‘קול האקדמיה בגליל 2023′ גיליון מס’ 10

ניוזלטר המכללה עם כל הנושאים החמים, כתבות ומאמרים שנכתבו על ידי סטודנטים.ות ואנשי סגל במכללה

‘קול האקדמיה בגליל 2022′ גיליון מס’ 9

ניוזלטר המכללה עם כל הנושאים החמים, כתבות ומאמרים שנכתבו על ידי סטודנטים.ות ואנשי סגל במכללה

‘קול האקדמיה בגליל 2022′ גיליון מס’ 8

ניוזלטר המכללה עם כל הנושאים החמים, כתבות ומאמרים שנכתבו על ידי סטודנטים.ות ואנשי סגל במכללה
‘קול האקדמיה בגליל 2021′ גיליון מס’ 7
ניוזלטר המכללה עם כל הנושאים החמים, כתבות ומאמרים שנכתבו על ידי סטודנטים.ות ואנשי סגל במכללה

2022

‘קול האקדמיה בגליל 2021′ גיליון מס’ 6
ניוזלטר המכללה עם כל הנושאים החמים, כתבות ומאמרים שנכתבו על ידי סטודנטים.ות ואנשי סגל במכללה
‘קול האקדמיה בגליל 2021′ גיליון מס’ 5
ניוזלטר המכללה עם כל הנושאים החמים, כתבות ומאמרים שנכתבו על ידי סטודנטים.ות ואנשי סגל במכללה
‘קול האקדמיה בגליל 2021′ גיליון מס’ 4
ניוזלטר המכללה עם כל הנושאים החמים, כתבות ומאמרים שנכתבו על ידי סטודנטים.ות ואנשי סגל במכללה
‘קול האקדמיה בגליל 2021′ גיליון מס’ 3
ניוזלטר המכללה עם כל הנושאים החמים, כתבות ומאמרים שנכתבו על ידי סטודנטים.ות ואנשי סגל במכללה
‘קול האקדמיה בגליל 2021′ גיליון מס’ 2
ניוזלטר המכללה עם כל הנושאים החמים, כתבות ומאמרים שנכתבו על ידי סטודנטים.ות ואנשי סגל במכללה
דקנט הסטודנטים שמח ומתרגש להציג את גיליון הבכורה של
‘קול האקדמיה בגליל 2021’
ניוזלטר המכללה עם כל הנושאים החמים, כתבות ומאמרים שנכתבו על ידי סטודנטים.ות ואנשי סגל במכללה