קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה

רקע:

בעת האחרונה גברו אמצעי הפיקוח המשפטיים על תפקודם של הדירקטורים. פעולותיו והחלטותיו של הדירקטור חייבות להיות מבוססות על ידע מקצועי נרחב, מיומנויות גבוהות, וזאת תוך שמירה על טוהר המידות והימנעות מניגוד אינטרסים. חשיבות הקורס בשימת דגש על היקף האחריות המוטלת על כל דירקטור ונושא משרה בכירה הן בחברות פרטיות והן בחברות ציבוריות.

קהל היעד:

  • נושאי משרות בחברות.
  • מועמדים לכהן בתפקידי דירקטור.
  • דירקטורים המבקשים להרחיב ידיעותיהם.
  • בעלי רקע ניהולי מהסקטורים השונים במשק.

מטרת הקורס:

הכשרת המשתתפים לתפקידי דירקטור/ית. העמקת הידע, הכלים והמיומנויות שיסייעו לדירקטור למלא את תפקידו במערך הניהול.

בין נושאי הלימוד:

  • משולש הכוחות בחברה – דירקטוריון, הנהלה ובעלי מניות – ומה שביניהם, רקע, מהנה והרכב הדירקטוריון, סמכויותיו ונהלי פעילות. ניהול ישיבות דירקטוריון – הלכה למעשה, סמכויות הדירקטור, האחריות האזרחית והפלילית של הדירקטור, חובות הדירקטור, תהליכי קבלת החלטות, גישור ופישור
  • החברה הציבורית ושוק ההון – מאפיינים, דיני ניירות ערך, דירקטוריון בחברה ציבורית, שומרי הסף. אחריות דירקטורים ונושאי משרה, הדירקטור בתהליכים, כללים חשבונאיים מקובלים והניהול הפיננסי של החברה לדירקטורים, מגמות התפתחות במשק הישראלי, מיסוי החברות בתאגידים, סוגי מכשירים פיננסיים בשוק ההון ועוד.

מבנה הקורס:

60 שעות אקדמיות, פעם בשבוע אחה”צ.

תעודה:

הבוגרים שיעמדו בדרישות הקורס יקבלו תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ ולימודי המשך של המכללה האקדמית גליל מערבי.

*כפוף לשינויים בהתאם לשיקולי היחידה ללימודי חוץ, המכללה האקדמית גליל מערבי.

יצירת קשר עם היחידה ללימודי חוץ