מלגה מטעם הות"ת

מיועדת לתלמידים אשר אינם עומדים בקריטריונים למלגה של הקרן והאגף לחיילים משוחררים, תתאפשר זכאות למלגת שכ”ל בלבד על בסיס מצב סוציו-אקונומי, בכפוף לקריטריונים של הות”ת ומותנת בהצגת מסמכים רלוונטיים.

תהליך הגשת הבקשה למלגה:

 • מילוי טופס רישום במלואו.
 • העברת מסמכים נלווים הנדרשים עד ליום תחילת הלימודים : לחץ כאן .
 • את המסמכים יש להעביר עד ליום תחילת הלימודים באחד מהאמצעים הבאים:
 • שליחה לדוא”ל של מזכירת המכינה [email protected]
 • שליחה כהודעת וואטסאפ למס’ טלפון 052-3135796
 • הבאת המסמכים פיזית למשרדי המכינה.

על המסמכים להיות קריאים וברורים כאשר בדף בחלקו העליון יש לרשום שם מלא של הסטודנט + ת.ז.

כל בקשה למלגה אשר לא תכלול את כל המסמכים הנדרשים- לא  תועלה לדיון.

 

הליך אישור/דחית הבקשה:

 • הבקשה תיבחן בוועדת מלגות מטעם הות”ת עד כחודש לאחר תחילת הלימודים.
 • התשובה תתקבל במשרדי המכינות.
 • סטודנט אשר ימצא לא מתאים/לא זכאי למלגה יוכל לערער עד שבועיים מיום קבלת התשובה כאשר יש בידיו נתונים חדשים אשר לא הוצגו בוועדה המקורית.
 • תלמידים אשר תאושר זכאותם למלגת שכר לימוד יקבלו החזר על דמי המקדמה על סך 1500 ₪ רק לאחר סיום הכינה.

 

על פי הכללים של משרד הביטחון ושל הות”ת חלה חובת נוכחות בשיעורים שלא תפחת מ – 80% בכל חודש. סטודנט שמקבל מלגה  ונעדר משיעורים ללא הצדקה, תופסק לו מלגת הקיום בחודש הראשון והחל מהחודש השני תופסק לו מלגת שכ”ל והסטודנט יידרש לשלם בהתאם לתקנון שכ”ל את חובותיו הכספיים.

מלגה מטעם הקרן והאגף לחיילים משוחררים

מיועדת לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, אשר טרם עברו 5 שנים מיום שחרורם או לחיילי מילואים פעיל, או חייל בודד עד 10 שנים מיום השחרור.

המלגה ניתנת על סמך מצב סוציו-אקונומי, בכפוף לקריטריונים של הקרן והאגף לחיילים משוחררים ומותנת בהצגת מסמכים רלוונטיים.
בחלק מהמקרים תתאפשר זכאות למלגת שכ”ל + מלגת קיום בהתאם למסמכים שיוצגו.

תהליך הגשת הבקשה למלגה:

 • מילוי טופס רישום במלואו
 • העברת מסמכים נלווים הנדרשים עד ליום תחילת הלימודים .

יש לבחור את הסטטוס  הרלוונטי אליך:

את המסמכים יש להעביר עד ליום תחילת הלימודים באחד מהאמצעים הבאים:

 • שליחה לדוא”ל של מזכירת המכינה [email protected]
 • שליחה כהודעת וואטסאפ למס’ טלפון 052-3135796
 • הגשת המסמכים פיזית למשרדי המכינה.

על המסמכים להיות קריאים וברורים כאשר בדף בחלקו העליון יש לרשום שם מלא של הסטודנט + ת.ז.

כל בקשה למלגה אשר לא תכלול את כל המסמכים הנדרשים- לא  תועלה לדיון.

 

הליך אישור/דחית הבקשה:

 • הבקשה תיבחן בוועדת מלגות מטעם משרד הביטחון עד כחודש לאחר תחילת הלימודים.
 • התשובה תתקבל במשרדי המכינות.
 • סטודנט אשר ימצא לא מתאים/לא זכאי למלגה יוכל לערער עד שבועיים מיום קבלת התשובה כאשר יש בידיו נתונים חדשים אשר לא הוצגו בוועדה המקורית.
 • תלמידים אשר תאושר זכאותם למלגת שכר לימוד יקבלו החזר על דמי המקדמה על סך 1500 ₪ רק לאחר סיום הכינה.

על פי הכללים של משרד הביטחון ושל הות”ת חלה חובת נוכחות בשיעורים שלא תפחת מ – 80% בכל חודש. סטודנט שמקבל מלגה  ונעדר משיעורים ללא הצדקה, תופסק לו מלגת הקיום בחודש הראשון והחל מהחודש השני תופסק לו מלגת שכ”ל והסטודנט יידרש לשלם בהתאם לתקנון שכ”ל את חובותיו הכספיים.

מלגה לתלמידי מכינת 30+

מיועדת לכלל הסטודנטים הלומדים במכינת 30+.
ניתנת על סמך המצב הסוציו אקונומי והצגת מסמכים רלוונטיים.
גובה מלגה עד 2000 ₪.
הזכאות תוזן רק לסטודנטים שנרשמו לתואר אקדמי במכללה האקדמית גליל מערבי ומימשו את לימודיהם.

תהליך הגשת המלגה:

 • מילוי טופס בקשה למלגה למכינת 30+.
 • השלמת כל האישורים שמצוינים בטופס הבקשה ( בקשה למלגה אשר לא תכלול את כל המסמכים   הנדרשים- לא  תועלה לדיון).
 • שליחת המסמכים לרכז מכינת 30+ .
 • הוועדה תתקיים כ-שבועיים מיום תחילת המכינה.
 • סטודנט אשר לא יימצא זכאי למלגה יוכל לערער עד 10 ימים מיום קבלת התשובה כאשר יש בידיו נתונים חדשים או נוספים אשר לא הובאו בוועדה המקורית.

 

למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם רכז המכינה – ג’ואד , 04-9015178 , [email protected]