מידע כללי ורשימת מלגות בתשפ
מידע כללי ורשימת מלגות בתשפ"ה
רשימת מלגות פתוחה לחודש יוני
רשימת מלגות פתוחה לחודש יוני
מלגות לחיילים משוחררים ולכוחות הביטחון
מלגות לחיילים משוחררים ולכוחות הביטחון
מלגות לפי אזור מגורים
מלגות לפי אזור מגורים
מלגות ליוצאי אתיופיה
מלגות ליוצאי אתיופיה
מלגות לעולים חדשים
מלגות לעולים חדשים
מלגת פר
מלגת פר"ח
מלגות ותכניות נוספות בתשפ
מלגות ותכניות נוספות בתשפ"ד

מלגות לחיילים משוחררים ולכוחות הביטחון

 • מלגות לחיילים משוחררים ולכוחות הביטחון.

  זכאות למלגות ניתן לבדוק באתר של האגף והקרן לחיילים משוחררים באיזור האישי

  מי זכאי

  1. חיילים משוחררים, ששירתו בצה”ל שירות מלא ותקין ובעלי תעודת “שחרור בכבוד”, כמפורט:
  2. לוחמות ולוחמים – בעלי תעודת “שחרור בכבוד – זהב”
  3. אוכלוסיות ייחודיות:
  • זכאי תשמ”ש הורים – חייל משוחרר שבמהלך שירותו היה זכאי לתשלומי משפחה להוריו, כמשמעותם בפקודות הצבא.
  • חיילים בודדים משוחררים שהוכרו כבודדים עד תום השירות.
  • עולים חדשים משוחררים – מי שהוגדר במהלך שירותו כעולה חדש, ע”פ פקודות הצבא.
  • בני מיעוטים – חייל משוחרר בן לאוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית.

      היקף המלגה

  • מלגה הניתנת לזכאים היא עד 75% משכר הלימוד האוניברסיטאי עבור כל שנת לימודים אקדמאית

  תקופת  הזכאות

  • 3 שנים מיום השחרור
  • המלגה ניתנת עבור כל שנת לימודים ובמקסימום עבור 3 שנות לימודים

      פתיחת ההרשמה

  • לרוב בחודש אוקטובר , אך יש לעקוב על פתיחת ההרשמה באתר של הקרן לחיילים משוחררים

  כפל מלגות:

  1. ככלל, ניתן לקבל מלגות נוספות בנוסף למלגת “ממדים ללימודים”.
  2. מלגות הניתנות שלא מתקציב המדינה (משרדי ממשלה וגופי המדינה) – לא נדרש לדווח על קבלתן ולא יתבצע קיזוז בגין המלגה הנוספת.
  3. מלגות הניתנות מתקציב המדינה (משרדי ממשלה וגופי המדינה) ומותנות בהצטיינות או בביצוע התנדבות – לא נדרש לדווח על קבלתן ולא יתבצע קיזוז בגין המלגה הנוספת.
  4. מלגות הניתנות מתקציב המדינה (משרדי הממשלה וגופי המדינה) שאינן מותנות בהצטיינות או בביצוע התנדבות:
  • ככל שהיקף המלגות שווה לשכר הלימוד ששילמת בפועל, לא תינתן מלגת “ממדים ללימודים”.
  • במידה והמלגות הנוספות פחותות משכר הלימוד ששילמת בפועל, תבוצע עבורך השלמה עד ליתרת הסכום ששילם בפועל, ולא יותר מ-8,199 ₪ המהווה 75% משכר הלימוד האוניברסיטאי לשנת הלימודים תשפ”ג.
  1. מלגות הפריפריה מהאגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון:
  • מלגת לומדים בפריפריה (ייעוד 44) ומלגת בני הפריפריה (ייעוד 45) – במידה והנך זכאי לקבל את מלגת הפריפריה המעניקה שכר לימוד שנתי מלא בשנה הראשונה ללימודים, יהיה עלייך לפנות לקבל את מלגת הפריפריה (ייעוד 44 או ייעוד 45). עבור השנתיים הבאות ללימודיך (או 3 שנים בהתאם למקצועות הקבועים בחוק), תוכל להגיש בקשה למלגת “ממדים ללימודים”.
  • מלגת בני הפריפריה בוגרי מכינה במימון האגף והקרן (ייעוד 46) – במידה והנך זכאי למלגת “בני הפריפריה בוגר מכינה במימון האגף והקרן”, תהיה זכאי לקבל את מלגת בני הפריפריה בוגרי מכינה ואת מלגת “ממדים ללימודים” יחד, וזאת עד השלמה לסך של 100% לגובה שכר הלימוד האוניברסיטאי השנתי, ולא יותר מסך התשלום ששילם בפועל.
  1. עולים חדשים – אנו ממליצים לכם לבדוק את זכאותכם לקבלת מלגה מטעם משרד העלייה והקליטה (מלגה בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי מלא וכן סיוע בדמי קיום), באמצעות ‘מינהל הסטודנטים’ במוסד הלימוד בו הנכם לומדים.

  מלגה לתושבי פריפריה – ייעוד 45

  מי זכאי למלגה

  חיילות וחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, שמילאו את מלוא תקופות השירות הנדרשות בחוק, אשר כתובתם הרשומה בחמש השנים האחרונות היא באזורים בעלי עדיפות לאומית כהגדרתם בחוק.

  זאת בלבד שהם לומדים לשנה הראשונה של התואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המפורטים מטה:

  תקופת זכאות למלגה

  החל מ-3 חודשים טרם סיום השירות הסדיר ולמשך 5 שנים מיום סיום השירות הסדיר. אי אפשר לקבל מלגה רטרואקטיבית במידה ולא נרשמת בזמן

  פתיחת ההרשמה

  לרוב בין חודשי מאי – יוני. יש לעקוב באתר של קרן חיילים משוחררים

  https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/mehaperiferia.aspx

  היקף המלגה

  מימון לימודים אקדמיים, בגין שנת לימוד ראשונה, עבור לימודי תואר ראשון בלבד.

  סכום המלגה לא יעלה על 10,932 ₪

  כפל מלגות

  • אין כפל מלגות, על כן ניתן לממש רק אחת מההטבות של “הפריפריה” כדלהלן:
   מלגת “לומדים בפריפריה”.
   מלגת “בני פריפריה”
   מלגה “לתושבי הפריפריה”.
   מלגה “בני פריפריה לבוגרי מכינה”.
   ניתן לקבל כפל מלגות ממקור אחר, במידה והמלגה הנוספת כוללת התנדבות או ניתנה עבור הצטיינות.

   

  לומדים בפריפריה – ייעוד 44

  מי זכאי?

  • משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי שמילאו את מלוא תקופות השירות הנדרשות בחוק.
  • מסיימי שירות לאומי-אזרחי, ששרתו במשך 12 חודשים, יהיו זכאים למלגה של עד מחצית משכ”ל אוניברסיטאי (הנקבע ע”י המועצה להשכלה גבוהה) עבור ההטבה במסלול לומדים בפריפריה בלבד.

  כלומר, המלגה הינה בהיקף של עד 50% משכ”ל אוניברסיטאי (סכום זה מתעדכן מדי שנה).

  תקופת זכאות

  • הזכאות למלגה הינה החל מ-3 חודשים טרם סיום השירות הסדיר ולמשך 5 שנים מיום סיום השירות הסדיר.
  • חיילים בודדים משוחררים יהיו זכאים למלגה 10 שנים ממועד שחרורם.
  • משרתי מילואים פעילים יהיו זכאים עד 10 שנים ממועד שחרורם.

  מה מעניקה המלגה?

  השתתפות במימון שכר לימוד, ללומדים במוסדות לימוד מזכים באזורי סיוע-לשנת הלימודים הראשונה בתואר ראשון בלבד.

  גובה המלגה לא יעלה על סכום של 10,932 ש”ח נכון לתשפ”ג (גובה שכר לימוד אוניברסיטאי).

   

  אופן קבלת המלגה

  הדיווח אודות הלומדים, מועבר אל האגף והקרן לחיילים משוחררים באופן שוטף, בסוף הסמסטר הראשון, ממוסדות הלימוד המזכים ובהתאם נפתח למועמדים למלגה כתב התחייבות שיש למלא באזור האישי באתר האגף והקרן.

  על כן, אין צורך להירשם למלגה כדי לקבלה, פרט למילוי כתב התחייבות במועד כפי שיפורט בהמשך.

   

  אופן מילוי כתב ההתחייבות (נא לשים לב לתאריכים המצוינים מטה)

  1. נכנסים לאזור האישי באתר האגף והקרן.
  2. לוחצים על לשונית “סטטוס בקשות”.
  3. ממלאים את כתב ההתחייבות הרלוונטי להטבת ייעוד 44 – (לומדים בפריפריה) באופן דיגיטלי (יש להצהיר בכתב ההתחייבות אך ורק על מלגות שאינן מלגות הכרוכות בהתנדבות, להקפיד למלא סכום מלגה מדויק ושם גורם משלם אחר).
  4. לוחצים אישור.

  הזיכוי לחשבון הפיקדון האישי מותנה בחתימה על כתב ההתחייבות במועד הנדרש


  מתי תקבלו את המלגה?

  המלגה תועבר לחשבון הפיקדון האישי של הזכאים, רק לאחר קבלת דיווח שכר לימוד (בסוף שנת הלימודים הראשונה) ממוסד הלימודים וחתימת החייל המשוחרר על כתב התחייבות באתר.

  פרטים נוספים בקישור https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/baperiferia.aspx

  קרן הישג

  קרן מלגות לימודים המעניקה מידי שנה מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים בצה”ל.

  מי זכאי

  כל סוג של בודד, חוץ מבני שליחים. גם סטאטוס של בודד חסר עורף משפחתי , שידוע גם בשם “זכאי סיוע/ חריג” יכול להגיש בקשה למלגה. צריך להיות מוכר כבודד לפחות מחצית מזמן השירות הצבאי. במקרים חריגים צריך לפנות למייל [email protected]

  מועדי הרשמה

  ההרשמה היא בין החודשים מרץ ליוני, באמצעות אתר האינטרנט של הקרן (HESEG.COM)

  היקף המלגה

  מימון שכר לימוד מלא לאורך כל התואר (גם במכללות לא מתוקצבות) ובנוסף 2,000 ₪ לחודש דמי קיום.הכסף מגיע לחשבון הבנק ובאחריותם להעביר אותו למוסד הלימודים. תמורת המלגה יש לבצע בין 130 ל 150 שעות התנדבות בשנה, להעביר פעם בשנה מכתב לתורם ולהשתתף בכל אירועי הקרן

   

  אימפקט

  IMPACT תכנית המלגות של ארגון ידידי צה”ל בארה”ב  (FIDF), נוסדה בשנת 2002, במטרה להוקיר את הלוחמים על שירותם הצבאי המסור ותרומתם להגנת המדינה ובטחונה.

  מי זכאי

  • לוחם (תעודת שחרור בכבוד בצבע זהב) או תומך לחימה (תעודת שחרור בכבוד בצבע כסף), עד דרגת סרן (כולל), עד שלוש שנים בקבע.
  • שרות צבאי מלא ותקין
  • על-בסיס מצב סוציו-אקונומי
  • הגשת טופס בקשה למלגה – תוך חמש שנים משנת השחרור מצה”ל
  • לימודים לתואר ישראלי ראשון, בהיקף מלא, במוסד המוכר על יד המועצה להשכלה גבוהה,
   תחילת שנת הלימודים הראשונה/ השנייה (בתואר של 3 שנים לפחות) – בסמסטר חורף

  היקף המלגה

  • גובה המלגה עולה ל-  $5,000 לכל שנת לימוד, כאשר כל מלגאי ממומן ע”י תורם אישי, המלווה אותו לאורך כל לימודי התואר הראשון.

   

  ההרשמה למלגה פתוחה מידי שנה בין התאריכים 1.3-31.5

  פרטים נוספים בקישור https://fidfimpact.org

   

   

   

  קרן גרוס קרן הנצחה ע”ש יוסף וש. קרוליין גרוס לקידום חיילים משוחררים

  https://www.gruss.org.il/

  אוכלוסיית היעד של הקרן בתשפ”ד הינם:

  • תושבי פריפריה גאוגרפית
  • חיילים בודדים
  • יוצאי העדה האתיופית
  • חרדים
  • בני מיעוטים (דרוזים, בדואים, צ’רקסים, מוסלמים ונוצרים שסיימו שרות).

  מי זכאי להגיש בקשה למלגה? 

  ​מועמדים אשר עונים על הקריטריונים של אחת מתכניות הסיוע המוצעות שפרטיהם מפורטים להלן בתנאי שהינם:

  • חיילים משוחררים על פי חוק (כולל מסיימי השרות הלאומי/אזרחי) אשר שרתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר/שירות לאומי/אזרחי.
  • חיילים משוחררים אשר טרם מלאו חמש שנים מיום סיום שירות חובה ביום הגשת בקשת הסיוע לקרן.
  • חיילים אשר נצלו חלק מפיקדונם האישי (בהתאם לקריטריונים של כל תכנית סיוע) למעט מי ששרת שנה אחת בשרות לאומי או אזרחי. מועמדים אלה זכאים לסיוע החל משנה ב’ ללימודים בתנאי שמימשו לפחות 6,000 ש”ח מסך הפקדון הצבאי.
  • חיילים משוחררים הלומדים במוסד לימודים (כולל מוסדות להכשרה מקצועית) בארץ לפחות 12 שעות שבועיות.
  • מועמדים אשר לימודיהם אינם ממומנים ע”י גורם ממשלתי, פרטי, מקום עבודת הורים, קיבוצים או קרנות כגון: אייסף, אימפקט, מפעל הפיס, דיקנט הסטודנטים, מינהל הסטודנטים, משרד החינוך, תכנית אקדמיה, ממדים ללימודים, מלגת פרח  וכו’. אלא אם כן היקף הסיוע הוא עד 4,999 ש”ח.

  לתשומת ליבכם:

  • ההרשמה למלגות לשנה”ל תשפ”ד תפתח בתאריך 10.23ותסתיים בתאריך 15.12.23. יש להגיש את הטפסים לפי הוראות המפורטות עבור כל תכנית לא יאוחר מהתאריך 31.12.23.
  • סטודנט שיימצא זכאי למענק, יקבל תשובה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מצוין בטופס הבקשה לא יאוחר מתאריך 2.24.
  • חיילים משוחררים אשר לומדים במכינה קדם אקדמית, לימודי קדם הנדסאים והנדסאים שנה א’ + ב’ אינם זכאים לסיוע.
  • מועמדים אשר לומדים באוניברסיטה הפתוחה מחויבים ללימודים בהיקף של שלושה קורסים בסמסטר.
  • לא ניתן לפנות ליותר מתכנית סיוע אחת של הקרן.
  • גובה הסיוע המרבילשנה”ל תשפ”ד יעמוד על 10,000 ₪ ומותנה באורך ובהיקף השרות ובתכנית בה הוא מסתייע.
  • שימו לב! לא ניתן לבצע הרשמה ולצרף מסמכים דרך מכשיר נייד.

   

  האגף והקרן לחיילים משוחררים משרד הביטחון – מידע כללי על מלגות

  https://www.hachvana.mod.gov.il/education/Pages/default.aspx

   

   

מלגות לפי אזור מגורים

מרכז צעירים עכו- יש לפנות למרכז צעירים בעכו במייל:   [email protected]  | טלפון: 04-9917477

מרכז צעירים נהריה- יש לפנות למרכז צעירים בטלפון: 04-9879384 | כתובת: תחנה מרכזית, קרן היסוד 1, נהריה

לסטודנטיות שגרות בעכו ובנהריה . שוות, הינה עמותה הפועלת מזה 5 שנים, ומפעילה תוכניות העצמה חינוכיות לנערות בכיתות ו’ וז’. אנחנו מציעות מלגה שווה לסטודנטיות, של 10,000 ש”ח, בתמורה להתנדבות שבועית עם נערות צעירות וקידום דור המנהיגות של העתיד. לפרטים לחצו כאן

מרכז צעירים קריית מוצקין יש לפנות למרכז צעירים בטלפון: 04-6032887 | כתובת: יששכר 17 קריית מוצקין

עיריית קרית אתא לפרטים לחצו כאן

בני ברית לשכת “אושא” קרית אתא בני ברית לשכת “אושא” קריית אתא, מעניקה בכל שנה מלגות לסטודנטים תושבי המקום, משנת הלימודים השנייה ואילך

את השאלון יש לשלוח לת.ד. 167 או למסור במחסן הבגדים של “בני-ברית” ברח’ אסף שמחוני 10

בימים א’ וב’ משעה 9:00 – 12:00 ובימי ג’ משעה 16:00 – 17:00 וכן במחלקה לשירותים חברתיים

ברח’ פינסקר 11, בימים א’- ה’ בין השעות 8:00 –15:00

מרכז צעירים קריית ים- יש לפנות למרכז צעירים קרית ים בטלפון: 04-8772825

מרכז צעירים כרמיאל- לפרטים לחצו כאן

מרכז צעירים שלומי- לפרטים לחצו כאן 

מלגות ליוצאי אתיופיה

מלגת מרום היא מלגה המיועדת לבני העדה האתיופית שנולדו בישראל, או נמצאים בארץ למעלה מ-15 שנה.

המלגה מתאימה לסטודנטים לתואר ראשון שעתידים להתחיל את שנת הלימוד הראשונה במוסד המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה. פרטים נוספים באתר .

https://www.perach.org.il

מלגת HIAS – הגשת מועמדות פתוחה בפני עולי כל המדינות שהגיעו לישראל החל משנת 2007
(1990 לעולי אתיופיה. המלגה מוענקת על סמך צורך כלכלי, הצטיינות בלימודים ופעילות חברתית. פרטים נוספים באתר

https://hias.org.il/

קרן מכבים  עבור סטודנטים יוצאי איראן/ זיקה לאיראן ולסטודנטים יוצאי אתיופיה. פרטים נוספים באתר https://www.maccabim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=126&lang=he

 

מלגות לעולים חדשים

 מלגת לימודים  לעולים חדשים – מנהל הסטודנטים

מי זכאי להגיש בקשה

סטודנטים העונים על אחת מהגדרות המעמד הבאות:

 • עולים/ בני עולים
 • קטינים חוזרים
 • אזרחים עולים
 • על הסטודנטים  להתחיל לימודים תוך 36 חודשים מקבלת המעמד. תקופה זו אינה כוללת שירות צבאי ועד שנת קבע אחת, שירות לאומי ושירות בישיבת הסדר (למשך 4 שנים בלבד).
 • בוגרי נעל”ה –ששינו מעמד לעולה, בתוך 12 חודשים מיום סיום התוכנית, זכאים לסיוע ובלבד שלא חלפו יותר מ- 36 חודשים מיום שינוי המעמד או סיום התוכנית- המאוחר מבניהם ועד תחילת הלימודים. תקופה זו אינה כוללת שירות צבאי/ לאומי.
 • גיל תחילת הלימודים
 • על הסטודנטים  להתחיל לימודים תוך 36 חודשים מקבלת המעמד. תקופה זו אינה כוללת שירות צבאי ועד שנת קבע אחת, שירות לאומי ושירות בישיבת הסדר (למשך 4 שנים בלבד).
 • סטודנטים לתואר ראשון/ הנדסאים/ לימודי תעודה, נדרשים להציג תעודת בגרות או תעודת סיום תיכון מוכרת מחו”ל, או תעודת סיום מכינה קדם אקדמית מוכרת בישראל.
  היקף המלגה
 • מלגת שכר הלימוד ניתנת עבור כל שנות הלימוד לתואר ובהתאם למערכת השעות בכל שנה, כאשר כל שנת לימודים בהיקף מלא = 100% מלגה.
 • מספר שנות המימון נקבע על פי משך הלימודים הרשמי הנקרא תקן המסלול.
 • קבלת מלוא היקף הסיוע (כל שנות הלימוד) מותנה בביצוע שעות התנדבות במסגרת שח”ק שירות חברתי קהילתי ובהתאם להנחיות.
 • מי שנדרש ללמוד קורסים או שנת השלמות כתנאי קבלה לתואר השני – זכאים לשנת מימון נוספת – עד 100 אחוז שכר לימוד.
 • כפל מלגות
 • לא ניתן לקבל מלגת שכר לימוד ממינהל לסטודנטים עולים במקביל לקבלת מלגה באותה שנה מגורם ממשלתי אחר (משרדי ממשלה/ רשויות מקומיות וכו’). יחד עם זאת, ניתן יהיה לפנות למינהל לסטודנטים עולים לקבלת סיוע משלים ושירותי מעטפת.
 • מלגת לימודים ע”פ החוק לחיילים משוחררים : לא ניתן לקבל מלגות מהמינהל לסטודנטים עולים ומהקרן לחיילים משוחררים באותה שנה:
 • שנה א’ במוסדות לימודים בפריפריה: סטודנט עולה שזכאי לקבל סיוע ממשרד הביטחון לשנה א’ במוסדות לימודים בפריפריה יוכל לקבל סיוע מהמינהל לסטודנטים עולים החל משנה ב’ ללימודיו. המלגה המוענקת על פי החוק לחיילים משוחררים אינה גורעת מהיקף הסיוע הכולל הניתן על ידי מינהל הסטודנטים.
 • סטודנטיות ששרתו שנה אחת בשירות לאומי ולומדות שנה א’ במוסדות לימודים בפריפריה, יוכלו לממש את זכאותן למלגה מהמינהל לסטודנטים עולים בשנה זו.
 • מלגת ממדים ללימודים: בהתאם לתנאי המלגה. למידע נוסף: מלגת ממדים ללימודים
 • סטודנטים אינם זכאים למימון שכר הלימוד עבור חזרה על קורסים/סמסטר או שנת לימודים, בין אם נכשלו או בין אם שינו מסלול לימודים.
 • ניתן יהיה לחדש את המלגה לאחר סיום סמסטר אחד בהצלחה. במקרה זה סך הסיוע לא יעלה על היקף הזכאות הכוללת.
 • חשוב לזכור!  גם סטודנטים שאינם זכאים לסיוע בשכר לימוד באותה שנה (בעקבות חזרה על קורסים/שינוי מסלול), זכאים ליתר הסיוע של המינהל לסטודנטים עולים (תמיכה אקדמית, פעילויות חברתיות וכו’) במידה והגישו בקשה מקוונת באותה שנה.

יצירת קשר עם מנהל הסטודנטים https://www.gov.il/he/departments/general/students_contact_us

מלגת פר"ח

פר”ח מיועד לסטודנטים לקראת לימודי תואר, הלומדים באוניברסיטאות והמכללות האקדמיות

מי יכול להירשם

 • סטודנטים בגיל 18 שנים ומעלה
 • אזרחי ישראל
 • סטודנטים בשני סמסטרים מלאים בשנה האקדמית

הלומדים במוסד אקדמי המוכר ע”י המועצה להשכלה בגוהה בישראל

היקף המלגה

 • המלגה לסטודנט עומדת על גובה 7,000 ש”ח.
 • בחונכות אישית פועלים פעמיים בשבוע, שעתיים בכל פעם.
 • בחונכות קבוצתית פועלים כפעם בשבוע, כ4-5 שעות (תלוי פרויקט

מועדי ההרשמה

 • ההרשמה לפר”ח לשנת הפעילות הבאה (תשפ”ד) תיפתח בתחילת חודש ספטמבר, בהמשך יפורסם תאריך מדויק
 • ההרשמה מתבצעת באתר פר”ח ועל בסיס כל הקודם זוכה לכן כדאי להזדרז
 • ולהירשם עם פתיחת ההרשמה.
 • הרשמה מוקדמת לפר”ח (מסלול ירוק) פתוחה לחונכים שעמדו (בשנת החונכות האחרונה) בהצלחה יתרה בקריטריונים של חונכות טובה והומלצו לכך ע”י הרכז.ת
 • הרשמה במסלול זה תיפתח בתחילת חודש ספטמבר 2023על החונכים להירשם עצמאית באתר פר”ח.
 • ההרשמה לפר”ח עתידה להיסגר בסוף חודש נובמבר.

 

 מלגה מוגדלת

בפר”ח קיימים פרויקטים בשת”פ עם רשויות מקומיות ומוסדות לימוד אשר מאפשרים לחונכים לקבל מלגה מוגדלת. כמות התקנים מוגבלת וכפופה לתנאים של הרשויות/מוסדות הלימוד.

פרטים ניתן לקבל במנהלות פר”ח האזוריות ובמרכזי הצעירים בישובים השונים ברחבי הארץ.

תוספת מלגה למשרתי מילואים 

מענק בגובה 2,600 ש”ח בנוסף למלגת פר”ח יוענק לחונכים אשר ביצעו 10 ימי שירות מילואים פעיל ומעלה במהלך התקופה שבין ה-15.07 ועד ה-14.07 בשנה העוקבת.

צה”ל מאשר מענק זה, למי שהשלים שנת חונכות מלאה ועמד בדרישות הסף של פר”ח. אישור צה”ל מתבצע  על פי כלליו והחלטותיו. המענק משולם ע”י פר”ח  לא יאוחר מאוקטובר מידי שנה.

פרטים נוספים בקישור https://perach-prj.weizmann.ac.il/PerachStudent/Registration

 

 

מלגות ותכניות בתשפ"ד

 • נ”ז – מתן הכרה ל 2 נקודות זכות בתואר בתמורה לפעילות מעורבות חברתית בקהילה (למעט חוגים חשבונאות, קרימינולוגיה וחינוך).  *** נדרש אישור מהחוג לביצוע פעילות ובחירת קורס המוכר להמרה

            קול קורא להרשמה  יישלח  בתחילת סמסטר א’ וסמסטר ב’

 • חינוך לפסגות – המלגה בשיתוף של המכללה האקדמית גליל מערבי וחינוך לפסגות. גובה המלגה 6000 ₪ תמורת 130 שעות ביצוע פעילות חינוכית והעשרה לימודית לילדי יסודי וחטיבות ביניים. קול קורא והקישור להרשמה יישלח עם פתיחת ההרשמה. מספר תקנים מוגבל
 • מלגת “יד לילד – מדריכים צעירים” במוזיאון לוחמי הגטאות . הדרכת ילדים בגיל יסודי בנושא השואה.  קול קורא והקישור להרשמה יישלח עם פתיחת ההרשמה. מספר תקנים מוגבל
 • מלגת “חצי חמסה” – מלגה בגובה של 2,777 ₪ תמורת 50 שעות ביצוע שעות מעורבות חברתית בקהילה. .עם פתיחת המלגה להרשמה יישלח קול קורא לכלל הסטודנטים. כל סטודנט /ית רשאי/ת להגיש את מועמדותו/ה למלגה.  בקהילה קול קורא והקישור להרשמה יישלח עם פתיחת ההרשמה
 • ארגון סיכויים ידידים – המלגה בשיתוף של המכללה האקדמית גליל מערבי וארגון סיכויים ידידים. גובה המלגה הינו 6000 ₪ תמורת 130 שעות של ביצוע שעות מעורבות .ליווי נוער עובר חוק. מטרת העל של התוכנית היא צמצום ממדי העבריינות החוזרת בקרב בני נוער, שנחשדו או הורשעו בביצוע עבירה בעבר. קול קורא והקישור להרשמה יישלח עם פתיחת ההרשמה. מספר תקנים מוגבל.
 • מלגת חיי קמפוס ואירועי תרבות במכללה – מלגה גמישה. מלגה בגובה 40 ₪ לשעה ניתנן עבור סיוע בהקמת האירועים, עידוד סטודנטים להשתתף בחיי תרבות בקמפוס.  . קול קורא והקישור להרשמה יישלח עם פתיחת ההרשמה. מספר תקנים מוגבל
 • עמותת שער שוויון – המלגה בשיתוף של המכללה האקדמית גליל מערבי ועמותת שער שוויון. גובה המגלה 5000 ₪ תמורת ביצוע של 100 שעות מעורבות חברתית בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים. זו תוכנית חינוכית, המשלבת עיסוק בספורט יחד עם קידום חברתי. עם פתיחת הרישום למלגה יישלח קישור לרישום באתר העמותה. מספר תקנים מוגבל