצמה כלכלית: 0.32 –       דרוג עוצמה כלכלית במזרח התיכון: 20/20
גודל האוכלוסייה – 29,161,922 תושבים
שיעור צמיחת האוכלוסייה – % 2.3
שעור בני 0-14 באוכלוסייה – 39.2
שעור בני 65+ באוכלוסייה – 2.9
תוצר לנפש – $ 633
תוצר ב-2019 בדולרים קבועים של 2010 – $ 18,037,087,754
הוצאה על ביטחון באחוזים מהתמ”ג – 3.97%
אנשי צבא באחוזים מכוח העבודה האזרחי – 0.63%
הוצאות הממשלה מתוך התמ”ג – Missing
שעור השתתפות של גברים בכוח העבודה – 70.24
שעור השתתפות של נשים בכוח העבודה – 5.69
הקלות לפתוח עסק חדש ב-2019 – 187
שווי הנכסים בבורסה לניירות ערך ביחס לתוצר – Missing