אסטרטגיה תפעולית

רקע:

התפעול הינו החולייה המקשרת בין כלל תחומי/מחלקות הארגון, וכלקוח פנימי, הינו משמש כשחקן מרכזי בהתנהלות החברה. קשת רחבה של תפקידים, סמכויות ואחריות יש לו לתפעול, וככל שנשכיל לשלבו בתהליכים המוקדמים של השיווק, הפיתוח וההנדסה , וככל שנאפשר לגוף זה לקחת אחריו ת, עד לסיום ההתקשרות עם הלקוח, נקבל מוצר איכותי יותר, המבוצע ע” י תהליכים יעילים, אשר בסופו של יום יביאו למפגש עם לקוחות מרוצי ם וישיאו רווחים לארגון .

מטרות הקורס:

  • הבנת תפקידי התפעול ומיקומו במבנה הארגוני של החברה.
  • הקניית כלים לבניית תהליכי עבודה
  • הטמעת מתודולוגיית ניהול פרויקטים, הקניית כלים לבניית תוכניות עבודה .
  • אינטגרציה בין הדיסציפלינות השונות בחברה
  • הקניית כלים לבניית תקציב וניהול יחידת רווה”פ בחברה

קהל היעד:

מנכ”לים, סמנכ”לי תפעול, מנהלי תפעול, מנהלי יצור, מנהלי רכש, מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי שרשרת אספקה, מנהלי תחומים/מחלקות, מנהלי פרויקטים (אשר עברו הכשרת ניהול פרויקטים ) .

תנאי קבלה:

ניסיון תעסוקתי, לתקופה של 3 שנים לפחות, בתחומי התפעול או בתפקידים משיקים.

נושאי הלימוד:

מבוא – תפעול מהו? תפעול בחברות השונות: מוצרים/שירות, פיתוח/יצור, חברה גדולה/בינונית/קטנה .

מבנה ארגוני ומיקום התפעול כחוליה מקשרת –מיקום התפעול בחברה כחוליה המקשרת. תפקידו ותחומי האחריות ואינטגרציה ע ם המחלקות השונות בארגון. (שיווק, מכירות, פיתוח, הנדסה, רכש , לוגיסטיקה, כספים, מיחשוב, תחזוקה ושירות ) – שילוב התפעול ומתן אחריות משלב ההזדמנות השיווקית ועד לגריטת המוצר/תחזוקה ושירות .

ניהול פרויקטים – תפקיד מנהל הפרויקט, העברת מקל מהשיווק/מכירות, בניית תוכנית עבודה, משאבים נדרשים, בנית תקציב פרויקטלי, בניית גנט, חוזים ומפרטים, קבלנים וספקים, בקרת פרויקט, ניהול סיכונים, תיעוד וניהול מסמכים, סגירת פרויקט .בניית תהליכי עבודה –  הבנת שרשרת האספקה בארגון + בנית תהליכים לעבודה סינרגית בין כלל הגורמים בארגון. הגדרת תפקידים, גיוס עובדים, בניית תוכניות הכשרה והעשרה מקצועית, בניית תוכנית פיתוח עובדים ומנהלים .ניהול יחידת רווה”פ – דוחות כספיים (רווה”פ, מאזן, תזרים מזומנים) – הבנתם ובנייתם, בניית תקציב שנת י והגדרת יעדים (כספיים ואיכותיים), בקרה תקציבית – ניהול וכלי ם, בניית מודל בונוסים ותגמול .סיכום – תרגיל משותף המשלב את כלל החומר הנלמד.

מבנה הקורס:

100 שעות אקדמיות, אחת לשבוע, כולל תרגולים בעבודה פרטנית ובקבוצות .

תעודה:

הבוגרים שיעמדו בדרישות הקורס יהיו זכאים לקבלת תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ והמשך של המכללה האקדמית גליל מערבי.

*כפוף לשינויים בהתאם לשיקולי היחידה ללימודי חוץ, המכללה האקדמית גליל מערבי.

יצירת קשר עם היחידה ללימודי חוץ