דלג לתוכן המרכזי

לימודי חינוך – רשימת הקורסים

תיאור הקורסים הנלמדים במסלול ללימודי חינוך - קורסי ליבה ומתודולוגיה

חינוך, הוראה ולמידה

הקורס דן בחינוך, הוראה ובלמידה הגדרותיהן, מהותן ובדרכים ליישומן. הקורס נועד לבחון את מכלול התחומים המשפיעים על החשיבה החינוכית ומעצבים את נושאי חקירתה ועיונה. הקורס מציג את הנדבכים המרכזיים בהתפתחות התאוריה החינוכית ובוחן את ההשפעה של דיסציפלינות שונות על החינוך.בין מטרות הקורס- להכיר, להבין ולהעריך: מושגים בסיסיים בתורת החינוך, ההוראה והלמידה.
תיאוריות בסיסיות וחדשניות בתחום ההוראה והלמידה, תפיסות שונות של מטרות ההוראה והלמידה והשפעותיהן, שיטות וגישות ללמידה סביבות למידה שונות והשפעתן על ההוראה והלמידה.

יסודות בפסיכולוגיה חינוכית

השיעור מקנה מושגי יסוד על תפיסות, תהליכים, ועקרונות בסיסיים בפסיכולוגיה הרלוונטיים לתחום החינוך, תוך כדי עידוד חשיבה עצמאית וביקורתית על תהליכים חינוכיים ועל תיאוריות פסיכולוגיות. השיעור מתמקד בתהליכי ההתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית-תרבותית, כמו גם על התפתחות השיפוט המוסרי, הלמידה, והבדלי המגדר. הוא מציג סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה של הילד והמתבגר, ומאפיינים של הקשר שבין המחנך (הורה/מורה/יועץ) לבין התלמיד.

יסודות בסוציולוגיה חינוכית

השיעור מציג לסטודנטים בתואר בחינוך את הנחות היסוד בגישת הסוציולוגיה אל סוגיות מעשיות בחינוך. השיעור. הוא מתחיל במושגי יסוד בסוציולוגיה בכלל ובסוציולוגיה של החינוך בפרט, וממשיך בניתוח אירועים והסבר תופעות בבתי-הספר ובמערכת החינוך בארץ ובעולם. עוד עוסק השיעור בהקניית ידע בסיסי על ארגון ומנהל חינוכי, מבנה מערכת החינוך ואי-שוויון חברתי

פילוסופיה של החינוך

השיעור מציג את הפילוסופיה כצורת חשיבה ונושאים קלאסיים בפילוסופיה של החינוך. כן הוא  מקנה יכולת לנתח תכנים עכשוויים בחינוך

מודרניזם ופוסט-מודרניזם בעידן העכשווי

הקורס מתבסס על הנחה שבכל תקופה, החברה האנושית ממשיגה את עצמה באופן שונה. אנחנו נלמד מאפיינים של הוויה והחשיבה בתקופה המודרנית (העת החדשה והעת החדישה) ובתקופה הפוסטמודרנית. בשיח של העידן העכשווי ניתן לראות גם את המגמות המודרניות וגם את הפוסטמודרניות. במהלך הקורס נראה איך המגמות האלה באות לידי ביטוי בתרבות, במדע, בטכנולוגיה ובחינוך.

פדגוגיה מתבוננת

הקורס יעניק לסטודנטים ידע על עקרונות הפדגוגיה המתבוננת שפונה למרחב פנים האדם כדרך חדשה-ישנה להשיג מטרות חינוכיות. במקביל לידע התיאורטי יקנה הקורס לסטודנטים ידע מעשי הכולל שילוב תירגולים של התבוננות בעשייה החינוכית, הן כאימון אישי עבורם כאנשי חינוך והן כתהליך למידה עבור הלומדים.

המחקר האיכותני

הקורס יציג בפני הלומדים את מהות המחקר האיכותני ואת יישומיו בתהליך החינוכי, יחד עם הצגת  ידע מחקרי ושיטות מחקר נטורליסטיות ואיכותניות, לאור המודעות לכך שבעיות המחקר בחינוך הן מורכבות ומסובכות ולא די באמצעי מחקר כמותיים וסטטיסטיים כדי לענות עליהן. הקורס בשיטות המחקר האיכותני יתבסס הן על גישה תיאורטית והן על טכניקות לאיסוף, ניתוח והצגת נתונים מהשדה הנחקר, על איסוף ידע גלוי וסמוי והבהרתו באמצעות הסברים ותובנות מעמיקות.

שיטות מחקר

הקורס מציג בפני הסטודנט את החשיבה המדעית ועקרונותיה, ומקנה כלים וידע שמאפשרים קריאה ביקורתית של מחקרים ויכולת לתכנן מחקר בסיסי במדעי החברה.

שילוב הילד בעל צרכים מיוחדים

השיעור מקנה רקע תיאורטי על יחס החברה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ושונות חברתית, רפואית או לימודית. הוא מסייע לגבש הבנה ודעות חיוביות כלפי אנשים בעלי צרכים מיוחדים, להכיר את  התאוריות על סטיגמה, נורמליזציה, ותיוג, המסייעות להבנה של תופעות חברתיות הקשורות בהן. עוד הוא מסייע להכיר את דרכי השילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות ושיטות הוראה ודרכי עבודה המקדמות את השילוב של כל הילדים בכיתה ההטרוגנית.

קוגניציה בחינוך ובפיתוח תכניות לימודים

תכניות לימודים הן מתווים לתכנון הוראה ולמידה בנושאים ספציפיים. משנתו של פיאז’ה על ההתפתחות האינטלקטואלית סיפקה במשך כמה עשורים תשתית תיאורטית כללית בלבד לתכנון תכניות לימודים. רק עם צמיחתה של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, ששפכה אור על התפתחותם של מושגים ספציפיים בקשת רחבה של תחומים, הוחל בפיתוחן של יחידות לימוד ייחודיות לקידום למידה משמעותית יותר של ידע, מושגים ומיומנויות חשיבה.
במהלך הקורס נסקור גישות מרכזיות לתכנון תכניות לימודים, תוך התייחסות למקומם של המורה, התלמיד, ידע-התוכן והחשיבה בתהליך ההוראה. הלמידה תיערך תוך ניתוח של מערכי הוראה והתנסות באסטרטגיות הוראה לצורך לקידום למידה משמעותית בקשת רחבה של נושאים הנלמדים במערכת החינוך בישראל.

יזמות חינוכית

מהי יזמות וחדשנות חינוכית, מדוע היא נחוצה ומהן מטרותיה? האם יש מקום ליזמות וחדשנות
במערכת החינוך? מיהו היזם החינוכי, מהם מאפייניו ותפוסי פעולתו? מדוע חשוב שצוותי החינוך
וההוראה יהיו יזמים חינוכיים? האם סטארט-אפ יכול להתקיים גם במערכת החינוך? מה הוא חינוך
ליזמות ומדוע הוא נחוץ בעידן הנוכחי? שאלות אלה ודומות להן יעמדו במוקד הקורס.
הקורס ישלב לימוד תאורטי עם דוגמאות מהשטח. הסטודנטים ידרשו לפתח יוזמה חינוכית חדשנית
על בסיס איתור צרכים מקומיים, בהתאמה לידע והמיומנויות הנדרשים ללומדים היום ובעתיד.

משחקים דיגיטליים בהוראה ולמידה 

במאה ה 21 ללומדים הצעירים יש גישה בלתי מוגבלת למשחקים דיגיטליים ביניהם משחקי וידיאו ומשחקי מחשב. שילוב משחקים אלה בהוראה מעורר עניין אודות ערכם החינוכי ותרומתם הלימודית. קורס זה יתמקד בקשר בין המשחקים הדיגיטליים ללמידה, במטרה לבחון האם ניתן ללמוד ממשחקים דיגיטליים, איך ניתן לשלב משחק לימודי בהוראה וכיצד המשחק יכול להוות כלי להערכה חלופית.

למידה חלופית בבית הספר ובמסגרות אחרות

משבר החינוך בעידן הפוסט מודרני מביא עמו אי-נחת הולכת וגדלה של בעלי עניין שונים מן החינוך הציבורי. כתוצאה מאי-נחת זו מתפתחות חלופות לחינוך ולהוראה, בין אם במסגרת מערכת החינוך ובין אם מחוצה לה. היכרות עם חלופות אלו ועם הסיבות להתפתחותן חשובה עבור אנשים החיים בתקופתנו בכלל ועבור אנשי חינוך והורים בפרט. במהלך השיעור, הסטודנט יכיר חלק מן החלופות
לחינוך והוראה וכן את הסיבות להתפתחותן.

למידה וחשיבה א

השיעור מקנה ידע בסיסי על תהליכי זיכרון ומסביר את השלכות מאפייני הזיכרון על תהליכי למידה.

למידה וחשיבה ב

מעמיק את הידע על תיאוריות קוגניטיביות בעלות השלכות ישירות על תהליכי למידה במטרה לאפיין למידה יעילה ומגבלותיה.

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות

הקורס  מקנה מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית ובהסקה סטטיסטית. ילמדו שיטות של איסוף, ארגון, הצגה עיבוד וניתוח הנתונים.
הקורס שואף להקנות את היסודות להבנת השימוש בסטטיסטיקה לשם ניתוח נתונים במדעי החברה.

שימושי מחשב א

השיעור מיועד להקנות לסטודנט ידע יישומי בסיסי (פרק א) בסטטיסטיקה תיאורית, באמצעות תוכנת SPSS. במהלך השיעור נלמד איך להציג ולתאר נתונים כמותיים באמצעות טבלאות ובאמצעות דיאגרמות בהתאם לסולם המדידה של המשתנה, ונבחן קשרים בין משתנים.הערכת הישגים לימודיים
הערכת הישגים, היא חלק מהותי של החיים בבית-הספר. היא משמשת לעיצוב תהליכי למידה והוראה, בבחינת תוצאות הלמידה. הקורס מפגיש את הסטודנט עם הערכה בהקשרה הרחב, עם הערכה בית ספרית, הערכת הישגים מסורתית וחלופית וסוגיות אתיות בהערכה. הוא מקנה לסטודנטים הכרות עם מושגי יסוד בהערכה, מאפייני הערכה בעידן הפוסט מודרני, דרכי הערכת הישגים מסורתיות וחלופיות, וסוגיות אתיות בהערכה.

תיאור הקורסים הנלמדים בחוג ללימודי חינוך - קורסי האשכולות

אשכול ליקויי למידה:

מבוא לילד עם צרכים מיוחדים

השיעור מקנה לסטודנט רקע תיאורטי על ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומידע על הצרכים המיוחדים ועל המגמות הקשורות בחינוך וטיפול בילדים עם צרכים אלה.

מבוא לפסיכולוגיה של הקריאה והכתיבה

השיעור מציג מושגים, תיאוריות ומחקרים על התהליך הפסיכולוגי הכרוך בקריאה ורכישתה, המערכות הקוגניטיביות הכרוכות בקריאה, והוראת הקריאה כן נדונים הגורמים המשפיעים על רכישת הקריאה טרם ההוראה הפורמלית ובמהלכה. הקורס עוסק גם בשיטות שונות להקניית הקריאה ובהבדלים בין שיטת הלימוד באשר למניעת היווצרותם של קשיים ברכישת הקריאה. כן נדונה האפשרות שאופן שגוי או לא מתאים של הקנית הקריאה גורם המביא לקשיי בקריאה וכתיבה.

מתודיקה להוראת המתמטיקה

השיעור עוסק באפיון הלקויות בהבנת מתמטיקה בקרב תלמידים בעלי סגנונות למידה שונים. הוא מתמקד באפיון הקשיים, השגיאות והתפיסות המוטעות במתמטיקה בקרב אוכלוסיות מיוחדות. כן נידונות גישות בהוראת המתמטיקה בחינוך המיוחד, הקשרים בין הגישות לדרכי ההוראה, במטרה להביא לגמישות בתכניות התערבות והוראה. ניתוח תצפיות וראיונות עם לומדים מתקשים. הבנת תהליכי רכישת ידע בקרב המתקשים בלימוד המתמטיקה.

למידה וקשיי למידה

פרוסמינריון הקורס מגדיר תחילה את ההבדל בין מתקשי למידה ולקויי למידה. קשיי למידה הם קשיים, שמקורם הוא בעיקר סביבתי. ליקויי למידה הם קשיים בעיבוד קוגניטיבי, שהם בד”כ מולדים, ושמקורם בשיבושים בתפקוד מערכת העצבים. שהם לא בהכרח מעיבים על היכולת הקוגניטיבית בתחומים אחרים או על האינטליגנציה בכללה. הקורס מקנה ידע בסיסי בנושאים הקשורים לליקויי למידה. חלקו הראשון מוקדש לבירור נושאים הקשורים לתהליך הלמידה. חלקו השני דן בתהליכי למידה, בהגדרות לקויי למידה ומתקשי למידה, בסוגים שונים של לקויות למידה ובקשר שבין לקות ליכולת הלמידה ולמיומנויות אקדמיות.

מחשבים בחינוך המיוחד

הקורס מאפשר היכרות עם יישומי טכנולוגיה ומחשב המשמשים כלים אלטרנטיביים, מסייעים ותומכים לתקשורת וללמידה של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הוא דן בקבוצות אוכלוסייה וצרכיהן, והלקויות הנפוצות: לקויות פיזיות, קוגניטיביות, לקויות למידה ולקויות תקשורת. נבחנים גם כלים של טכנולוגיה מסייעת, תוכנות מחשב ואתרי אינטרנט עבור אוכלוסיות אלה.

שפה ומוח

השיעור עוסק בתהליכים הנוירו-קוגניטיביים המעורבים בהבנה ובהבעה של שפה דבורה וכתובה. במהלך השיעור נלמדים ההיבטים הפונולוגיים, המורפולוגיים, הסינטקטיים, הסמנטיים והפרגמטיים של עיבוד שפה במוח התקין. כן, נדונים מבנה המוח, אזורי השפה ועיבודה.

הוראה מתקנת במתמטיקה

מטרת השיעור לבנות עם הסטודנטים “ארגז כלים” לטיפול בקשיים של תלמידים בתפיסת מושגים במתמטיקה. הקורס יציג דרכי הוראה ואמצעי המחשה פיזיים ווירטואליים, שבאמצעותם ניתן לבנות עם הילדים את המושגים המתמטיים הבעייתיים עבורם, תוך מימוש היכולת שלהם והרחבתה. השיעור עוסק בהמחשת נושאים מתמטיים מתכנית הלימודים של בית הספר היסודי, פיתוח היכולת להצגת נושא מתמטי בדרכים שונות, פיתוח היכולת לביצוע התאמות עבור ילדים המתקשים במתמטיקה, שילוב עבודת צוות בלמידה. השיעורים סובבים סביב הצגת דוגמאות מתוך עבודות תלמידי בית-ספר יסודי, קריאת מאמרים וניתוחם בהקשר של הבעיות שיועלו לדיון, ושילוב המחשב במתן תמיכה לתלמידים המתקשים. הסטודנטים מבצעים מטלות תוך שילוב המחשב בהצגת המשימות בכתה.

קשיי קשב וניתוח התנהגות

הקורס מיועד למורים, גננות, ואנשי חינוך בעוסקים בבניית תכניות התערבות. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים לבניית תכניות התנהגות ליחיד או לקבוצה, וכלים לביצוע הערכה של יעילותה. שתי גישות יוצגו לסטודנטים: האחת, ניתוח התנהגות יישומי )ABA )והשנייה, ניתוח בגישה הקוגניטיבית-התנהגותית.

קשיים בקריאה ובכתיבה

השיעור דן בהיבטים של תהליך הקריאה בהם מתגלים קשיים. בדיון מובהרים ההבדלים בין קשיים שמקורם אורגני )למשל תקשורת לקויה בין המיספרות המוח( לבין קשיים שמקורם סביבתי, המתבטאים בהיקף אוצר המילים ובידע מוגבל על העולם. כמו-כן נדונים קשיים הנובעים מהעדר יכולת קשב, וקשיים אמוציונאליים כגון יחס שלילי לביה”ס. הקורס עוסק גם בנושאים הקשורים באיתור המתקשים בקריאה, בהערכה ובטיפול בבעיות קריאה וכתיבה.

אבחון ליקויים מתמטיים

הקורס יציג מחקרים התפתחותיים וקוגניטיביים, העוסקים באבחון קשיים בלמידת מושגים מתמטיים. הסטודנטים יקראו מאמרים עדכניים, יצפו במצגות מלוות סרטונים, ישיבו על שאלונים מקוונים וישתפו ברפלקציות בפורום הקורס. הסטודנטים יתנסו בבניית מבחן לאיתור קשיים ויראיינו ילד בהתאם לקריטריונים שילמדו בקורס.

לקויות למידה

השיעור דן במודלים תיאורטיים המתארים את הטיפול בתלמידים עם לקויות והפרעות בלמידה. עוד הוא עוסק בכלים ותכניות לטיפול בלקויות ובהפרעות שונות הפוגעות בלמידה ופיתוח כישורים לניתוח של תהליכי הוראה ולמידה.

אשכול ניהול במערכות חינוך:ניהול עובדים בשירות הציבורי

מטרות השיעור להציג תיאוריות ויישומים בסיסיים של ניהול משאבי אנוש, הכרת זיקתו של ניהול משאבי אנוש לניהול בכלל, ולמנהל הציבורי בפרט. במהלך השיעור ירכשו הסטודנטים ידע וכלים לניתוח ניהול משאבי אנוש, תוך התמקדות בהיבט היישומי כפי שהוא בא לידי ביטוי במגזר הציבורי.

מבוא למנהל חינוכי

השיעור מקנה ידע, הבנה ויכולת ניתוח של נושאים במנהל החינוך.

מנהיגות חינוכית, יזמות והובלת שינוי בבתי הספר

השיעור עוסק במנהיגות במערכת החינוך והובלת צוות הניהול הבית ספרי לנקיטת יוזמות פרואקטיביות, להתוויית השינויים בתוך בית הספר בממדים הניהוליים-פדגוגיים. כן עוסק השיעור בביסוסם של שינויים המחזקים את בית הספר כך שיתאים לשינויים בסביבה בה הוא פועל.

בית הספר בפרספקטיבה של תורת הארגון

הכרת ההקשר הארגוני של מוסדות חינוך. ראייה מערכתית של בית הספר כארגון, ויכולת ניתוח של התופעות הארגוניות המתרחשות בביה”ס.

דפוסי קבלת החלטות

הבנת התהליך של קבלת החלטות בבית הספר. פיתוח היכולת לאבחן בעיות ולנתחן על פי מודלים של קבלת החלטות.

לחנך לעתיד – סוגיות בחינוך לקראת עתיד לא ידוע

מערכת החינוך אמורה להכין את התלמידים, בוגריה, לתפקוד מיטבי בעתיד. לשם כך על המחנכים להגדיר מהו תפקוד מיטבי של הבוגר וכיצד יראה העתיד. משימה זו הייתה קשה מאז ומתמיד והיא קשה שבעתיים היום, שכן אנו חיים בתקופה סוערת, בה מתחוללים שינויים מפליגים בתקופות זמן קצרות. אך דווקא בשל היותה תקופה סוערת, הכנת התלמידים לעתיד היא בעלת חשיבות מכרעת. בשיעור זה, הסטודנט יתמודד עם השאלה כיצד מחנכים לקראת העתיד. לשם כך הסטודנט יכיר מושגים רלוונטיים בחקר העתיד, יתמודד עם השאלה כיצד יראה העתיד, וכיצד רצוי לחנך לקראתו.

ניהול בית הספר בסביבה מתוקשבת

ניהול בית-ספר מצריך הכרת היבטים שונים של הניהול: ארגון, משאבי אנוש, תקצוב, וכן יכולת לשלב את בית-הספר בקהילה. הקורס מציג בפני הסטודנטים אפשרויות לשימוש מושכל בתקשוב על ידי הנהלת בית-הספר באופן שמעצים את פעולתה. לשם כך נבחנות האפשרויות הכרוכות בתקשוב ונקודות ההשקה של התקשוב עם הניהול, הפדגוגיה, וההעצמה הקהילתית.

אתיקה בניהול

השיעור מיועד לסטודנטים לתואר ראשון, ובעיקר ללומדים בתכנית ניהול מוסדות חינוך. רציונל השיעור נובע מכך שבהוראה ובניהול ישנם מצבי אי בהירות וקשיים במישור הבין-אישי. על הסטודנט הצעיר, חסר הניסיון, להתמודד עם תפיסות, שלעיתים הן מנוגדות ולעיתים יוצרות קונפליקט בין מטרות הארגון. במצבים כאלה אנשי החינוך מבססים את בצוע תפקידם על חוקים, תקנונים, ולחצים חברתיים, ומתעלמים מההיבטים האתיים של מצבים כאלה. הם מתקשים למצוא פתרונות שאינם פוגעים בכבוד וברגש של הנוגעים בדבר. שיעור זה יבהיר את חשיבות האתיקה המקצועית, האנושית והכללית.

הערכת פרויקטים

התבוננות ביקורתית ומובנית והפקת לקחים היא נדבך משמעותי בעשייה האנושית על היבטיה האישיים, החברתיים והמקצועיים. הערכת פרויקטים ותכניות היא מחקר יישומי אשר נשען על יסודות המחקר המדעי. היא רלוונטית לחינוך בהיותה מסייעת לעיצוב תהליכים חינוכיים בזמן התהוותם ולתכנון תהליכים עתידיים. השיעור חושף את הסטודנט להערכת פרויקטים ומאפשר לו להתנסות בהיבטים שונים של תהליך זה.

מיומנויות ניהול מתקדמות בבתי הספר

השיעור עוסק במיומנויות הניהול של מנהלים במגזר הציבורי האזרחי, המגזר השלישי, הנדרשות כדי להתמודד עם העולם הארגוני המורכב בו הם פועלים. מורכבות זו משתקפת בהיות הארגונים לומדים ומשתנים תדיר, ומבססים את הצלחתם על שינוי וחדשנות בסביבה הגלובלית, תוך שהם חשופים להשפעות ואתגרים, ותוך תחרות על משאבי הון וכוח אדם, בהנחה שהמנהלים צריכים להיות מסוגלים לחשיבה אינטר-דיסציפלינרית הסופגת ומטמיעה השפעות מתחומי ידע שונים. חלק ניכר מהקורס מוקדש לדיון בדוגמאות (studies case (מבתי ספר.

אשכול ייעוץ חינוכי:

נוער וצעירים בחברה המודרנית

השיעור מציג את ייחודו של גיל ההתבגרות בתחום הפיזיולוגי הרגשי, הקוגניטיבי, המשפחתי, החברתי והמקצועי, ודן במורכבות התהליכים שמתבגרים עוברים בפרק זמן קצר יחסית, ובסוגיות ייחודיות הקשורות לגילם, לרבות התייחסות לשלב היציאה של מתבגרים מהבית – שלב ה”שיגור”.

מבוא לייעוץ חינוכי

השיעור מקנה מושגים תיאורטיים בסיסיים על הייעוץ החינוכי, ובמיוחד, על תחומי עבודתו של היועץ, עבודת הפסיכולוג, עבודה מערכתית, עבודה פרטנית, קשרים עם גורמים בקהילה, תכונות ומניעי היועץ החינוכי. הוא עוסק בדילמות הקשורות לעבודת היועץ החינוכי על פי הספרות המקצועית ומתוך ניתוח סיטואציות ייעוציות.

למידה וקשיי למידה

הקורס מגדיר תחילה את ההבדל בין מתקשי למידה ולקויי למידה. קשיי למידה הם קשיים, שמקורם הוא בעיקר סביבתי. ליקויי למידה הם קשיים בעיבוד קוגניטיבי, שהם בד”כ מולדים, ושמקורם בשיבושים בתפקוד מערכת העצבים. שהם לא בהכרח מעיבים על היכולת הקוגניטיבית בתחומים אחרים או על האינטליגנציה בכללה. הקורס מקנה ידע בסיסי בנושאים הקשורים לליקויי למידה. חלקו הראשון מוקדש לבירור נושאים הקשורים לתהליך הלמידה. חלקו השני דן בתהליכי למידה, בהגדרות לקויי למידה ומתקשי למידה, בסוגים שונים של לקויות למידה ובקשר שבין לקות ליכולת הלמידה ולמיומנויות אקדמיות.

נוער בסיכון

בשיעור מוגדרים ממדי התופעה של נוער הנמצא בסיכון, במטרה להבין את קשיי ההסתגלות של בני נוער. לדון בדרכי מניעה של ניתוק, התערבות, וטיפול מהיבט פרטני וחברתי. 1

תיאוריות באישיות ומשמעותם בחינוך

השיעור עוסק בקשר בין תיאוריות אישיות לבין יעדים חינוכיים. נידונות תרומות של תיאורטיקנים מרכזיים ומודגש הבסיס הערכי של כל אחת מהתיאוריות וההשלכות שלה על המעשה החינוכי.

פסיכולוגיה התפתחותית של הגיל הרך

בשיעור מוצגת הפסיכולוגיה ההתפתחותית ושיטות המחקר, וההתפתחות הפיזית, הרגשית, הקוגניטיבית, הלשונית, החברתית והמוסרית של ילדים בתקופת הילדות. כן נידון המחקר העכשווי, שאלות עקרוניות במחקר ותיאוריות ההתפתחות המרכזיות. הקורס מתחיל בסקירה על תקופת הינקות ואחר כך מתמקד בגיל הרך וגיל הגן וסוקר בקצרה גם את מאפייני ההתפתחות בתחילת בית הספר היסודי.

הנחיית קבוצה

השיעור יקנה לסטודנטים עקרונות בסיסיים של עבודה כמנחים קבוצתיים הכוללים לימודי רקע תיאורטי עם התנסות אישית חווייתית בתוך קבוצת הלימוד. הקבוצה מהווה כלי לימודי שבמסגרתו יערך דיון וניתוח התהליכים הקבוצתיים המתרחשים בה.

התפתחות נורמלית ואבנורמלית

השיעור מקנה היכרות עיונית עם מושגים וסוגיות יסוד בהתפתחות נורמלית, בפסיכופתולוגיה, ובתורות המיון והאבחון הפסיכולוגי והפסיכיאטרי. במרכזו של הקורס היכרות בסיסית עם הקלסיפיקציה המקובלת בפסיכופתולוגיה, תוך הדגשת הפרעות נפשיות מרכזיות והפרעות באישיות, אצל ילדים. במסגרת זו נדונים ההקשרים הרגשיים, הקוגניטיביים וההתנהגותיים המאפיינים את ההפרעות והֶ קשרים תפקודיים, חברתיים ותרבותיים הנלווים להפרעות האלה. כן נדונים היבטים התפתחותיים בהתהוות הפרעות נפשיות והפרעות באישיות.

ייעוץ לבית ספר כמערכת

עבודתו של היועץ בבית הספר מזמנת לו אפשרות לבחון את בית הספר כארגון ולנסות לקדם תהליכים ברמה זו. במהלך הקורס הסטודנטים מכירים מושגי יסוד על ארגונים ומערכות, מאפיינים של בית הספר כארגון, תהליכי שינוי בבית הספר בעידן הפוסט מודרני, וכן היבטים של אבחון וייעוץ לבית הספר כמערכת באמצעות תהליכי הערכה.

התמודדות עם מצבי לחץ – פרוסמינריון

השיעור מקנה ידע על מצבי לחץ, תיאוריות המסבירות לחץ, דרכי התמודדות, אובדן, שכול, טראומה, פוסט טראומה, חולי, התאבדות. וכן התנסות בתכנון ובביצוע של מודל התערבות ייעוצי, הוא מצביע על מאגר אמצעי ההתמודדות המפתחים חוסן נפשי אצל תלמידים, הורים, ולצוות החינוכי. 1

מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי

השיעור מקנה בסיס תיאורטי להכרת הריאיון הייעוצי ככלי מרכזי בעבודתו הטיפולית של היועץ ומיומנויות להפעלת הריאיון הייעוצי באמצעות אימון והתנסויות. עוד מקנה השיעור ידע בסיסי בסוגיות מרכזיות ביחסי מטפל-יועץ, ומטופל-נועץ.

הבנת הפרט בראייה חינוכית ייעוצית

הקניית כלים להבנת תהליכי התפתחות פיסית, קוגניטיבית, חברתית ורגשית אצל ילדים בגיל בית הספר היסודי מתוך ראייה מערכתית, בית ספרית ומשפחתית. סקירת מגוון היבטים התפתחותיים של ילדים.

יעוץ למשפחה

אחת האוכלוסיות עמן עובד היועץ הם ההורים. הקורס מקנה לסטודנטים ידע בסיסי בהבנת תהליכים משפחתיים על פי הגישה המערכתית-מבנית, תוך התייחסות למשפחה כמערכת המורכבת מתת- קבוצות. רכישת ידע מקצועי בנושא זה מאפשרת ליועץ להדריך את ההורים ולשוחח איתם מתוך הבנת התהליכים מנקודת הראות של ההורים והתלמיד כאחד.

ייעוץ התפתחותי

השיעור עוסק במשפחה ובעבודה כמסגרות חברתיות ובאינטראקציה שביניהם. הוא מקנה ידע על שלבים בחיי המשפחה: התפתחות המשפחה החל מתקופת החיזור עד לשלב הפרישה מהעבודה והזקנה, ובוחן את ההשלכות של שלבים אלה על שינויים חברתיים ותרבותיים. התלמידים לומדים להבחין בין שלבים טבעיים לבין אירועים משבריים, תוך דיון בהתמודדות המשפחה עם מצבי לחץ. כן עוסק השיעור במורכבות עולם העבודה, בחירת מקצוע, שלבי ההתפתחות שהאדם עובר בעבודה, שחיקה בעבודה, פיטורין ופרישה. השיעור מבחין בין נשים לגברים בעבודה, ומשווה בין שני העולמות–משפחה ועבודה–בחיי האדם.

אשכול משחוק וחדשנות בחינוך:

פיתוח ניצני אוריינות באמצעות משחק
ידע עשיר על השפה הכתובה קיים אצל ילדים כבר בגיל צעיר, והוא מנבא את הישגיהם האוריינים העתידיים בבית הספר. ידע זה קשור לסביבה שבה הילד גדל ומתפתח ולאירועים האורייניים שהוא חשוף אליהם ושותף בהם. בקורס ידונו דרכים אפשריות ופעילויות מגוונות לטיפוח והעשרת יכולות של ניצני אוריינות במסגרות החיים השונות של הילד. בנוסף, יתנסו הסטודנטים בניתוח, הכנה ויישום של משחקים מסוגים שונים לקידום ניצני אוריינות בגישה אקולוגית.
רכישת קריאה בהנאה – חידושים ומשחקים
רכישת הקריאה אינה מתחילה עם הכניסה של ילד לבית הספר, אלא שנים קודם לכן. הקורס יעסוק בגורמים המשפיעים על רכישת הקריאה טרם ההוראה הפורמלית ובמהלך כיתה א’, ויתייחס לשיטות שונות להקניית הקריאה ולהבדלים ביניהן. בנוסף, ידונו בקורס דרכים אפשריות לטיפוח היכולות העומדות בבסיס רכישת הקריאה, והסטודנטים יתנסו בניתוח, הכנה ויישום של משחקים ופעילויות המתאימים למטרות אלה.
חשיבה מתמטית בעולמם של ילדים
     
בשנים האחרונות עוברת מערכת החינוך התאמה לעולם הדיגיטלי, שבו יש חשיבות ליכולת של אנשי חינוך לצרוך וליצור תכנים וכלים דיגיטליים למטרות ההוראה שלהם.
הקורס ‘חשיבה מתמטית בעולמם של ילדים’ מתמקד בהבנת תהליכי חשיבה של ילדים בנושאים נבחרים מתוך תכנית הלימודים במתמטיקה בגיל הצעיר ולאורך שנות לימודיהם בבית הספר היסודי, תוך פיתוח היכולת ליצור כלים להוראה ולמידה דיגיטלית.
במהלך הקורס נתעמק בידע תוכן מתמטי, ידע תוכן פדגוגי, וידע תוכן פדגוגי-טכנולוגי.
מבוא לחדשנות וחשיבה יצירתית
הקורס הוא מבוא לחשיבה יצירתית וחדשנות. מטרת הקורס היא שהתלמידים ילמדו מושגי יסוד בחשיבה יצירתית וחדשנות, וירכשו מיומנות בסיסיות ומגוון טכניקות שימושיות בתחומים אלו.
אסטרטגיות ניצחון ושיקולים במשחקים

שילוב משחקים בלמידה מהווה כלי רב עוצמה המשדרג את חוויית הלמידה, מעורבות הלומדים ופיתוח יכולותיהם. במרכז הקורס עומד ניתוח של משחקי שני שחקנים בעלי ידיעה מלאה, חלקם בעלי צביון מתמטי ובבסיס כולם עומדים שיקולים לוגיים. הניתוח הזה מפתח את החשיבה הלוגית והוא דורש שימוש בחשיבה מסתעפת שבדרך כלל לא באה מספיק לידי ביטוי בהוראת המתמטיקה בבית הספר, אך היא בוודאי חשובה בחיי היום יום ויש בה שימוש מרכזי בלימודים מדעיים/טכנולוגיים. יהיו משחקים אותם נוכל לנתח באופן מלא – נמצא בהם אסטרטגיית ניצחון, ויהיו כאלה בהם נסתפק באסטרטגיות חלקיות בלבד. בנוסף, נציג משחקים שיש בהם מרכיב של מזל, מה שידרוש שימוש בחשיבה סטטיסטית; החלטות תחת אי ודאות הן חלק מרכזי בחיי היומיום. כמו כן נשלב בקורס משחקים מתוקשבים.

אשכול חינוך בגיל הרך:

התפתחות פיסית, מוטורית וקוגניטיבית בגיל הרך

השיעור מקנה כלים וידע בסיסי להסתכלות רב ממדית על התפתחות האדם, יכולת הערכה של תיאוריות התפתחותיות ושל ממצאים מחקריים, יישום הידע הנרכש בקורס בתצפיות וניתוחן.

היבטים שונים של הורות

השיעור מקנה ידע תיאורטי ומעשי על חינוך להורות בריאה. ההרצאות משלבות דיונים כיתתיים סביב סרטים, סרטונים והצגות מקרים רלוונטיים לנושא הנלמד.

התפתחות רגשית וחברתית בגיל הרך

הקניית ידע בסיסי וכלים להסתכלות רב ממדית על התפתחות האדם. הקניית יכולת הערכה של תיאוריות התפתחותיות ושל ממצאים מחקריים. יישום הידע הנרכש בקורס בתצפיות וניתוחן.

התפתחות שפה בגיל הרך

השיעור עוסק בחשיבות תפקודי תקשורת ושפה לכישורי חיים בסיסיים, הכרות עם תהליכי התפתחות תקינה של שפה ודיבור בגיל הרך, הקניית ידע והבנה על הפרעות תקשורת ושפה שכיחים אצל ילדים, והשלכותיהן על ההתפתחות החברתית, הרגשית והקוגניטיבית, הכרת דרכי אבחון וטיפול בהפרעות דיבור בגיל הרך.

התפתחות אוריינות קריאה וכתיבה בגיל הרך

השיעור מקנה מושגי יסוד של מאפייני התפתחות ניצני האוריינות בגיל הרך. הסטודנטים מתוודעים אל הגישות התיאורטיות הקיימות לגבי בניית התשתית האוריינית בגיל הרך ואל הידע המחקרי.

דיאלוג עם ילדים

השיעור מתמקד בדיאלוג בין ההורה או מבוגר משמעותי )מחנך, מטפל( לילד. מטרתו ללמד מיומנויות תקשורת אפקטיבית עם ילדים ומיומנויות התמודדות עם סוגיות שונות בחיי הילד והמשפחה שבהם מתקיים הדיאלוג. הלמידה בקורס מקיפה את חיי הילד מהלידה עד גיל בית הספר היסודי ומציגה אפשרויות שונות להבנת הילד ולתגובה אליו.

התפתחות חשיבה מתמטית בגיל הרך

ילדים צעירים, בגילאי הגן, נהנים להשתמש ביכולות המתמטיות הלא פורמליות שיש להם. ילדים מונים, מתחבאים ומתמצאים במרחב, בונים, מרכיבים, מפרקים, ממיינים עצמים יוצרים צורות. חשוב שנדע לטפח את היכולות המתמטיות הנמצאות בראשית דרכן אצל הילדים. לאפשר לילדים פעילויות ומשחקים לחקור את סביבתם בעין מתמטית, תוך פיתוח חוש לכמות ולמרחב. לשוחח עם הילדים ולעזור להם להמליל את התופעות שהם רואים ויוצרים (2001, Clements ,(לשאול שאלות ובמיוחד לאפשר להם להעלות שאלות בעצמם.

שפה ומשחק

הקורס יעניק לסטודנטים ידע על התפתחות והעשרת שפה ומשחק בגיל הרך. כמו כן יידונו בקורס תפקידי המבוגר בפיתוח יכולות השפה והמשחק של הילד ותרומת יכולות השפה והמשחק להתפתחות הקוגניטיבית, החברתית והרגשית של הילד. במקביל לידע התיאורטי יקנה הקורס ידע מעשי הכולל כלים לתצפית ולהערכה של יכולות שפה ומשחק של ילדים בגיל הרך, וכלים לטיפוח מיומנויות שפה ומשחק בגיל זה במסגרת גן הילדים.

טיפוח יצירתיות בגיל הרך

השיעור מיועד להקניית הבנה תיאורטית של היצירתיות ככלל ועל היצירתיות בגיל הרך במיוחד. עוד יעניק השיעור ידע על הפרקטיקה והיישום של תיאוריות על יצירתיות בטיפוח היצירתיות בגיל הרך.

דיאלוג בין מחנכים להורים במסגרות לגיל הרך

מערכת היחסים הנוצרת בין הצוות החינוכי וההורים כרוכה ברגשות ותפיסות עולם מגוונות העוסקות בטובת הילד. השיעור יתמקד במורכבות היחסים בין מחנכים להורים, בפערים בין תפיסות הצוות החינוכי את ההורים לבין תפיסת ההורים את הצוות החינוכי ובהבנת ההבדלים בין יחסי הורה-ילד ויחסי גננת-ילד, כגורם המשפיע על איכות היחסים בין הורים ומחנכים. בשיעור יוצגו דרכים שונות ליצירת דיאלוג שמאפשר לכל צד להרגיש ולממש את היותו שותף ושייך.

ניתוח וניווט התנהגות ילדים בגן הילדים

השיעור מקנה ידע על שלבי ההתפתחות של הילד בגיל הרך, הוא מתמקד בתינוקות ופעוטות ועוסק בהתפתחות הרגשית והחברתית של הילד. התלמידים יכירו את תהליכי ההתפתחות הנורמטיביים ומשמעותם לגבי הסתגלותו של הילד למסגרת המשפחתית והחינוכית. כמו כן, מוצגים כלי תצפית, הערכה, ומדידה של ההתפתחות הרגשית והחברתית, של איכות הסביבה הפיסית, של המסגרת החינוכית, ושל איכות הטיפול והחינוך הניתנים לילדים. כן נידונות תכניות התערבות.

ניהול והדרכה במסגרות לגיל הרך

השיעור עוסק בחשיבותה של ההתנסות הראשונית בגן הילדים עבור הילד ומשפחתו כבסיס לאמון וביטחון בעתיד. הוא סוקר את פעילותו של הצוות החינוכי בגן על פי התפיסה המערכתית, המתייחסת לקבוצת הילדים, להוריהם, למשפחותיהם ולאפיוני הקהילה שאליה הם משתייכים. כמו כן נבחן מקומו של הצוות החינוכי כמקדם חקר ולמידה של ילדים ומרחיב את עולמם באמצעות פעילויות מכוונות ובהתייחסות לחוויות מזדמנות.(אשכול חינך בגיל הרך) .

תיאור הקורסים הנלמדים בחוג ללימודי חינוך – קורסי בחירה

דיאלוג בין ילדים ועם ילדים
אחת המטלות העיקריות של מחנכת בגיל הרך היא ההכרות עם כל ילד וילדה בגן במטרה לתכנן בצורה מיטבית את העבודה הפרטנית והקבוצתית וכדי להתאים את יכולתה להיענות לצרכים החברתיים, הרגשיים והקוגניטיביים של ילדי הגן. הקורס מציע התבוננות מעמיקה בשיחה דיאלוגית בין מחנכת לילד/ה ובשיח
דפוסי קבלת החלטות
הבנת התהליך של קבלת החלטות בבית הספר. פיתוח היכולת לאבחן בעיות ולנתחן על פי מודלים של קבלת החלטות.
הבנת הפרט בראייה חינוכית ייעוצית
הקניית כלים להבנת תהליכי התפתחות פיסית, קוגניטיבית, חברתית ורגשית אצל ילדים בגיל בית הספר היסודי מתוך ראייה מערכתית, בית ספרית ומשפחתית. סקירת מגוון היבטים התפתחותיים של ילדים.
היבטים רגשיים וחברתיים של לקויי למידה
הקורס יעסוק במושגים מרכזיים הנוגעים לתפקוד רגשי וחברתי של ילדים לקויי למידה, התמודדות עם מעמד חברתי ודחייה חברתית, המשפחה והילד לקוי הלמידה.
יוצגו ההשלכות של ההיבטים הרגשיים והחברתיים על תפקודם של ילדים לקויי למידה.
היבטים שונים של הורות
השיעור מקנה ידע תיאורטי ומעשי על חינוך להורות בריאה. ההרצאות משלבות דיונים כיתתיים סביב סרטים, סרטונים והצגות מקרים רלוונטיים לנושא הנלמד.
היועץ החינוכי: לקויות למידה ובעיות רגשיות-חברתיות
היועץ החינוכי מעורב בכל הפעולות הנוגעות לבריאותם הנפשית של התלמידים. שפ”י מנחה את היועץ להוביל תהליכים מקדמי צמיחה רגשית, חברתית וקוגניטיבית של כלל אוכלוסיית התלמידים, תוך התחשבות בשונות ובצרכים מיוחדים. בהתאם לכך, ליועץ תפקיד ייחודי בקידום תלמידים עם לקויות למידה ובעיות רגשיות-חברתיות ברמה הפרטנית וברמה המערכתית – ארגונית (טיפוח אקלים תומך, קישור ותאום בין אנשי מקצוע). אחד מתחומי התפקיד של היועץ החינוכי בהקשר לתלמידים עם לקויות למידה ובעיות רגשיות-חברתיות מתייחס ישירות אליהם – איתור וטיפול בהיבטים לימודיים, רגשיים וחברתיים.
התמודדות עם מצבי לחץ
השיעור מקנה ידע על מצבי לחץ, תיאוריות המסבירות לחץ, דרכי התמודדות, אובדן, שכול, טראומה, פוסט טראומה, חולי, התאבדות. וכן התנסות בתכנון ובביצוע של מודל התערבות ייעוצי, הוא מצביע על מאגר אמצעי ההתמודדות המפתחים חוסן נפשי אצל תלמידים, הורים, ולצוות החינוכי.
התפתחות אוריינית בגיל הרך בהקשרים סביבתיים
ידע עשיר על השפה הכתובה קיים אצל ילדים כבר בגיל צעיר, והוא מנבא את הישגיהם האוריינים העתידיים בבית הספר. ידע זה קשור לסביבה שבה הילד גדל ומתפתח ולאירועים האורייניים שהוא חשוף אליהם ושותף בהם. בקורס זה נעסוק בתחומי ניצני האוריינות ומאפייני התפתחות הקריאה והכתיבה של ילדים טרם כניסתם ללמידה פורמאלית בבית הספר. בנוסף, ידונו ההשפעות של ההקשרים הסביבתיים שבהם הילד גדל וכיצד ניתן לזמן התנסויות בתחומי ניצני האוריינות בגישה אקולוגית.
התפתחות ילדים בגיל הרך בראייה הוליסטית
הקורס מבוסס על ראיה הוליסטית את התפתחותם של חלקי אישיותו של הילד מהלידה ועד גיל שש. בנוסף, המגמה היא להכיר טווח רחב של תיאוריות הבוחנות התפתחות ז ממגוון היבטים, בהם תהליכי התפתחות גופניים, קוגניטיביים, חברתיים, רגשיים, רכישת שפה, הבנה מושגית, הבנה מוסרית ותפיסת העצמי. בקורס יילמדו מושגי יסוד בפסיכולוגיה ההתפתחותית של האדם, מתוך פרספקטיבות תיאורטיות מגוונות. תערך הכרות מעמיקה עם תיאוריות התפתחותיות שונות. יושם דגש על משמעותם של גורמים סביבתיים, חברתיים וביולוגיים בהתפתחות התינוק, הפעוט והילד תוך חשיפה למודלים המציעים שילובים שונים.
התפתחות נורמלית ואבנורמלית
השיעור מקנה היכרות עיונית עם מושגים וסוגיות יסוד בהתפתחות נורמלית, בפסיכופתולוגיה, ובתורות המיון והאבחון הפסיכולוגי והפסיכיאטרי. במרכזו של הקורס היכרות בסיסית עם הקלסיפיקציה המקובלת בפסיכופתולוגיה, תוך הדגשת הפרעות נפשיות מרכזיות והפרעות באישיות, אצל ילדים. במסגרת זו נדונים ההקשרים הרגשיים, הקוגניטיביים וההתנהגותיים המאפיינים את
ההפרעות והֶקשרים תפקודיים, חברתיים ותרבותיים הנלווים להפרעות האלה. כן נדונים היבטים התפתחותיים בהתהוות הפרעות נפשיות והפרעות באישיות.
התפתחות שפה בהקשרים סביבתיים
האדם הוא יצור חברתי, והשפה מהווה עבורו כלי מרכזי למימוש צרכיו התקשורתיים. ילדים רוכשים את שפתם בצורה טבעית וללא לימוד פורמאלי על ידי השתתפות באירועי שיח משמעותיים, בתקשורת עם מבוגרים ועם ילדים אחרים. יכולות אישיות (ביולוגיות, קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות) כמו גם הקשרים סביבתיים (כדוגמת דו-לשוניות ומצב סוציו-אקונומי) משפיעים על רכישת השפה. במהלך הקורס נתייחס לתחומי השפה השונים, שלבי רכישת השפה ותיאוריות המסבירות את התפתחות רכישת השפה. בנוסף, נתייחס לתצפית ביכולות שפה של ילדים בגיל הרך ותפקיד המבוגר בטיפוח יכולות אלו.
חשיבה מתמטית בעולמם של ילדים וטיפוחה
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים את היכולת להקשיב לילדים ולהיות מודעים לשלבים ההתפתחותיים הראשוניים שלהם בתחום החשיבה המתמטית.
הקורס יעסוק בשלבי התפתחות תפיסת המספר והיכרות עם סגנונות ודרכי חשיבה של ילדים בגיל זה. בקורס יכירו הסטודנטים גישות שונות להקניית מושגים מתמטיים, דרכי הוראה לפיתוח חשיבה מתמטית והתאמת תכנית הלימודים בגן ליכולתם ההתפתחותית של הילדים.
אחת ממטרות הקורס היא פיתוח לומד עצמאי בעידן הטכנולוגי. לכן, במסגרת הקורס, הסטודנטים ילמדו בנוסף לתחום התוכן, כיצד ניתן לפתח את הידע וההבנה בכלים העומדים בפנינו בעידן המאה ה 21. הקורס ישלב סרטונים, מצגות אינטראקטיביות עם יישומונים דינאמיים להתנסות עצמית ושאלונים לבדיקת הידע והערכה עצמית של התקדמותו.
ייעוץ לבית ספר כמערכת
עבודתו של היועץ בבית הספר מזמנת לו אפשרות לבחון את בית הספר כארגון ולנסות לקדם תהליכים ברמה זו. במהלך הקורס הסטודנטים מכירים מושגי יסוד על ארגונים ומערכות, מאפיינים של בית הספר כארגון, תהליכי שינוי בבית הספר בעידן הפוסט מודרני, וכן היבטים של אבחון וייעוץ לבית הספר כמערכת באמצעות תהליכי הערכה.
ייעוץ למשפחה
אחת מהאוכלוסיות העיקריות עמם היועץ עובד הם ההורים.
הקורס מציג ומקנה לסטודנטים ידע בסיסי בהבנת תהליכים משפחתיים על פי הגישה המערכתית-מבנית, תוך התייחסות למשפחה כמערכת המורכבת מתת-קבוצות.
רכישת ידע מקצועי בנושא, תאפשר ליועץ להדריך את ההורים ולשוחח איתם בצורה מתאימה מתוך הבנת תהליכים מנקודת הראות של ההורים והילד כאחד.
כישורי המאה ה -21 וניהול
העידן הפוסטמודרני, בפתח המאה העשרים ואחת, הנו תקופה ייחודית בתולדות האנושות והמהפכות המתרחשות בתקופה זו משפיעות, לטוב ולרע, על כל תחומי החיים. מהם הכישורים הנדרשים מאנשים בוגרים ומאנשים צעירים בתקופה זו היא שאלה שהתשובות עליה חשובות גם בתכנון וביצוע תהליכי ההכשרה של אנשים צעירים, כלומר במערכת החינוך, וגם בתחום הניהול בחינוך והניהול בכלל.
במהלך הקורס הסטודנטים יכיר את מאפייני העידן הפוסטמודרני וחלק מהמיומנויות הנדרשות לתפקוד וניהול במאה העשרים ואחת.
למידה וקשיי למידה
הקורס מגדיר תחילה את ההבדל בין מתקשי למידה ולקויי למידה. קשיילמידה הם קשיים, שמקורם הוא בעיקר סביבתי. ליקויילמידה הם קשיים בעיבוד קוגניטיבי, שהם בד”כ מולדים, ושמקורם בשיבושים בתפקוד מערכת העצבים. שהם לא בהכרח מעיבים על היכולת הקוגניטיבית בתחומים אחרים או על האינטליגנציה בכללה. הקורס מקנה ידע בסיסי בנושאים הקשורים לליקויי למידה. חלקו הראשון מוקדש לבירור נושאים הקשורים לתהליך הלמידה. חלקו השני דן בתהליכי למידה, בהגדרות לקויי למידה ומתקשי למידה, בסוגים שונים של לקויות למידה ובקשר שבין לקות ליכולת הלמידה ולמיומנויות אקדמיות.
מבוא לחשיבה כמותית
יכולתם של ילדים צעירים להבין כמויות היא ספונטנית ומתקיימת לפני הלמידה הפורמלית של מושגים מתמטיים. קורס זה יעסוק בחשיבה הכמותית כבסיס ללימוד חשבון בבית הספר היסודי.  במהלך הקורס הסטודנט ייחשף להיבטים של התובנה הכמותית בפתרון בעיות מחיי היום יום, בעיות מידול וחקר נתונים. באמצעות רצף של בעיות מתוכננות הסטודנט ילמד כיצד לעודד את הילדים להתנסות בעצמים מוחשיים, לייצג כמויות ולהשתמש בשפה ומושגים מתמטיים בסיסיים. לצד בעיות אלו הסטודנט יזהה הזדמנויות לפיתוח שיח מתמטי והרחבה של החשיבה הכמותית, תוך התנסויות חווייתיות במשחקים וסיפורי ילדים.
מבוא לייעוץ חינוכי
השיעור מקנה מושגים תיאורטיים בסיסיים על הייעוץ החינוכי, ובמיוחד, על תחומי עבודתו של היועץ, עבודת הפסיכולוג, עבודה מערכתית, עבודה פרטנית, קשרים עם גורמים בקהילה, תכונות ומניעי היועץ החינוכי. הוא עוסק בדילמות הקשורות לעבודת היועץ החינוכי על פי הספרות המקצועית ומתוך ניתוח סיטואציות ייעוציות.
מבוא לכלכלת החינוך
הקורס יציג בפני הסטודנטים את הקשרים ההדדיים בין חינוך וכלכלה, ברמת המיקרו וברמת המאקרו. ברמת המאקרו נציג את המאפיינים של החינוך כמוצר בו מתקיימים כשלי שוק המחייבים את התערבות המדינה, את השפעתה של מערכת החינוך על צמיחה כלכלית והשתלבות במערכת הגלובלית ואת המאפיינים של ישראל בהקשרים אלו. ברמת המיקרו, נבחן את התקציב הבית ספרי ואת ניהולו הכספי של בית הספר בניהול עצמי.
מבוא ללקויות למידה
למידה היא פעולה המאפשרת לכל יצור חי ללמוד מיומנויות הישרדות. הקורס מסונף לענף הפסיכולוגיה הקוגניטיבית והינו בגדר מבוא ללקויות למידה. הקורס עוסק בתהליכי למידה פורמליים, בפרט של מיומנויות אקדמיות – קשב, קריאה כתיבה וחשבון. משתתפי הקורס יכירו את תהליכי הלמידה הנורמטיביים, ויוכלו לקבל כלים לבצע ניתור ראשוני של קשיי למידה ולקויות למידה.
מבוא למנהל חינוכי
השיעור מקנה ידע, הבנה ויכולת ניתוח של נושאים במנהל החינוך.
מבוא לנוירופסיכולוגיה
מטרת הקורס הינה הבנת הקשרים שבין המוח וההתנהגות במצב תקין ולאחר פגיעות מוחיות שונות. הקורס יקנה הבנה בעקרונות הארגון של המוח, פלסטיות והבדלים אינדיווידואליים של המוח הבריא ויתאר פגיעות מוחיות שונות המביאות לפגיעה בתפקוד קוגניטיבי בתחום התפיסה, הקשב והמודעות, הזיכרון והשפה. הדגש יושם על התרומה של תיאוריות קוגניטיביות להבנת פגיעות מוחיות ועל התרומה של הבנת פגיעות מוחיות לתיקוף תיאוריות קוגניטיביות. ההוראה בקורס תלווה במצגות, בסרטונים רלוונטיים על מבנה המוח ועל תפקוד אנשים עם פגיעות מוחיות שונות. בנוסף, הסטודנטים יידרשו לקרוא וללמוד בלמידה שיתופית על פגיעה מוחית בצוותי למידה ולהציג בכיתה את פרטי המקרה בפורום כיתתי.
פיתוח יכולת קשב Mindfulness
תחזיות מעידות שבעוד כעשרים שנה העולם ושוק העבודה יהיו שונים מאוד מאלו שאנו מכירים היום.לכן אנחנו לא יודעים מה יהיה הידע הנחוץ ביותר בעתיד לתלמידי בית הספר. יחד עם זאת, ברורשתלמידים צריכים לדעת איך לשים לב לפרטים, להתמקד ולהתרכז וכיצד לקיים מערכת יחסים נבונה עם עצמם ועם אחרים. כישורים אלה הם לב ליבו של תרגול מודעות קשובה (מיינדפולנס). בקורס נבחן כיצד ניתן לטפח מיומנות חיים חשובה זו אצל אנשי חינוך ותלמידים, נסיק כיצד ניתן לשלב פרקטיקות של מודעות קשובה בתהליכי ההוראה, ולהשפיע בדרך זו על נוכחות המורה בכיתה, על התכנים ועל דרכי הלמידה.
מנהיגות חינוכית, יזמות והובלת שינוי בבתי הספר
השיעור עוסק במנהיגות במערכת החינוך והובלת צוות הניהול הבית ספרי לנקיטת יוזמות פרואקטיביות, להתוויית השינויים בתוך בית הספר בממדים הניהוליים-פדגוגיים. כן עוסק השיעור בביסוסם של שינויים המחזקים את בית הספר כך שיתאים לשינויים בסביבה בה הוא פועל.
מניעת אלימות
מטרת הקורס להעמיק את הידע ואת ההבנה בנושא אלימות, כפי שהיא מתבטאת בתחומים שונים בחברה.
לדון לעומק בהסברים הפסיכולוגיים של התופעה מתוך התייחסות לכעס כמקדים אלימות.
לדון בתופעה גם  מהיבט כללי של תהליכים חברתיים כפי שהוא בא לידי ביטוי בתוך בתי ספר בין ילדים ומורים.
במשפחה: בין הורים וילדים, בין גברים ונשים וכדומה.
לדון ולהציע דרכים להתמודדות עם התופעה למען צמצום שכיחותה.
מערכת החינוך בגיל הרך
מערכת החינוך בארץ היא בעלת מבנה ייחודי וצרכים ייחודיים, והיא משקפת את מדיניותה של המדינה לאורך השנים. בתוך כך מערכת זו נדרשת לתת מענה לאוכלוסיות שונות בעלות רקעים שונים, תפיסות שונות וצרכים שונים. בנוסף לכך, המאפיינים והצרכים של ילדים בגיל הרך הם ייחודיים ושונים מצרכיהם של ילדים בגילאים בוגרים יותר. הבנת מערכת החינוך בגיל הרך חשובה לכל העוסקים בחינוך מפני שזהו הבסיס להתפתחותם של ילדים. זאת בכדי להבין כיצד מאופיין החינוך לגיל הרך בארץ, מה דורשת העבודה מהעוסקים בחינוך בגיל הרך ומה עלינו לעשות כדי לתת חינוך איכותי, מותאם ובטוח לילדים בגיל הרך. כל זאת מתוך תפיסה כי למערכת החינוך תפקיד מרכזי בעיצוב החברה, ובתוך כך, גם למערכת החינוך בגיל הרך.
משחקי תנועה לגיל הרך
בתרבות המערבית אנחנו עדים לתופעה של צמצום והמעטת פעילות תנועה כמו משחקי רחוב ומשחק חופשי. צמצום זה משפיע לרעה על מצבם הגופני ואיכות חייהם של ילדים וגורם לבעיות כמו השמנה ודימוי עצמי נמוך. אחת הדרכים להתמודד עם תופעה זו היא לבחון מחדש את התנועה כחלק בלתי נפרד מחיי היומיום של ילדים, תנועה שמתרחשת בכל זמן ובכל מקום. לתנועה יש קשר לגיבוש של דימוי גוף תקין, לחוויה של הצלחה ושליטה, להבנת רגשות, ולתחושת רווחה. בקורס נבחן את ההתפתחות המוטורית והרגשית-חברתית של ילדים מגיל לידה ועד גילאי בית הספר היסודי ונסיק אלו משחקי תנועה מותאמים להתפתחות על צירים אלו.
מתודיקה להוראת המתמטיקה
השיעור עוסק באפיון הלקויות בהבנת מתמטיקה בקרב תלמידים בעלי סגנונות למידה שונים.  הוא מתמקד באפיון הקשיים, השגיאות והתפיסות המוטעות במתמטיקה בקרב אוכלוסיות מיוחדות. כן נידונות גישות בהוראת המתמטיקה בחינוך המיוחד, הקשרים בין הגישות לדרכי ההוראה, במטרה להביא לגמישות בתכניות התערבות והוראה. ניתוח תצפיות וראיונות עם לומדים מתקשים. הבנת תהליכי רכישת ידע בקרב המתקשים בלימוד המתמטיקה.
נוער בסיכון
בשיעור מוגדרים ממדי התופעה של נוער הנמצא בסיכון, במטרה להבין את קשיי ההסתגלות של בני נוער. לדון בדרכי מניעה של ניתוק, התערבות, וטיפול מהיבט פרטני וחברתי.
נוער וצעירים בחברה המודרנית
השיעור מציג את ייחודו של גיל ההתבגרות בתחום הפיזיולוגי הרגשי, הקוגניטיבי, המשפחתי, החברתי והמקצועי, ודן במורכבות התהליכים שמתבגרים עוברים בפרק זמן קצר יחסית, ובסוגיות ייחודיות הקשורות לגילם, לרבות התייחסות לשלב היציאה של מתבגרים מהבית – שלב ה”שיגור”.
ניהול והדרכת עובדים
מטרות השיעור להציג תיאוריות ויישומים בסיסיים של ניהול משאבי אנוש, הכרת זיקתו של ניהול משאבי אנוש לניהול בכלל, ולמנהל הציבורי בפרט. במהלך השיעור ירכשו הסטודנטים ידע וכלים לניתוח ניהול משאבי אנוש, תוך התמקדות בהיבט היישומי כפי שהוא בא לידי ביטוי במגזר הציבורי.
עולמו של הילד בראי מודע הקשר
תופעות חברתיות הן תופעות מורכבות ומשתנות בהתאם להקשר בו הן מתרחשות, כך גם צריך להתייחס להתפתחותם של הילדים. בדרך כלל, תאוריות העוסקות בהתפתחות דנות בהקשר אחד המבודד מההקשרים האחרים. גישה מודעת להקשר יוצאת מנקודת הנחה כי כל פרט מתפתח באופן שונה וייחודי וכי התפתחותו מושפעת מההקשרים המהווים את מרחב החיים שלו. הקשרים אלו נוכחים בו-זמנית או משפיעים בתקופות זמן מסוימות: ההקשר האישי, החברתי, המשפחתי, התרבותי, הדתי, האתני, הכלכלי, הגאוגרפי, הפוליטי ועוד. קורס זה יציג את יחסי הגומלין בין הפרט להקשרים השונים בחייו ואת הזיקה שלהם להתפתחותו. נקודת המוצא היא הפרט עצמו, התנהגותו, יחסו לסביבה, תחומי העניין שלו, סגנון הלמידה.
פיתוח ניצני אוריינות  באמצעות משחק
ידע עשיר על השפה הכתובה קיים אצל ילדים כבר בגיל צעיר, והוא מנבא את הישגיהם האוריינים העתידיים בבית הספר. ידע זה קשור לסביבה שבה הילד גדל ומתפתח ולאירועים האורייניים שהוא חשוף אליהם ושותף בהם. בקורס ידונו דרכים אפשריות ופעילויות מגוונות לטיפוח והעשרת יכולות של ניצני אוריינות במסגרות החיים השונות של הילד. בנוסף, יתנסו הסטודנטים בניתוח, הכנה ויישום של משחקים מסוגים שונים לקידום ניצני אוריינות בגישה אקולוגית.
פסיכולוגיה התפתחותית של הגיל הרך
בשיעור מוצגת הפסיכולוגיה ההתפתחותית ושיטות המחקר, וההתפתחות הפיזית, הרגשית, הקוגניטיבית, הלשונית, החברתית והמוסרית של ילדים בתקופת הילדות. כן נידון המחקר העכשווי, שאלות עקרוניות במחקר ותיאוריות ההתפתחות המרכזיות. הקורס מתחיל בסקירה על תקופת הינקות ואחר כך מתמקד בגיל הרך וגיל הגן וסוקר בקצרה גם את מאפייני ההתפתחות בתחילת בית הספר היסודי.
פסיכולוגיה חיובית
הפסיכולוגיה החיובית היא זרם המתפתח בשנים האחרונות ותופס מקום חשוב במחקר ובחשיבה הפסיכולוגית. הפסיכולוגיה החיובית מציעה פרספקטיבה שונה על דרך הראיה של המחקר הפסיכולוגי. דרך ראיה זו היא בעלת השלכות לתחומים רבים. אחד התחומים שחיבור בינם לבין הפסיכולוגיה החיובית הוא מהבולטים בשנים האחרונות הוא תחום החינוך. בקורס יכירו הסטודנטים מושגי יסוד וירכשו הבנה של תיאוריות ומחקר בתחום הפסיכולוגיה החיובית. הקורס הינו קורס בעל דגש יישומי ולכן בכל נושא יכירו הסטודנטים את ההשלכות של חומר הלימוד לעולם החינוכי.
פעילויות פנאי של ילדים בגיל הרך בהקשר חברתי תרבותי
פעילויות פנאי אצל ילדים מייצגות את כל הפעילויות בהן מעורב הילד בשנותיו הראשונות מחוץ למסגרת הגן והמעון. היות שכך, ניתן להתייחס אליהן כסביבת התפתחות נוספת המתבצעת בהשגחה ומעורבות של מבוגרים שאינם אנשי חינוך. בקורס נבדוק כיצד ניתן לאפיין את פעילויות הפנאי של הילדים בעידן הנוכחי תוך התייחסות להקשר חברתי, משפחתי ותרבותי.
קשב וזיכרון בתהליכי קריאה וכתיבה
בסמסטר א הקורס יעסוק בקשב על היבטיו השונים, בקשר שבין תהליכי קשב לתהליכי קריאה
וכתיבה, בתפקיד שממלא הקשב והזיכרון לטווח הקצר ביצירת חסמים ומגבלות בתהליך
הקריאה, כמו גם בקשיי קריאה והבנת הנקרא הנובעים מהסחת קשב. בסמסטר ב הקורס יעסוק
בקשר שבין קשב לזיכרון, בתפקיד הזיכרון (על סוגיו השונים), בתהליך הקריאה ובהבנת הנקרא
מנקודת ראות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. יידון הקשר בין הבנת הנקרא לאופן שבו מאוחסן
המידע הסמנטי והלקסיקלי בזיכרון לטווח הארוך ובאסטרטגיות לשימור מידע.
קשיי קשב וניתוח התנהגות
הקורס מיועד למורים, גננות, ואנשי חינוך בעוסקים בבניית תכניות התערבות. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים לבניית תכניות התנהגות ליחיד או לקבוצה, וכלים לביצוע הערכה של יעילותה. שתי גישות יוצגו לסטודנטים: האחת, ניתוח התנהגות יישומי (ABA) והשנייה, ניתוח בגישה הקוגניטיבית-התנהגותית.
רגישות גבוהה מאוד: היבטים חינוכיים, משפחתיים וחברתיים
הקורס יעסוק בתיאוריית המזג (טמפרמנט) בכלל, ובפרט במזג של “רגישות גבוהה מאוד”. יילמדו ההשלכות האישיות והחברתיות של הטמפרמנט, והדרכים להתמודד עם תלמידים בעלי טמפרמנט של רגישות גבוהה מאוד כאנשי חינוך.
רכישת קריאה בהנאה – חידושים ומשחקים
רכישת הקריאה אינה מתחילה עם הכניסה של ילד לבית הספר, אלא שנים קודם לכן. הקורס יעסוק בגורמים המשפיעים על רכישת הקריאה טרם ההוראה הפורמלית ובמהלך כיתה א’, ויתייחס לשיטות שונות להקניית הקריאה ולהבדלים ביניהן. בנוסף, ידונו בקורס דרכים אפשריות לטיפוח היכולות העומדות בבסיס רכישת הקריאה, והסטודנטים יתנסו בניתוח, הכנה ויישום של משחקים ופעילויות המתאימים למטרות אלה.
שילוב והכלה בגיל הרך
קורס זה יעסוק בשילוב והכלה של ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך לגיל הרך ההפרעות והקשיים ההתפתחותיים השונים מתאפיינים בקשת נרחבת של סימפטומים פיזיים, התנהגותיים ורגשיים וחשובים להתייחסות בכל מסגרת קבוצתית בגיל הרך. צוותים חינוכיים פוגשים ילדים אלה ומשפחותיהם  באופן שכיח ונדרשים להתאים את המסגרת, התכנים ודרכי העבודה לעיכובים התפתחותיים, בעיות שונות, ולצרכיהם המיוחדים. יוצגו קבוצות הקשיים המרכזיות של ילדים אלו והביטויים של קשיים אלו בתוך מסגרת הגן. הקורס יעמיק את תובנות הסטודנטים על החשיבות של בנית קשר חיובי בין המחנך לילד עם הפרעות נבחרות בגישות המרכזיות לעבודה יודגש ושילוב של ילדים אלו במסגרות חינוך-טיפול בגיל הרך. הסטודנטים יחשפו למידע תאורטי-מחקרי מבוסס ועדכני ולכלי הערכה שונים המשמשים את המעורבים במסגרות החינוך לגיל הרך.
תיאוריות באישיות ומשמעותם בחינוך
השיעור עוסק בקשר בין תיאוריות אישיות לבין יעדים חינוכיים. נידונות תרומות של תיאורטיקנים
מרכזיים ומודגש הבסיס הערכי של כל אחת מהתיאוריות וההשלכות שלה על המעשה החינוכי.
תיאטרון ככלי סיוע ללקויי למידה

הקורס יציע מסגרת תיאורטית ומעשית לרכישת כלים תיאטרוניים ללומדים עם לקויות למידה. במהלך הקורס יוצגו עקרונות מעולם הדרמה והתאטרון, שיבקשו לשלב במעשה ההוראה מצבי ידיעה חווייתיים וקוגניטיביים. רכישת מיומנויות של משחק, ניתוח קונפליקט דרמטי, גילום דמות ועוד, יסיעו בפיתוח דרכי למידה ‘עוקפות’, שמשתפות את התלמיד בתהליך יצירת הידע. הקורס ישלב לימוד עיוני, התנסות מעשית, תרגול ורפלקציה.