מסלולי דו-חוגי לתואר ראשון

המכללה האקדמית גליל מערבי שמה דגש על מצוינות אקדמית ועל רכישת כלים יישומיים המסייעים לבוגריה להשתלב בשוק העבודה בהצלחה.
כיום, המציאות הדינמית והשינויים המהירים בשוק העבודה מחייבים ידע והבנה במגוון תחומים נרחב. משמעותו של תואר ראשון דו-חוגי הינה למידת שני חוגים באופן מורחב. הבחירה ללמוד יותר מתחום יחיד מעניקה את היכולת להתבונן על נושא ממספר נקודות מבט שונות כמכלול מאפשר ראייה רחבה ומענה מקצועי טובים יותר, דבר המהווה יתרון בשוק העבודה.
מסגרת הלימודים הדו-חוגית מבוססת על תכניות לימוד קיימות שבאמצעותן הסטודנט נחשף לעולמות תוכן חדשים ומרחיב את אופקיו.
הידע הנרכש משילוב שני תחומים אקדמיים מעניק לסטודנט ארגז כלים עשיר המהווה יתרון הן בשוק העבודה והן בהמשך לימודיו לתארים מתקדמים.

שילובים אפשריים לבחירה:

  • ניהול וכלכלה
  • חשבונאות וכלכלה
  • ניהול ולוגיסטיקה
  • חינוך ולקויות למידה
  • חינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילתי
  • חינוך וסוציולוגיה
  • חינוך ורב תחומי
  • קרימינולוגיה וסוציולוגיה
  • קרימינולוגיה ורב תחומי
  • סוציולוגיה ורב תחומי