קורס שימור אתרי מורשת

 • רקע:

  לימודי תעודה הכוללים לימודים עיוניים וסיורים מקצועיים בתחומי השימור. הקורס דן בהיבטים אדריכליים, הנדסיים, תיירותיים חברתיים וכלכליים של השימור.

  קהל היעד:

  תכנית הלימודים מיועדת למתעניינים בשימור המורשת ולקהל הרחב.

  בין הנושאים הנלמדים:

  • עקרונות ויעדים של השימור.
  • אתרי מורשת בישראל.
  • סוגיות בתכנון השימור.
  • בעיות הנדסיות בשימור: הסיבות להרס מבנים ושיטות טיפול; שיקום המבנה טכנולוגיות וחומרים.
  • הקניית ידע יישומי בשימור בדגש על התיירות והכלכלה: חקר שוק, תכנון, הקמה, ושיווק.
  • אדריכלות ארץ ישראל: השפעות, סגנונות ושימור מבנים.
  • תכנון ושימור במרחב העירוני: שיקום מרכזים היסטוריים בערים.
  • שימור במרחב הכפרי: מושבות, מושבים, קיבוצים.
  • שימור גרעיני יישובים היסטוריים ומבנים במגזר הערבי.
  • חסמים מפני שימור.
  • סיורים מקצועיים באתרי שימור ומורשת בצפון ובמרכז הארץ.

  תעודה:

  בוגרי הקורס יקבלו תעודה “נאמני שימור אתרי מורשת”
  בוגרי הקורס יקבלו סיכת “נאמן/ת שימור” מהמועצה לשימור אתרים.

  *כפוף לשינויים בהתאם לשיקולי היחידה ללימודי חוץ, המכללה האקדמית גליל מערבי.

יצירת קשר עם היחידה ללימודי חוץ