B.A בניהול

התוכנית בניהול מוצעת ב-2 מסלולים:

תואר ראשון בניהול חד-חוגי

ראש החוג: פרופ’ גיל כהן

התכנית מיועדת לתלמידים המייעדים עצמם להתמחות במקצועות הניהול. הבוגרים ירכשו השכלה אקדמית מקיפה, כלים ומיומנויות בתחומי הניהול, שיאפשרו להם להשתלב בסיום לימודיהם במשרות ניהוליות בתחומים נרחבים  כגון: המנהל הציבורי והפרטי, במשרדי השלטון המקומי והמרכזי ובמגוון רחב של מפעלים, ארגונים, צה”ל, בתעשיות הביטחוניות הפועלות באזור, במוסדות ללא כוונת רווח ובאגודות למיניהן.

תואר ראשון בניהול דו-חוגי

המסלול הדו-חוגי נועד לסטודנטים המעוניינים להעמיק את הידע בשתי דיסציפלינות אקדמיות. מסלול זה מאפשר רכישת מיומנות ומקצועיות גבוהה בשני תחומים שונים ופותח אפשרויות תעסוקה רבות ומגוונות.התכנית נגזרת מהמסלול החד-חוגי ומכילה את לימודי הבסיס והליבה. הבוגרים ירכשו ידע בתחום הניהול לצד ידע בתחומים נוספים בהתאם לחוג הנבחר לשילוב. לחצו לרשימה המלאה.הלימודים הינם במסלול של שלוש שנים – 120 נקודות זיכוי.

בשנה ג’ הסטודנטים יעברו התנסות מעשית- פרקטיקום.