מדור שכר לימוד- שאלות נפוצות

 1. מהו תעריף שכר הלימוד?

  תעריף שכ”ל מופחת לשנת תשפ”ד לתואר ראשון : 11,965 ₪

  תעריף שכ”ל לשנת תשפ”ד לתואר שני : 15,265 ש”ח

 2.  מהם תשלומים נלווים?

  אגודת סטודנטים 160 ₪, ארגון הסטודנטים הארצי 10 ₪, דמי רווחה (תשלום רשות) 350 ₪, דמי שמירה (תשלום חובה) 500 ₪

 3.  כיצד נקבע גובה שכר לימוד?

  המכללה האקדמית גליל מערבי הנה מלכ”ר ופועלת כגוף ציבורי מתוקצב, שכר הלימוד לתואר ראשון זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות ונקבע על ידי המל”ג. שכר לימוד יחושב לפי מספר שעות הלימוד אליהן נרשם הסטודנט כפול מחיר לשעה + אנגלית ונלווים.

 4. כיצד נקבע תעריף שכר לימוד לכל סטודנט?

  מחיר שכר לימוד נקבע לפי תעריף שכר לימוד שקבע המל”ג (המועצה להשכלה גבוהה) ובהתאם למספר נקודות הזכות של הסטודנט ומספר קורסי האנגלית שעליו ללמוד.

 5.  בכמה תשלומים ניתן לשלם בשנה ובאיזה תאריך?

  בנושא נהלי שכר לימוד – אפשרויות תשלום . לצפייה בנוהל שכר לימוד מקוצר יש להיכנס לטפסים ונהלים החטיבה האקדמית.

 6.  הצמדות למדד

  כל שכר הלימוד מוצמד למדד יולי האחרון לפי הוראות המועצה להשכלה גבוהה. הפרשי ההצמדה יסוכמו בגמר התשלומים, ותבוצע התחשבנות בסוף כל שנה, למשלמים בה. קבע – גביית ההצמדה תבוצע מדי חודש.

 7.  באילו אמצעים ניתן לשלם?

  כ. אשראי, הרשאה לחיוב חשבון בבנק, הוראת קבע באשראי, שוברי תשלום הנשלחים בדואר אלקטרוני לתשלום בבנק הדואר, פיקדון צבאי.

 8. תשלום בשוברים

  בנוסף להצמדות מדד, תשלום בשוברים כרוך בעמלת שובר בסך 10 ₪ לכל שובר.

 9. קיבלתי שובר תשלום היכן ניתן לשלם ?

  מזומן ניתן לשלם רק בבנק הדואר, אשראי ניתן לשלם בפורטל המידע אישי – מידע אישי – במחיצה: דף חשבון – תשלומים – תשלומים באשראי. או באפליקציה בנייד: תשלומים.

 10. האם ניתן לשלם בכרטיס אשראי?

  כן, ניתן לשלם את מלוא שכ”ל באשראי יש למלא הסדר לתשלום יתרת שכר לימוד בפורטל הסטודנט האתר מאובטח ברמה הגבוהה ביותר הקיימת, מדובר בהוראת קבע מכרטיס האשראי, שאינה דורשת מסגרת לכל הסכום. אפשרות זו – בדומה להרשאה לחיוב חשבון רגילה – אינה פוטרת מהצמדת המדד.
  לבחירת ההסדר יש להיכנס למידע האישי>>תשלומים>> הסדרים>>תשפד>>חדש.

 11. לא הגיע אלי שובר תשלום מה עלי לעשות?

  ניתן לשלם אותו באשראי במידע האישי – דף חשבון – תשלומים, כמו כן השובר מוצג בפורטל המידע האישי : תשלומים>>שוברים>>הדפסת שובר.

 12.  אני לומד קורס אנגלית האם עלי לרכוש ספרי אנגלית?

  ספרי האנגלית נרכשים במרוכז על ידי המכללה ונמכרים לסטודנטים במחיר העלות, במידה ותצטרך – תימסר הודעה על ידי המרצה. ספרות אלקטרונית פטורה מתשלום.

 13.  מתי אקבל אישור על גובה שכר לימוד?

  הפקת אישור גובה שכר לימוד מתבצעת ע”י הסטודנט: באינטרנט כניסה לסטודנטים – מידע אישי – אפשרויות נוספות-אישורים מתאפשר רק אחרי שיבוץ מערכת .

 14. איך ניתן לראות את כרטיס הגביה ומה מצב התשלומים \ יתרות?

  באינטרנט כניסה לסטודנטים – מידע אישי – במחיצה: דף חשבון , ניתן לראות את פירוט התשלומים בדיוק כפי שמופיע במדור שכר לימוד כמו כן ניתן להדפיס את כל הקבלות.

 15. כרטיס האינטרנט שלי חסום, מדוע זה קורה, ומה עלי לעשות?

  חסימה מתבצעת עקב פיגור בתשלומים, עליך להיכנס למידע אישי תחת הסעיף “תשלומים” (סעיף זה אינו נחסם) ובכך להיווכח במצב החוב, כמו כן עליך לגשת למדור שכר לימוד להסדיר את התשלומים וכרטיסך ייפתח שנית. יש לשים לב, חסימה בכרטיס מונעת גם כניסה לבחינות וגם חסימה לאתר הלימודים – מודל.

 16. כיצד אני מקבל אישור נבחן?

  אין צורך באישור נבחן כולם נבחנים. סטודנט שלא הסדיר את תשלומיו לא יוכל לצפות בציוני או להירשם למועד ב.

 17. כיצד אני מקבל העתקי קבלות?

  ניתן לקבל העתקי קבלות לתשלומים שבוצעו, פרט לתשלומים באמצעות שובר בבנק. הפקת העתק קבלה מתבצעת ע”י הסטודנט: באינטרנט כניסה לסטודנטים-מידע אישי –דף חשבון- בצד שמאל: “הדפס את כל הקבלות”

 18. למי מודיעים על הפסקת לימודים? ואיך?

  בטול לימודים מתבצע על ידי הודעה בפורטל המידע האישי – אפשרויות נוספות>>בקשות וערעורים – בטול לימודים. המענה יהיה על פלטפורמה זו. החזר כספי או תשלום יתרה – בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.

 19. האם עלי לשלם דמי ביטוח לאומי?

  דמי הביטוח הלאומי ייגבו ממך באמצעות פנקס תשלומים שיישלח אליך בדואר, ע”י המוסד לביטוח לאומי, בשאלות יש לפנות ישירות לביטוח לאומי.

 20. אני מעוניין במלגות, לאן עלי לפנות?

  למשרד הדיקנט, מילוי טפסים וראיון אישי. עליך לגשת ולבדוק בדיקן זכאות למלגות. למידע אודות מלגות ניתן להתעדכן באתר המכללה >>דיקנט>>מלגות.

 21.  אני חייל משוחרר, איך אוכל להשתמש בכספי פיקדון חיילים משוחררים?

  חוק חיילים משוחררים – פיקדון – על פי “חוק קליטת חיילים משוחררים תשנ”ד ” 1994 –הוקמה קרן לקליטת ה”חייל המשוחרר” אשר מעמידה לזכות החייל המשוחרר או בת שירות לאומי שסיימו את שירותם פיקדון כספי. המכללה מוכרת על ידי משרד העבודה והרווחה, על ידי משרד החינוך ומשרד הביטחון, כמוסד שבו יוכל החייל המשוחרר ובת השרות הלאומי להשתמש בכספי הפיקדון האישי שלהם לצורך מימון הלימודים, וזאת בנוסף לזכאות למלגות נוספות. על מנת לממש את הפיקדון האישי למימון שכר לימוד יעדכן החייל המשוחרר את מדור שכר לימוד ביתרת גובה הפיקדון האישי העומדת לזכותו )באזור האישי באתר הקרן להכוונת חיימ”ש – יתרת פיקדון אישי( ויקבל שובר תואם למייל. השובר ישולם על ידי הסטודנט באופן עצמאי באתר הקרן ויעודכן במוסד הלימודים תוך כ 5-7 ימי עסקים.

 22.  מהי מלגת לומדים בפריפריה או לפי הפרסומים “שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים?” (הטבה 44)

  חוק חיילים משוחררים הלומדים בפריפריה -המכללה הינה מוסד המוכר לעניין חוק חיילים משוחררים הלומדים בפריפריה שנה א’, עפ”י נהלי משרד הביטחון, להלן קישור לאתר משרד הביטחון לקבלת מידע מומלץ : https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/baperiferia.aspx מפורט להיכנס ולהרשם לאיזור האישי לקבלת שם משתמש וססמא.