דלג לתוכן המרכזי
סגל המרצים בחוג הרב תחומי

סגל המרצים בחוג הרב תחומי

פרופ’ יגיל יוסי | Professor Yossi Yagil

פרופ’ יגיל יוסי | Professor Yossi Yagil

ראש התכנית ללימודי תואר שני בניהול וכלכלה | משנה לנשיא מ-2019 | יו"ר וועדת מינויים והעלאות של המכללה | ראש החוג לניהול ב-2018/19.

תחומי התמחות:

מימון חברות, השקעות, מיזוגים, סטיות שוק, מימון התנהגותי, חיזוי כלכלי מבוסס שערי רבית
פרופ’ לסקר מיכאל

פרופ’ לסקר מיכאל

מרצה בחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

המזרח התיכון והמגרב (צפון אפריקה) בעת החדש והקונטמפוראני, האסלאם באירופה המערבית ומדינות 'האיחוד האירופי', יחסי יהודי-מוסלמים בארצות האסלאם, האסלאם הרדיקלי במזרח התיכון ובמגרב, הסכסוך הישראלי- ערבי, ישראל והזירה הבין-ערבית, וקשרי ישראל עם מדינות ערב
פרופ’ קשת יעל

פרופ’ קשת יעל

מרצה בחוג לסוציולוגיה ובחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של הרפואה, מחקר איכותני
פרופ’ יצחק רונן

פרופ’ יצחק רונן

ראש החטיבה ללימודי המזרח התיכון, ראש רשות המחקר ומרצה בחוג לחינוך

תחומי התמחות:

ירדן, פלסטינים, מלחמת 1948, מודיעין וטרור
פרופ’ עקירב אסנת

פרופ’ עקירב אסנת

מרצה בחוג לניהול ובחוג הרב תחומי, יועצת להוגנות מגדרית

תחומי התמחות:

התנהגות חברי.ות פרלמנט, קביעת סדר היום הפוליטי, יציבות של ממשלות, שיטת בחירות, שלטון מקומי, מגדר ופוליטיקה, מיעוטים ופוליטיקה, פוליטיקה של ישראל 
פרופ’ אוקסמן ויקטור

פרופ’ אוקסמן ויקטור

מרצה בחוג לניהול ובחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

מתמטיקה וחינוך מתמטי
פרופ’ קרן מיכאל

פרופ’ קרן מיכאל

מרצה בחוג לניהול ובחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

מנהיגות פוליטית, תקשורת פוליטית, ספרות פוליטית
פרופ’ פלד יהודה

פרופ’ פלד יהודה

מרצה בחוג לחינוך, בחוג לקרימינולוגיה, בחוג הרב תחומי ובתכנית לתואר שני בניהול במערכות חינוך.

תחומי התמחות:

טכנולוגיה בהוראה ובלמידה עם דגש על סביבות הוראה מתוקשבות
פרופ’ סואעד מוחמד

פרופ’ סואעד מוחמד

מרצה בחוג לניהול ובחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

דת, אתניות ושבטיות במזרח התיכון, נשים ומגדר, מפלגות פוליטיות, יחסי יהודים- ערבים, הבדואים בישראל ובמזרח התיכון
פרופ’ גייגר ברנדה

פרופ’ גייגר ברנדה

מרצה בחוג לקרימינולוגיה ובתואר שני בקרימינולוגיה

תחומי התמחות:

זכויות ילדים, אלימות נגד נשים וילדים ואסטרטגיות של התנגדות, תפיסת מהגרים ומיעוטים אתניים של אפליה ושילוב רב-תרבותי
ד״ר שפרבר חיים

ד״ר שפרבר חיים

ראש החוג הרב תחומי, מרצה בחוג ללימודי שימור

תחומי התמחות:

היסטוריה יהודית מודרנית – התמחות בהיסטוריה של יהודי מזרח אירופה במאה ה19
רו”ח איוב מחמוד

רו”ח איוב מחמוד

מרצה בחוג לכלכלה ובחוג לניהול

תחומי התמחות:

כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה
ד”ר ירון פשר

ד”ר ירון פשר

התפתחות המדיניות הנאצית כלפי היהודים 1945-1939, סוגיות בתולדות השואה (מלחמה ושואה), ניתוח תעודות.

תחומי התמחות:

היסטוריה צבאית ודיפלומטית, מלחמת העולם השניה, לימודי השואה, אסטרטגיה ולוגיסטיקה של הצבא הגרמני בממשק עם "הפתרון הסופי"
ד”ר אלעד משה

ד”ר אלעד משה

מרצה מן החוץ בחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

ביטחון לאומי, הסכסוך הישראלי – פלסטיני, החברה והמנהיגות הפלסטינית, ישראל ו"השטחים".
ד”ר אשוש יובל

ד”ר אשוש יובל

מרצה בחוג לקרימינולוגיה, בחוג לסוציולוגיה ובחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

חקר הקיבוץ, שיטות מחקר איכותניות, זהויות חברתיות.
ד”ר בן ארי יורם

ד”ר בן ארי יורם

מרצה בחוג לכלכלה, בחוג לניהול ובחוג לחינוך

תחומי התמחות:

סטטיסטיקה ושיטות מחקר, ניהול תחום האירוח התיירותי בתנאי אקלים משתנים, קבלת החלטות בתנאי חוסר ודאות
ד”ר בן נתן מירב

ד”ר בן נתן מירב

מרצה בחוג לחינוך

תחומי התמחות:

פסיכולוגית קוגניטיבית- קוגניציה מספרית, קוגניציה מוזיקלית.
ד”ר גוטרמן עוז

ד”ר גוטרמן עוז

מרצה בחוג לניהול, בחוג לחינוך ובתכנית לתואר שני בניהול מערכות חינוך

תחומי התמחות:

חינוך ביתי, סגנונות מוטיבציוניים ואסטרטגיות הישג, פיענוח לא מילולי.
ד”ר ריקי גליה

ד”ר ריקי גליה

יחסי עבודה ומשאבי אנוש, התנהגות ארגונית, היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים, תרבות ארגונים, ארגונים וגלובליזציה.

תחומי התמחות:

פילנתרופיה תאגידית של עסקים משפחתיים, אחריות חברתית של עסקים בהקשר של יחסי עבודה, חקר השיח הניהולי בהקשר של התנדבות עובדים, פילנתרופיה עלית.
ד”ר הרשקוביץ אריה

ד”ר הרשקוביץ אריה

מרצה בחוג לניהול ובחוג לחינוך

תחומי התמחות:

עיצוב מדיניות ומנהל ציבורי במערכות אורבניות ומערכות חינוכיות, בהקשר של השימוש בטכנולוגיית מידע (ICT)
ד”ר וינר צביקה

ד”ר וינר צביקה

מרצה בחוג לכלכלה, בחוג לניהול ובתואר שני בכלכלה וניהול

תחומי התמחות:

ארגונים הירארכיים, ארגון תעשייתי
ד”ר זיידיס ערן

ד”ר זיידיס ערן

מרצה בחוג לניהול, בחוג לקרימינולוגיה, בחוג הרב תחומי, ראש היחידה לקידום ההוראה (היל"ה)
ד”ר לימור יהודה

ד”ר לימור יהודה

מרצה וחברת סגל בחוג לקרימינולוגיה | חברת ועדת הוראה וועדת גמול הצטיינות

תחומי התמחות:

טרור ופשיעה, נערות במצוקה, עבריינות נוער
ד”ר כהן בעז

ד”ר כהן בעז

מרצה בחוג לקרימינולוגיה, בחוג הרב תחומי ובחוג לחינוך

תחומי התמחות:

לימודי השואה, היסטוריה של עם ישראל, סוגיות בתולדות השואה, ילדות בצל השמדה, שיקום וזיכרון בעקבות השואה
ד”ר מנור שלומית

ד”ר מנור שלומית

מרצה בחוג לסוציולוגיה ובחוג לקרימינולוגיה

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של המשפחה זיקנה (גרונטולוגיה), פרישה משוק העבודה, היבטים חברתיים של פרישה וזיקנה, פמיניזם ומגדר
ד”ר כבירי אריאל

ד”ר כבירי אריאל

מרצה בחוג לניהול, בחוג לקרימינולוגיה ובחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

תיאוריה של יחב"ל, ביטחון בינ"ל, סינתזות חומריות-רעיוניות במדעי החברה, אינטראקציות טכנולוגיות-רעיוניות והשפעתן על תחרות ושיתוף-פעולה בינ"ל, סיבות למלחמה גדולה ותנאים לשלום גדול בין המעצמות הגדולות
ד”ר פרשיצקי אנה

ד”ר פרשיצקי אנה

מרצה בחוג לסוציולוגיה, בחוג לקרימינולוגיה ובחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של הגירה, העולים מבריה''מ לשעבר בישראל, אנתרופולוגיה של הדת, טקסים ואירועים ציבוריים
ד”ר דהן גבריאל

ד”ר דהן גבריאל

מרצה בחוג לניהול

תחומי התמחות:

אפיון אסטרטגיות ארגוניות ושיווק בינלאומי, ניתוח נתונים סטטיסטיים באמצעות תוכנות SPSS ו- AMOS.
ד”ר שאול ירדנה

ד”ר שאול ירדנה

מרצה בחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

קיימות חברתית וסביבתית, ערים מקיימות, תמורות במרחב הכפרי בישראל, ניהול שטחים פתוחים, יחסי אדם סביבה, מדיניות התכנון הלאומי בישראל , צרכנות חברה וסביבה, דמוגרפיה, הגירה פליטים ועובדים זרים, שיטות מחקר איכותניות, סטטיסטיקה ואוריינות אקדמית
ד”ר שוורצמן יוליה

ד”ר שוורצמן יוליה

מרצה בחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

פילוסופיה יהודית בימי הביניים, הגות יהודית מודרנית, פילוסופיה של הדת
ד”ר תמר כץ פלד

ד”ר תמר כץ פלד

תחומי התמחות:

תרבות, חברה ומשפט
ד”ר מרים עופר

ד”ר מרים עופר

מרצה בכירה בתכנית ללימודי השואה | ראש צוות מחקר בנושא: רפואה תחלואה וילדות בשואה, היבטים רלוונטיים למאה ה-21.
ד”ר עלי נוהאד

ד”ר עלי נוהאד

מרצה בחוג לסוציולוגיה ובחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

פונדמנטליזם דתי מוסלמי ויהודי, יחסי רוב מיעוט בארץ ובעולם, השכלה גבוהה בקרב המיעוט הערבי בישראל, אלימות ופשיעה ויחסים עם משטרה, נשים ודו-לשוניות
ד”ר פלאח ג’נאן

ד”ר פלאח ג’נאן

מרצה בחוג לניהול ובחוג לקרימינולוגיה
מר אסולין מאור

מר אסולין מאור

מרצה בחוג לניהול, בחוג לקרימינולוגיה, בחוג לחינוך, בחוג לסוציולוגיה ובתכניות לתואר שני בניהול מערכות חינוך ואוריינות וחדשנות בחינוך

תחומי התמחות:

פסיכולוגיה, סוציולוגיה
ד”ר גיל להט אפרת

ד”ר גיל להט אפרת

מרצה בבית ספר לניהול ובחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

פסיכולוגיה חברתית וארגונית