הרחבת ארגז כלים לאנשי מקצוע

רקע:

התכנית ‘ייעוץ ופיתוח ארגוני’ מעניקה ארגז כלים מקצועי ליישום בעבודה ארגונית וניהולית לסוגיה. אמצעי הייעוץ יאפשרו לכם למלא את תפקידכם במקצועיות ובביטחון, בד בבד עם לקיחת תפקיד משמעותי ייעוצי בארגון. בצד הכלים המקצועיים התכנית מהווה אפיק להתפתחות אישית של הסטודנטים. צוות המרצים בתכנית הינם יועצים ארגוניים הפועלים בשטח ומעניקים ללומדים כלים עדכניים מעולם הייעוץ והפיתוח הארגוני.

קהל היעד:

מנהלי/רכזי משאבי אנוש, מנהלי הדרכה, בעלי תפקיד ניהולי בארגונים והמעוניינים בארגז כלים יישומי להתפתחות אישית ומקצועית, סטודנטים במסלולי ניהול או משאבי אנוש.

בין הנושאים הנלמדים בקורס:

פיתוח זהות מקצועית ומיומנויות ייעוץ. נושאים מרכזיים ביחידת הלימוד: הגדרת תפקיד היועץ ותפיסת התפקיד שלו את עצמו, השלבים האופייניים לייעוץ האישי:
ההתחלה, ההתערבות עצמה, סיום והערכה, יחסי היועץ והנועץ בארגון )ייעוץ אישי(, פסיכולוגיית הקבוצות וסדנת הצגת נושא.
אבחון ארגוני: כלים לאבחון ולאינטגרציה. ביחידת לימוד זו המשתתפים ייחשפו למגוון מודלים, כלים ונושאים ארגוניים שמעבר לידע הרב הטמון בהם, הם מאפשרים למשתתפים לפתח ולשכלל את מיומנויות האבחון שלהם.
פיתוח ושינוי ארגוני: התערבות וניהול התהליך. לאחר שהיועץ הפנים הארגוני הבין מהי האבחנה, הדיאגנוזה, מגיע שלב ה’התערבות’. יחידת לימוד זו מציידת את המשתתפים בכלים לבניית תכניות פיתוח ושינוי ובכלים להטמעתו בארגון.
נושאים מרכזיים ביחידת הלימוד: ייעוץ אסטרטגי, פיתוח או שינוי נושאים נבחרים בארגון, כמו ניסוח מבנה ארגוני ותהליכי תקשורת.

 

מבנה הקורס:

85 שעות אקדמיות, אחת לשבוע

תעודה:

הבוגרים שיעמדו בדרישות הקורס יקבלו תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ וללימודי המשך של המכללה האקדמית גליל מערבי.

*כפוף לשינויים בהתאם לשיקולי היחידה ללימודי חוץ, המכללה האקדמית גליל מערבי.

יצירת קשר עם היחידה ללימודי חוץ