כנס הגליל הרביעי לניהול וכלכלה בנושא: ניהול נדל"ן

כנס הגליל הרביעי לניהול וכלכלה

כנסים קודמים:

כנס הגליל השלישי  לניהול וכלכלה

כנס הגליל השלישי  לניהול וכלכלה24.11.2015

כנס הגליל השלישי לניהול וכלכלה

כנס הגליל השני לניהול וכלכלה18.11.2014

כנס הגליל השני לניהול וכלכלה

 

כנס הגליל הראשון לניהול וכלכלה30.4.2013

כנס הגליל הראשון לניהול וכלכלה