בחינת מימ"ד

מבחן מימ”ד הינו מבחן כניסה למכינות הקדם אקדמיות מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה.
מועמד עם ציון פסיכומטרי מתאים יהיה פטור מהבחינה.
ההרשמה לבחינה מתבצעת מול יועץ הלימודים לאחר הרישום למכינה.
עלות הבחינה הינה 172 ₪. יש להסדיר את התשלום הנ”ל עד כשבועיים לפני מועד הבחינה מול מדור שכר לימוד בטלפון 04-9015191 או באופן עצמאי דרך אתר המכללה בפורטל מועמד.

הכניסה לבחינה מותנית בהצגת ת.ז. בלבד.
אין להביא אל הבחינה דפי טיוטה, מחשבי כיס או כל חומר עזר אחר למעט סטודנטים לקויי למידה אשר אושר להם מבעוד מועד ע”י היועץ החינוכי של המכללה.
הבחינה מתקיימת בתחומי המכללה בחדר מחשבים. המבחן ממוחשב ואורך כשעתיים וחצי, בנוי משאלות אמריקאיות ומורכב משלושה מקצועות: עברית אנגלית ומתמטיקה.
הציון יפורסם כשבוע מיום הבחינה באתר האינטרנט של “המרכז הארצי לבחינות והערכה” ע”י הזדהות עם פרטים אישיים.
עם קבלת הציון, תיבדק בשנית התאמת המועמד/ת למכינה וישלח מכתב קבלה/דחייה בהתאם.

נבחן שיידרש לבחינה נוספת יאלץ להמתין חודשיים בין שתי הבחינות.

*** מידע נוסף על מבחן מימ”ד, כולל דוגמה למבחן, ניתן לראות באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה