קורס חשבי שכר

3 מסלולים אטרקטיביים:

בודק שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך – השתלמות מעשית ליועצי מס

בודק שכר מוסמך – השתלמות מעשית רואה חשבון

תכנית הלימודים הינה באישור ובפיקוח משרד העבודה והרווחה.

רקע

בודק השכר המוסמך עורך בדיקות תקופתיות במקומות עבודה עתירי כוח אדם,
על מנת לוודא התאמת תנאי העבודה והשכר של עובדים למשפט העבודה בישראל ולגלות חריגים והפרת זכויות עבודה מכוח חוקי מגן והסכמים קיבוציים וזכויות הנקבעות בין מקבל השירות לקבלן נותן השירות באמצעות עובדיו. בודק השכר מבצע בקרה על מחלקות השכר, מפקח על תנאי העובדים והעבודה ומוודא שהעובד מקבל את כל הזכויות והתנאים שמגיעים לו במסגרת חוזה העסקתו ובהתאם לחוק.
התפקיד כולל, בין היתר, בדיקות חוזה עבודה, מערכת שכר, תשאול עובדים, כתיבה והגשת דוח למזמין השירות, מתן עדות מומחה בבית המשפט ועוד.
תפקיד בודק השכר המוסמך הינו חדש ונגזר מדרישות החוק בנוגע להגברת אכיפה של דיני העבודה. נדרש ידע רב, ניסיון בחשבות שכר ובקרה, שליטה בחוקי העבודה וביטוח לאומי, הכרת הסכמי עבודה ויכולות תחקור.
תכנית הלימודים הינה באישור ובפיקוח משרד העבודה והרווחה.
הייחודיות בלימודים אצלינו היא המעטפת שמקבל כל סטודנט, יחס אישי וזמינות ומרצים בעלי שם וניסיון רב בתחום החשבונאות והפיננסים.

בין נושאי הלימוד:

  • מקצועות תשתית חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה
  • תפקיד בודק שכר מוסמך
  • חוקי עבודה ודיני עבודהתמחיר כח אדם•מערכות שכר•ביטוח פנסיוני• יסודות הביקורת•תשאול וחקירה •בקרה פיקוח וביקורת•דוח בדיקת שכר
  • מקצועות תומכים •אתיקה מקצועית
  • כישורי עבודה •שוק העבודה

 

תנאי קבלה

למסלול בודק שכר מוסמך: חשב שכר / עורך דין / מבקר פנימי / כלכלן עם הניסיון הנדרש בחשבות שכר או בדיני עבודה.

למסלול בודק שכר מוסמך – השתלמות מעשית ליועצי מס: יועץ מס עם הניסיון הנדרש בחשבות שכר או בדיני עבודה.

למסלול בודק שכר מוסמך – השתלמות מעשית לרואי חשבון: רואה חשבון עם הניסיון הנדרש בחשבות שכר או בדיני עבודה.

 

תעודה

לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס תוענקנה התעודות הבאות:
תעודת גמר בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.
רישיון בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.
תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ והמשך במכללה האקדמית גליל מערבי.

*כפוף לשינויים בהתאם לשיקולי היחידה ללימודי חוץ, המכללה האקדמית גליל מערבי.

יצירת קשר עם היחידה ללימודי חוץ