נהלי מרכז האבחון

מרכז האבחון, סיוע ותמיכה לסטודנטים לקויי למידה באקדמית גליל מערבי מהווה חלק משירותי הדיקנט ומטרתו לתמוך ולסייע  לסטודנטים לקויי למידה

פנייה למרכז אבחון

סטודנט הפונה למרכז האבחון יקבל מהרכזת האדמינסטרטיבית וממאבחנת ויועצת לקויי למידה פרטים כלליים על תהליך האבחון. במידה והפונה ייגש לאבחון הוא יתבקש למלא שאלון אישי, להגיש מסמכים רלוונטיים (כגון: תעודות בית-ספר, דוחות אבחון קודמים וכד’) ולשלם מקדמה.

תשלום

ההרשמה לאבחון מותנית בהסדר תשלום עלות האבחון (תשלום מקדמה והיתרה). במקרה של ביטול או דחייה ללא התראה מוקדמת (של לפחות 24 שעות ממועד האבחון שנקבע) דמי ההרשמה (בסך 80 ₪ עבור אבחון מת”ל.
במקרה של דחית האבחון מראש ובהתראה לעיל, לא יגבו דמי ההרשמה חדשים והסכום ששולם יישאר תקף  להרשמה החדשה שתקבע.
יתרת התשלום תשולם לאחר שיימצא מומלץ לאבחון.

בדיקת ההתאמה לאבחון

עם קבלת השאלון האישי והמסמכים הנלווים ולאחר קיום שיחת אינטק עם הפונה על-ידי המאבחן/ת, נבדקת מידת ההתאמה לביצוע האבחון. במידה וקיים יסוד סביר כי קשייו של הפונה אינם נובעים מלקות למידה, הפונה יופנה לגורם מקצועי מתאים להמשך הבירור.

העברת מטלות האבחון

כלי האבחון מועברים על-ידי מאבחן/ת דידקטי/ת מומחה/ית במפגש אחד או שניים (בהתאם לצורך ולסוג האבחון). האבחון במרכז מתבצע באמצעות כלים מקצועיים תקפים ומהימנים עם נורמות ארציות.
האבחון נערך בשפת האם של הפונה.

הפקת דוח האבחון

בתום המפגש המאבחן/ת מקדד את נתוניו של הפונה במבחנים השונים, בודק/ת את מידת ההלימה בין הקשיים עליהם דיווח הפונה לבין תוצאות האבחון וכותב חוות דעת המתייחסת לשאלת קיומה של לקות למידה או של חשד לקיומה של הפרעת קשב וריכוז. בהתאם לחוות הדעת של המאבחן/ת תינתן אבחנה והמלצות למתן התאמות בבחינות ולסיוע בלימודים.
במידה שהתמונה שתתקבל ממכלול הנתונים תהיה בלתי סבירה, לא שלמה או מעורפלת, ייתכן שהמאבחן/ת לא יוכל/תוכל לגבש אבחנה חד-משמעית והמלצות להתאמות ולסיוע. במקרה כזה יומלץ לפונה לעשות בירור נוסף, נפרד מהאבחון .

מפגש עם הפונה

בתום כתיבת דוח האבחון הסופי על-ידי המאבחן/ת יתקיים מפגש עם הפונה למען מתן משוב לפונה על תוצאות האבחון ועל משמעותן.

חיסיון דוח האבחון

מרכז האבחון אינו מעביר עותק מדוח האבחון לאף גורם מלבד הפונה עצמו, אלא אם כן חתם הפונה על טופס ויתור סודיות או ביקש זאת מפורשות.

קבילות האבחון

המוסדות להשכלה גבוהה אינם מחויבים לאמץ את חוות הדעת של המאבחן/ת ואת המלצותיו בגין מתן התאמות. ההחלטה הסופית בדבר מתן התאמות שמורה לוועדה המקצועית הפועלת בכל מוסד.

אישור התאמות בדרכי היבחנות לאבחונים שבוצעו במרכז האבחון ומחוצה לו

סטודנט שאובחן במרכז האבחון של המכללה האקדמית גליל מערבי (באמצעות אבחון מת”ל או אבחון דידקטי אחר)

המאבחנת תוציא אשור התאמות עפ’י הנהלים המוסכמים למתן התאמות בהתאם למדיניות המוסד, ותעבירו לסטודנט ומדור בחינות.
– סטודנט בעל אבחון קודם שאינו אבחון מת”ל- הסטודנט ייגש לבצע אבחון חדש באחד ממרכזי מת”ל המורשים.

  הפרעות קשב וריכוז:

סטודנט שיש לו הפרעת קשב וריכוז יוכל להציג אישור של רופא נוירולוג/פסיכיאטר לצורך קבלת התאמות של תוספת זמן ו/או היבחנות בחדר נפרד (בלבד).

סטודנט שאינו לומד במכללה האקדמית גליל מערבי:

 • אישור התאמות שניתנו לסטודנט אשר נערך לו אבחון במרכז האבחון באקדמית גליל מערבי ושאינו לומד בה, ייעשה על-ידי הגורם המקצועי המיועד לכך במוסד בו הסטודנט לומד/ילמד.
 • תלמיד במכינות קדם אקדמיות: אישור ההתאמות יונפק ע”י צוות היועצים במכינות.
 • תלמיד בבית ספר – אישור ההתאמות נעשה על-ידי המועצה הפדגוגית ו/או ועדת ההתאמות המחוזית בהתאם לדרישות של משרד החינוך.

דרכי טיפול בלקויות למידה

כל סטודנט הלומד באקדמית גליל מערבי ואשר אובחן בהווה או בעבר כלקוי למידה רשאי לפנות לקבלת תמיכה וסיוע במרכז האבחון , סיוע ותמיכה ללקויי למידה במכללה.

הטיפול הניתן במרכז הנו ללא תשלום או בתשלום סמלי וכולל:

 • הדרכות אישיות עם מומחית ללקויי למידה בנושאים כגון אוריינות אקדמית, בניית מערכת לימודים, שימוש בטכנולוגיה, סנגור עצמי, כתיבת עבודות וכד’.
 • חונך אישי/פרטני מטעם היחידה לקידום הסטודנט: חונכות צמודה לאורך שנת הלימודים בכפוף לתקנון סיוע לימודי.
  הזכאות לחונכות מתבססת על טיב וחומרת הלקות ועל קדימות בהגשת הבקשה (שכן מספר החונכים מוגבל).
 • השתתפות בסדנאות בנושאים מגוונים כגון: אסטרטגיות ומיומנויות למידה, הכנה למבחנים, התמודדות עם חרדת בחינות וכד’.

פירוט אמצעי התמיכה המיועדים לסטודנטים אשר אובחנו כלקויי למידה והלומדים במכללה:

סיוע לימודי

 • המרכז לאנגלית – שיעורי תגבור באנגלית-  הסטודנט זכאי להשתתף בשיעורי תגבור באנגלית המתקיימים בכל הרמות. השתתפות בשיעורים אלה אינה כרוכה בתשלום. הצטרפות למרכז נעשית בתיאום עם המרצה ורכזת החוג..
 • הדרכות אישיות- הדרכות הנערכות במרכז האבחון באופן פרטני בנושאים הנבחרים על-ידי הסטודנט (בתאום מראש).
 • סדנאות – סדנאות למידה בנושאים שונים (כגון: חרדת בחינות, מיומנויות למידה, הכנה למבחנים). מועדי הסדנאות מפורסמים באתר המכללה, במידע האישי, בהודעת ס.מ.ס ובמייל.
 • קבוצות תגבור בנושאים/קורסים שונים על פי צורך- התגבור ניתן באחריות היחידה לקידום הסטודנטים; ההרשמה לתגבורים אצל רכזות הסיוע הלימודי.

שרותי תלמיד:

 • צילומים- כל סטודנט לקוי למידה אשר חבר באגודת הסטודנטים, זכאי לקבל שרותי צילום מסובסדים. לצורך קבלת הסבסוד על הסטודנט לפנות לאגודת הסטודנטים בראשית כל סמסטר.
 • השאלת ציוד לימודי- ניתן להשאיל מהספריה מילונית אלקטרונית.
 • שרותי דיקנט -במשרדי הדיקנט נמצאים לרשות הסטודנט מאבחנת ויועצת לקויות למידה אליה ניתן לפנות במקרים של מצוקה לימודית, רגשית, כלכלית או אחרת,  והיא תפנה לגורם המטפל הרלוונטי.

שונות

 • את אישור ההתאמות לבחינות על הסטודנט להביא איתו לכל מבחן. מומלץ להצמידו לתעודת הזהות.
 • במכללה נהוגים קורסי חובה אשר לא ניתן לקבל פטור לגביהם: SPSS, שיטות מחקר, סטטיסטיקה ואנגלית. מומלץ לסטודנט לא לדחות את ההשתתפות בהם שכן יש לסיימם עד לתום השנה השנייה ללימודים.
 • הודעות שוטפות ועדכונים יישלחו לכתובת המייל בלבד, לכן על הסטודנט לוודא כי כתובת המייל הרשומה במזכירות מרכז האבחון עדכנית.
 • לקבלת מידע נוסף על הסטודנט לפנות לרכזת האדמינסטרטיבית ו/או למאבחנת ויועצת לקויות למידה, בטל.04-9015149   [email protected].

פירוט ההתאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים לקויי למידה

הארכת זמן

סטודנטהמקבלמהמכללה אישורלהארכתזמןיציג בפניהמשגיח/הבתחילתהבחינהאתהאישורשניתןלולהארכתזמן.
תוספת הזמן הניתנת תהיה אחידה וקבועה לכל בעלי האישורים והיא תהווה תוספת של 25% מזמן הבחינה.

שימוש בדף נוסחאות אישי

התאמה של דף נוסחאות אישי מאושרת למקצועות כמותיים וחישוביים בלבד.
התכנים הנוספים המופיעים בדף יאושרו כל עוד אינם פוגעים במהות הבחינה (התנגדות המרצה לתוכן מסוים שבדף לא תאפשר את הכנסת הדף למבחן) ולכן, על המרצה לעיין, לאשר ולחתום על התוספת בטרם המבחן.
במידה והמרצה לא אישר שימוש בדף נוסחאות לכלל הסטודנטים הלומדים בקורס, סטודנט עם לקויי למידה בעל אישור לשימוש בדף נוסחאות אישי יהיה רשאי להכניס למבחן דף בהיקף שלא יעלה על שני עמודים (דף אחד).
במידה והמרצה אישר לכלל הסטודנטים הלומדים בקורס שימוש בדף נוסחאות יוכל הסטודנט הלקוי למידה להוסיף דף נוסף למבחן. בסיום הבחינה יש לצרף את דף הנוסחאות למחברת הבחינה ולהגיש למשגיח/ה. במועדים ובהם המרצה אינו נוכח בבחינה יש להחתימו מבעוד מועד ולא ביום הבחינה או להחתים את ראש החוג.
לידיעת הסטודנט – דף הנוסחאותי צורף למחברת הבחינה ולא יוחזר בסופה, על כן על הסטודנט לדאוג לגיבוי.
* דף נוסחאות אישי = דף נוסחאות מורחב

שעתוק מבחן

ההתאמה ניתנת על רקע כתב יד קשה לקריאה. מהות ההתאמה: הסטודנט כותב בעצמו את תשובותיו ובסיום המבחן מקריא לבוחן את תשובותיו. מחברת המבחן תכלול הן את תשובותיו המקוריות והן את אשר כתב הבוחן. לא ניתן להוסיף או לשנות את הכתוב בבחינה באופן כלשהו אלא להעתיק את הבחינה כמו שהיא – על ידי המשכתב.

הערה – סטודנט המקבל שעתוק יקבל הארכת זמן כמקובל.
שכתוב מבחן/הכתבת המבחן
ההתאמה ניתנת על רקע כתב יד קשה לקריאה (אף עבור הסטודנט הכותב). מהות ההתאמה: הסטודנט מכתיב לבוחן את תשובותיו. בטרם עושה זאת רשאי הסטודנט לכתוב לעצמו ראשי פרקים.
הערה: סטודנט המקבל שכתוב יקבל הארכת זמן כמקובל.
הקלדת תשובות על גבי מחשב
ההתאמה ניתנת על רקע כתב יד קשה לקריאה. מהות ההתאמה: הסטודנט כותב את תשובותיו ישירות על גבי מחשב שסופק על ידי מדור בחינות. בתום המבחן הבוחן מעביר את המחשב למרכז המחשבים בו מדפיסים את תוכן התשובות; לאחר מכן נמחק קובץ התשובות של הסטודנט.
הערה: סטודנט המקבל שכתוב יקבל הארכת זמן כמקובל.
הקראת/השמעת שאלון הבחינה(בעברית)
השמעת שאלון הבחינה מתבצעת באמצעות טכנולוגיה מסייעת או הקראתו כלשונו ע”י בוחן ניטרלי.
הארכת זמן ניתנת בהתאם למקובל (ללא תוספת זמן מיוחדת לצורך ההקראה).
ההתאמה ניתנת על רקע קושי בפענוח ובהבנת הנקרא.
השמעת שאלון הבחינה(באנגלית)
ההתאמה ניתנת על רקע קושי משמעותי בפענוח ובהבנת הנקרא לצד הבנה טובה יותר של הנשמע.
הסטודנט ייבחן בכיתה ממוחשבת; ההשמעה תתבצע על ידי תוכנת הקראה (על הסטודנט להביא לבחינה אוזניות אישיות). הארכת זמן ניתנת בהתאם למקובל.
היבחנות בחדר בחינה עם מיעוט נבחנים או בחדר בחינה נפרד.
ההתאמה ניתנת על רקע מוסחות גבוהה או עבודה קולית על רקע קושי להתרכז, לפצל קשב ו/או להפעיל זיכרון עבודה ובאישור והמלצת נוירולוג בלבד. הסטודנט לא נבחן בכיתת האם אלא בכיתה נפרדת. הארכת זמן ניתנת כמקובל.
 • שימוש במחשבון פשוט
 • התעלמות משגיאות כתיב
 • הגדלה של שאלון הבחינה
 • שימוש במילון אנגלי-עברי או במילון אלקטרוני
 • זמינות מרצה או מתרגל לשם הבהרת שאלות הבחינה. ההתאמה ניתנת על רקע קושי שפתי משמעותי.
 • התאמות נוספות- פנימיות יינתנו ע”י הדיקנט על סמך דוח האבחון והחלטת הוועדה

מבחן מותאם בסטטיסטיקה

מבחן מותאם בסטטיסטיקה מיועד לסטודנטים הסובלים מלקות קשה בתחום הכמותי.
מהותו של מבחן מותאם בסטטיסטיקה היא הורדת שאלות הדורשות חישובים מורכבים או חשיבה/הבנה מתמטית ושימת דגש על הבנה תיאורטית של המושגים ומבחני הבדיקה הסטטיסטיים השונים. מרצה הקורס יכין ויחליט על תוכן המבחן המותאם

מבחן מותאם באנגלית

מבחן מותאם באנגלית ניתן לסטודנטים אשר מתקשים משמעותית לקרוא באנגלית ו/או להבין את אשר קוראים

תהליך אישור התאמות בדרכי ההיבחנות לסטודנטים הלומדים במכללה

התאמות רגילות (תוספת זמן, התעלמות משגיאות כתיב, מילונית, דף נוסחאות אישי, השמעה שאלון הבחינה) תאושרנה על ידי מרכז האבחון. אישור ההתאמות יישלח למדור בחינות ולסטודנט (חתום על ידי מרכז האבחון).
התאמות חריגות הקראה בעברית ע”י בוחן ניטרלי.
הכתבת תשובות ע”י בוחן  ניטרלי או על גבי מחשב.
התאמה של היבחנות בחדר נפרד על רקע קשיים בקשב ובריכוז  מחייבת אבחנה מבדלת של רופא נוירולוג/פסיכיאטר ועפ’י החלטת הוועדה.
התאמה של בחינה מותאמת בסטטיסטיקה תאושר לאחר היוועצות עם ראש החוג/מרצה לסטטיסטיקה. ההחלטה תתקבל עפ’י החלטת הוועדה.
דוחות אבחון חיצוניים (עבור סטודנטים שלא אובחנו במרכז האבחון של המכללה) יעברו תיקוף במרכז האבחון. הבדיקה כרוכה בתשלום  של 140 שקלים.
מרכז אבחון- הורדת טפסים–  אני אשלח לך טפסים חדשים שיש לצרף.

 

מרכז אבחון- הורדת טפסים

יצירת קשר עם מרכז האבחון

דוא”ל טלפון
[email protected] 04-9015149
[email protected] 04-9015149