CBT Applied

רקע:

תכנית הלימודים מציעה ידע עיוני וכלים למטפלים בטיפול בגישה קוגניטיבית התנהגותית. הקורס מתבסס על היכרות עם הבסיס התיאורטי של הגישה
הקוגניטיבית-התנהגותית.
היכרות עם הכלים הקליניים – פרוטוקולים, שיטות להערכה וטיפול קוגניטיבי התנהגותי. יישום הכלים הקליניים בהפרעות שכיחות.
התכנית היא מעשית ומותאמת במיוחד לאנשי השטח ומעניקה להם כלים טיפוליים בסיסיים ויעילים מעולם הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי.
במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים לפתח את היכולת להמשיג את הקשיים ולמצוא פתרונות יעילים לקשיים אלו.
הסטודנטים יתנסו באופן מעשי בכיתה דרך משחק תפקידים ומשוב על כל הכלים הנלמדים בתוכנית, יפתחו יכולת הסתכלות רחבה על הסיטואציה וילמדו לאבחן
באופן ממוקד את הקשיים והפתרונות הנתונים להם.
התכנית אינה מיועדת להסמכה של איט”ה.

קהל היעד:

•אנשי חינוך, ייעוץ והדרכה שאינם בעלי תואר ראשון טיפולי הזקוקים למענה לעבודתם בשטח.
•מטפלים ומאמנים המעוניינים להרחיב את ארגז הכלים שלהם.
•ולכל המעוניינים בהעשרה ושילוב של תחום לימוד משמעותי מאוד שכולם מדברים עליו.

בין נושאי הלימוד:

טיפול התנהגותי, הקנייה ותירגול של פרוטוקול בניית טיפול התנהגותית, גישות בטיפול קוגנטיבי, בדיקת תהליכי היסק בשיטת אנליזה וסינתיזה, בדיקת תהליכי היסק
בשיטת קבלה ומחויבות – קשיבות , ) Mindfulness ( טיפול קוגניטיבי – התנהגותי REBT , פסיכופתולוגיה למטפל, טיפול בילדים ונוער, בדיכאון, הפרעת קשב, OCD ועוד

דרישות הקורס:

השתתפות בשיעורים, קריאת מאמרים, חומרי ספרות מקצועית רלוונטית, התנסות עצמית בכלים ותרגולי בית.

מבנה הקורס:

קורס של 100 שעות אקדמיות, פעם בשבוע אחה”צ.

תעודה:

בוגרי הקורס שיעמדו בדרישות הקורס יקבלו תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ ולימודי המשך של המכללה האקדמית גליל מערבי.

*כפוף לשינויים בהתאם לשיקולי היחידה ללימודי חוץ, המכללה האקדמית גליל מערבי.

יצירת קשר עם היחידה ללימודי חוץ